Versionsinformation för Experience Cloud - februari 2023

Banderoll

På den här sidan kan du hålla dig uppdaterad om produktreleaser, evenemang och utbildningsmöjligheter på Experience League.

IMPORTANT
Om du vill få ett månatligt e-postmeddelande om uppdateringar av den här sidan prenumererar du på Produktuppdatering Adobe Priority. Kolla in det som händer i Adobe företagsapplikationer.

Behöver du hjälp?

Vägen till framgång börjar med Experience League. Bläddra i vårt enorma bibliotek med självhjälp produktdokumentation och guidad självstudievideor. Sök kurser för alla nivåer och roller, fråga frågor från vår webbsida community av andra och få expertis support när du behöver det.

Uppdateringar och evenemang om produktreleaser - februari 2023

Innehållet uppdaterades senast: 10 februari 2023

Ikon Experience League händelser events

Experience League event är en utmärkt plats att lära sig, interagera och få svar från produktexperter på Adobe!

Se Experience League Events för ett fullständigt schema.

Ikon Adobe System Status status

Adobe System Status ger detaljerad information, statusuppdateringar och e-postmeddelanden om driftstopp, avbrott och underhållshändelser för Adobe produkter och tjänster. Kolla in det på status.adobe.com.

Utgivningsdatum: 19 jan 2023

Nyheter

 • Statusmeddelanden är nu tillgängliga på Slack. Med en engångskonfiguration kan du lägga till Adobe Status Slack appen till Slack arbetsytan och få statusmeddelanden i Slack kanal. Använd den här länken om du vill hantera dina prenumerationsinställningar: https://status.adobe.com/proactive-notifications/manage.
Funktion
Beskrivning
Slack meddelanden
 • Vi har infört Slack som en ny kanal att ta emot Status meddelanden.
 • Prenumeranter kan välja att ta emot Slack förutom e-postmeddelanden.
 • Engångsgodkännande av Adobe Status Slack app efter Slack arbetsyteadministratör. Efter godkännande kan användarna lägga till Adobe Status Slack till sina Slack kanaler.
 • Flera användare kan lyssna på en Slack från där de arbetar i Slack Arbetsyta.
 • Möjlighet att snabbt ändra Slack kanalassociation med Adobe Status Slack app från Hantera prenumerationer.
Förbättrad rapportering av incidenter på produktnivå
 • Produkteffektsinformation som effektomfång, effekttyp, effektuppdateringar och kundcentrerade kontoutdrag rapporteras unikt per produkt.
 • E-post och Slack meddelanden har samma format för konsekvensrapportering på produktnivå.
Förbättrad användarupplevelse och felkorrigeringar
 • Avbrutet underhåll rapporteras korrekt som Avbrutet i stället för Slutfört.
 • Felkorrigeringar och förbättringar för e-postmeddelanden.
Förbättrade prenumerationer med uppdatering av produkterbjudanden
 • Möjlighet att prenumerera på Adobe Campaign och Adobe Target på detaljnivå om produkterbjudanden på Hantera prenumerationer sida.

Ikon Experience Cloud gränssnitt och administration ecloud

Uppdateringar av Experience Cloud gränssnitt - startsida, administration (produkt- och användarhantering), användarprofilsinställningar, inställningar, sökning och cookies.

Uppdaterades inte i februari.

Se Experience Cloud Interface and Administration Guide om du vill ha hjälp med dessa funktioner, Customer Attributesoch Audiences.

Ikon Experience Platform platform

Senaste versionsinformation och ny dokumentation för Experience Platform och Mobile SDK:

Experience Platform supportdatabas

Nya artiklar och uppdateringar av befintliga artiklar för Experience Platform.

Publicerad
Namn
Typ
Beskrivning
Februari 2023
Okända ID-namnutrymmen
Kunskapsbasartikel
Ta reda på varför det finns identitetsnamnutrymmen som inte är standard i Adobe Experience Platform (AEP) Identiteter, användargränssnitt.

Mobile SDK

Uppdaterat: 19 oktober 2022 - Se Versionsinformation och ändringsloggar för Adobe Experience Platform Mobile SDK.

