Det går inte att registrera sig som en extern användare

Problem

Externa elever kan inte registrera sig till en profil.

Fel

Mejl-ID är redan registrerat. Använd en annan mejladress.

Felmeddelande för ett redan registrerat e-postmeddelande

Beskrivning

Det finns scenarier där en användare inte kan registrera sig till en extern profil. Användaren får ovanstående fel när han/hon registrerar sig.

Orsak

Det här problemet uppstår i ett av följande scenarier:

 • Användaren är redan registrerad i en annan extern profil.
 • Användaren är redan en intern elev.
 • Användaren är i ett borttaget tillstånd.

Upplösning:

Scenario 1: Användaren är redan registrerad i en annan extern profil.

 1. Logga in som administratör.

 2. Under Hantera klickar du på Users > External.

 3. Öppna profilen som användaren redan ingår i genom att klicka på de platser som används

  Öppna användarens profil

 4. Välj användaren och klicka på Actions > Change Profile.

  Ändra användarprofil

  Detta öppnar ett fönster där du kan välja en ny profil enligt nedan.

  Välj användarprofil

 5. När du har valt klickar du på Change.

Scenario 2: Användaren finns som en intern elev.

 1. Logga in som administratör.

 2. Under Hantera klickar du på Users > Internal.

 3. Klicka för att öppna en elevprofil och klicka på ikonen Redigera.

  Öppna en intern elevprofil

 4. Ändra elevens e-postadress eller lägg till _old till befintlig e-postadress. Detta frigör e-postadressen.

  Exempel: Om elevens e-postadress är abc@adobe.com, ändra den till abc_old@adobe.com

 5. Klicka Spara för att behålla ändringarna.

Scenario 3: Användaren är i ett borttaget tillstånd.

 1. Logga in som administratör.

 2. Under Hantera klickar du på Users > User Cleanup.

 3. Välj eleven och klicka på ikonen Redigera.

  Redigera användarens e-postadress

 4. Ändra elevens e-postadress eller lägg till _old till befintlig e-postadress. Detta frigör e-postadressen.

  Exempel: Om elevens e-postadress är abc@adobe.com, ändra den till abc_old@adobe.com.

recommendation-more-help
d5e5961a-141b-4c77-820e-8453ddef913d