Adobe Learning Manager-datorprogram

Lär dig använda Adobe Learning Managers datorprogram för att skapa och förbättra innehåll som kan delas på social utbildning.

Datorprogrammet Adobe Learning Manager är främst avsett för elever som använder Learning Manager Social Learning. När appen har installerats på en dator kan elever skapa innehåll och lägga upp det på tavlor i Learning Manager för att underlätta informella, samarbetsinriktade och sociala inlärningar bland andra. Dessutom ser datorprogrammet till att elever får meddelanden om social utbildning på sina datorer, även om de inte nödvändigtvis är inloggade på Learning Managers webbprogram.

Elever kan skapa spännande innehåll som video, ljud och skärmbilder och dela dem med andra elever. Innehållet kan bokstavligen vara vad som helst - en programvarudemo eller genomgång, en presentation, en poddsändning eller en kommenterad skärmdump av något som kan delas.

På webbsidan Learning Manager Social Learning klickar du på nytt inlägg och väljer Spela in video, eller spela in ljud, eller ta en skärmbild eller galleri för Learning Manager för att starta datorprogrammet. Mer information om social utbildning finns i klicka här.

Om användarna inte har datorprogrammet kan du hämta det från skrivbordssidan för Adobe Learning Manager. Om du inte kan hämta, klicka här.

När användaren har installerat programmet måste han/hon logga in på det med sina inloggningsuppgifter för Learning Manager-eleven. Startsidan visas som nedanstående skärmbild.

NOTE
Elever kommer inte att kunna använda datorprogrammet om Social utbildning är inaktiverat för deras konto.

Skapa en video creatingavideo

Med datorprogrammet kan användaren spela in både webb och skärm.

Gör följande för att göra en videoinspelning och publicera den på webbplattformen för social utbildning:

 1. Kontrollera att maskinvaru- och programvarukraven uppfylls. Se Systemkrav för kännedom.

 2. För att starta en inspelning från Social Learning väljer du ikonen för videoinspelningsposten (webb, skärm, båda) som öppnar datorprogrammet Learning Manager. I datorprogrammet med användaren inloggad kan innehållet skapas och sedan läggas upp.

 3. Om du vill börja spela in från datorprogrammet loggar du in på programmet med dina inloggningsuppgifter för Learning Manager som elev.

 4. Startsidan visas.

 5. För att skapa ett inlägg kan du välja ett av de tre alternativen på startsidan. När du vill öppna inspelningsfönstret klickar du på ikonen Spela in video.

 6. Enligt kravet kan du välja webbkamera, Skärm eller båda.

  Webbkamera Webbkameran fångar berättaren som demonstrerar eller presenterar ett projekt eller program inklusive ljud. Välj webbkameraikonen bland ovanstående alternativ för att Live-fönstret ska visas.

  Skärm Spela in åtgärder som utförs på skärmen. När du väljer skärmikonen markeras skärmen med en postdialogruta i mitten av skärmen.

  Båda Spelar in både berättarrösten och skärmens åtgärder. Genom att välja den sista ikonen markeras skärmen och användaren får ett Live-fönster tillsammans med den.

 7. Ange inställningar för inspelning.

  Välj kamera Klicka på videokameraikonen längst ned i fönstret för att spela in video. Välj en kamera som användaren vill använda bland de angivna alternativen.

  Välj mikrofon Klicka på mikrofonikonen längst ned i video- eller ljudfönstret och välj en mikrofon som användaren vill använda bland alternativen.

  note note
  NOTE
  Om användaren inte vill spela in ljud med skärm eller video väljer du Ingen alternativ i listrutan som visas när du klickar på ljudikonen.
  När användarna börjar spela in sin skärm eller sig själva visas ett popup-fönster där de ombeds bekräfta om de vill fortsätta spela in utan ljudstöd. Klicka på Ja för att fortsätta.
 8. Använd knappen Record för att börja spela in. Inspelningen börjar efter nedräkningen (3 sekunder).

