Vanliga frågor för instruktörer

Läs vidare för att lära dig mer om vanliga frågor för instruktörer i Learning Manager.

Hur får jag åtkomst till instruktörsappen?

Om en författare har gett dig instruktörsbehörighet får du ett e-postmeddelande tillsammans med en länk för att logga in på instruktörsappen.

Om du redan är inloggad på Learning Manager-appen i en annan roll kan du klicka på Profilinställningar och välja Instruktör. Skärmen uppdateras direkt för att visa instruktörsappen.

Vilka funktioner har en instruktör i Learning Manager?

Instruktörer för moduler eller sessioner kan hantera datum, tid och plats för sessionen. Instruktörer kan också hantera platsbegränsningen för moduler, hantera väntelistan också. De kan rensa väntelistan och bekräfta deltagarlistan för en session.Instruktörer kan också godkänna bidrag från elever och ställa in påminnelser för kurser som inhyser instruktörens sessioner.

När sessionen är över kan instruktörerna även markera närvaron för sessionen och godkänna tilldelningarna och andra resursfiler som hör till sessionen. Mer information om funktionerna hos instruktörer finns i Funktionssammanfattning.

Vilka kurstyper kan en författare tilldela en instruktör?
En författare kan endast tilldela en instruktör för klassrumsmoduler.
Kan en modul tilldelas fler än en instruktör?
Ja, en författare kan tilldela flera instruktörer för en enda modul. I det här fallet kan varje instruktör hantera sessionen. Om flera instruktörer redigerar samma sessionsinformation åt gången sparas den senast sparade informationen.
Kan en instruktör ändra en session?
Instruktörer kan bara visa och redigera information om de sessioner som du har tilldelats. Du kan inte ändra sessionen eller deltagarlistan för andra sessioner.
recommendation-more-help
d5e5961a-141b-4c77-820e-8453ddef913d