 9. Klicka på knappen pausa eller återuppta för att pausa under inspelningen och återuppta sedan om det behövs. Om du vill redigera inspelningen läser du Redigera en inspelning och att publicera se Publicera en inspelning.

Skapa ett ljud creatinganaudio

Spela in ljud

Så här spelar du in ett ljud:

 1. Klicka på ikonen Spela in ljud i Learning Manager-skrivbordsprogrammets startfönster.
 2. Kontrollera att mikrofonvolymen är på genom att klicka på mikrofonens volymikon och justera volymen.
 3. Klicka på inspelningsknappen för att starta inspelningen.
 4. När användarna har spelat in ljudet klickar du på pausknappen för att stoppa inspelningen.
 5. Klicka på uppspelningsknappen om du vill förhandsgranska inspelningen.
 6. Om användarna vill spela in ytterligare ett ljud i samma fil klickar du på Resume. När den önskade inspelningen är klar klickar du på Next för att spara filen på önskad plats. Inspelningen sparas i appen Adobe Learning Manager för skrivbordsgalleri där användare kan se sina inspelningar och skärmdumpar.
 7. Om du vill redigera inspelningen läser du Redigera en inspelning och att publicera se Publicera en inspelning.

Skapa en skärmbild creatingascreenshot

Så här tar du en skärmbild:

 1. Klicka på skärmbildikonen från startsidan för Learning Manager-datorprogrammet.

 2. Om du bara vill hämta en del av skärmen klickar du på ikonen för att klippa ut en del av skärmen. Om du vill fånga hela skärmen klickar du på hela bildskärmsikonen.

 3. Lägg till kommentarer i innehållet för att hjälpa andra elever att förstå och behålla presentationen eller det statiska innehållet bättre.

 4. Om du vill redigera skärmbilden klicka häroch publicera en skärmbild klicka här.

Redigera en video, ett ljud och en skärmbild editing

När en fil har sparats visas redigeringsfönstret direkt på datorn där inspelningar kan göras för att se perfekta och professionella ut med hjälp av alternativen nedan:

Anteckningar (videoinspelningar och skärmbilder) annotationsvideorecordingsandscreenshots

Kommentarer kan användas på videoinspelningar och skärmbilder för att markera specifika detaljer eller skriva text för andra användare att läsa.

NOTE
I video kan användare bara kommentera högst upp på skärmen.
 • De olika kommentarer som kan väljas är oval, raden, pil, höjdpunkt och text.

 • Välj en färg för varje kommentar från färgpanelen i anteckningens egenskapspanel.

 • För Text väljer du följande egenskaper: teckensnitt, fet, kursiv, rubrik, justering, färg och bakgrundsfärg.

NOTE
Om du vill visa bakgrundsfärgen för text aktiverar du Bakgrundsfärg till Ja.

Klipp (alla typer av video- och ljudinspelningar) trimalltypesofvideoandaudiorecordings

Om du vill trimma eller ta bort delar av en video eller ett ljud som inte behövs använder du trimningsverktyget.

Om du vill klippa klickar du på Start Trim eller klicka på plusikonen på tidslinjen för att börja trimma. Klicka sedan på pausknappen på spelaren för att stoppa trimningen. Klicka på Confirm för att slutföra beskärningen.

Du kan trimma inspelningar genom att ange tiden i Start time och End time inmatningsfält efter aktivering Change Timing.


Starta beskärning


Bekräfta beskärning

Panorering och zoomning (alla videoinspelningar) panampzoomanyvideorecording

Panorering och zoomning kan bara utföras på Båda (webbkamera och skärm) videoinspelningar. Som standard är hela webbkameran eller skärmen markerad. Markera hörnhandtaget och dra för att markera den del av skärmen som ska visas eller fokuseras. Dubbelklicka på fönstret för helskärmsläge.


Panorering och zoomning

Varumärkning (alla typer av videoinspelningar) brandingalltypesofvideorecordings

Välj varumärkesverktyget om du vill skapa ett unikt namn på en video tillsammans med ett konsekvent tema. Varumärket syftar till att etablera en betydande och differentierad närvaro i systemet för hantering av inlärning som lockar och håller elever kvar för att titta på hela videon.

Så här lägger du till ett varumärke eller tema i en video:

 1. Klicka på varumärkesikonen i den vänstra navigeringspanelen i redigeringsfönstret.

 2. Välj en Tema från de angivna alternativen eller så kan användarna anpassa sitt eget tema genom att lägga till en begynna, bakgrund, och slut video från deras system.

  note note
  NOTE
  Om du vill hämta fler teman klickar du på Hämta fler resurser knapp.
 3. Lägg till en videotiteltext och välj en plats på Visa vid stödraster för att det ska visas.

  note note
  NOTE
  Titeltext kan bara läggas till som en del av en varumärkesvideo. Ett tema krävs innan du ger en titel till varumärkesvideon.
 4. Lägg till ett presentatörsnamn och en presentatörstitel i videon om det behövs. Skriv en siffra inom tidsintervallet för videon i fältet Visa vid spelhuvud för det presentatörsnamn och den titel som ska visas när videon spelas upp.

 5. Lägg till en varumärkesikon på vänster eller höger sida av videoskärmen om det behövs. Klicka på för att välja en varumärkesikon Select > Browse from system.

 6. Klicka på uppspelningsknappen på förhandsgranskningsskärmen om du vill förhandsgranska videofilmen.

  Varumärkning

Spela in ytterligare klipp (alla typer av video- och ljudinspelningar) recordingadditionalclipsalltypesofvideoandaudiorecordings

Ytterligare ljud- och videoklipp kan spelas in till en befintlig video- eller ljudfil.

Om du vill starta en ny inspelning klickar du på ikonen för att spela in ytterligare klipp. Den nya inspelningen infogas vid spelhuvudets position i inspelningen som redigeras.

Publicera en videoinspelning, en ljudinspelning och skärmbild publishing

När alla ändringar och redigeringar är gjorda klickar du på Share > skriv eller sök efter en skicklighet eller tavla som bäst hör samman med tjänsten > Post.

Publicera på webben

Bläddra i Learning Manager-skrivbordsgalleri browsingcaptivateprimedesktopgallery

Alla inspelningar och skärmbilder sparas i datorprogrammet Adobe Learning Manager. Om du vill bläddra bland dessa filer klickar du på Gallery från den vänstra navigeringspanelen på startsidan.

NOTE
Du kan även starta galleriet från Social utbildning genom att klicka på Galleri för Learning Manager när du skapar ett inlägg.

I gallerifönstret skriver du namnet på den fil du letar efter i sökfältet.

Om du vill skapa en ny inspelning från gallerifönstret klickar du på Spela in ny knapp.

Om du vill redigera eller ta bort en fil från galleriet klickar du på de tre punkterna längst ned i filen och väljer ett alternativ i popup-listan.

Meddelanden notifications

Meddelanden i Learning Manager visas i meddelandefönstret oavsett om eleven är inloggad på webbprogrammet Learning Manager. Meddelanden innehåller inlägg eller tavlor som användare har skapat, följer eller har deltagit i. Om du klickar på meddelandet dirigeras användaren till webbplatsen för Learning Manager Social Learning.

Om du vill stänga av aviseringar klickar du på Profile menu > ​** Settings > Mute notifications.

Inställningar i datorprogrammet Adobe Learning Manager settingsinadobecaptivateprimedesktopapplication

I dialogrutan Inställningar ändrar du följande inställningar:

Stäng av aviseringar, starta programmet automatiskt, uppdatera programmet automatiskt, aktivera produktförbättring.

Användare kan också ändra galleriets plats genom att klicka på Ändra hyperlänk.


Programinställningar för Adobe Learning Manager

recommendation-more-help
d5e5961a-141b-4c77-820e-8453ddef913d