Ikon Analytics analytics

Utgivningsdatum: 8 februari 2023

AppMeasurement appm

Version: 2.23.0

Nytt Analytics självstudiekurser och kurser tutorials-analytics

Nya videokurser, artiklar och kurser publicerade för Adobe Analytics.

Publicerad
Namn
Typ
Beskrivning
Februari 2023
Frihandstabellfilter i Analysis Workspace
Uppdaterad video
Lär dig hur filter ger större kontroll över vilka datarader som delas i en friformstabell.
Februari 2023
Korsförsäljningsanalys i Analysis Workspace
Uppdaterad video
Lär dig hur du skapar Cross Sell rapportera i Analysis Workspace och utöka detta ännu mer till alla flervärdesdimensioner eller klassificeringar.

Ikon Customer Journey Analytics cja

Nästa version: 8 februari 2023

Ikon Streaming Media Analytics sma

Senaste versionen: 22 september 2022

Ikon Audience Manager aam

Uppdateringar och nytt innehåll för Audience Manager.

Adobe Audience Manager supportdatabas

Nya artiklar och uppdateringar av befintliga artiklar för Adobe Audience Manager

Publicerad
Namn
Typ
Beskrivning
Februari 2023
Det går inte att spara en liknande modell
Ny artikel
Ta reda på vilken lösning som fungerar när det inte går att spara en liknande modell.
Februari 2023
Hur är AEP Identity Namespaces relaterat till AAM datakällor?
Ny artikel
Se hur AEP Identity Namespaces är AAM Data Sources.

Självhjälp finns på Audience Manager dokumentation och självstudiekurser på Experience League.

Ikon Adobe Experience Manager aem

Nya funktioner, korrigeringar och uppdateringar i Experience Manager. Adobe rekommenderar att kunder med lokal driftsättning driftsätter de senaste patcharna för att säkerställa högre stabilitet, säkerhet och prestanda.

AEM färdplaner och videoklipp

Adobe rekommenderar att du besöker följande resurser för att hålla dig uppdaterad om versionsinformation:

Videofilm om den senaste versionen

Titta på Video med översikt över oktober 2022-utgåvan för en sammanfattning av funktioner som lagts till i version 2022.10.0 (oktober 2022).

Experience Manager Sites som Cloud Service

Nya funktioner

 • The Fliken Personalisering för Experience Fragments möjliggör funktioner för segmenteringsspecifikation för Experience Fragment Editor och flexibiliteten att skapa kapslade Experience Fragments. Detta gör att sidhuvuden och sidfötter kan ändras för flera segment. Före lanseringen av den här funktionen är AEM personalisering bara tillgängligt för webbplatssidor, men inte för Experience Fragments
 • The Konsol för innehållsfragment gör att användare effektivt kan hantera översatta innehållsfragment. Du kan visa alla språkkopior med ett enda klick. Användarna kan filtrera tabellvyn efter de nationella inställningarna.
 • Minska sidinläsningstiden för besökare ytterligare genom att optimera inställningarna för bildstorlek i mallar. Mer information om bildkomponenten finns på Core WCM Component.

Experience Manager Assets som Cloud Service

Ny funktion

Ny funktion i prerelease channel

 • Experience Manager Assets använder nu ett förbättrat ramverk för artificiell intelligens för bilder Smart Tags. Denna innehållsintelligens ger bättre relevans och precision för Smart Tags som är tillgängliga för alla bildresurser vid förtäring. Dessutom fylls orienteringsinformationen i cq:tagssom ger bättre sökresultat med Orientation filter.
 • Experience Manager Assets nu stöder SAS-token utöver åtkomstnyckeln för autentisering vid anslutning till Azure Blob Storage-datakällan för inmatning av resurser med Bulk Import verktyg.

Experience Manager Forms som Cloud Service

Nya funktioner

 • Adaptive Forms guide: EXPERIENCE MANAGER Forms ger en användarvänlig guide för att snabbt skapa Adaptive Forms. Guiden har en snabb fliknavigering där du enkelt kan välja förkonfigurerade mallar, format, fält och alternativ för att skicka formulär för att skapa ett anpassat formulär. Den här versionen innehåller följande förbättringar av guiden:

  • Markera eller avmarkera fält: I guiden kan du skapa en Adaptive Form baserat på scheman för JSON och Form Data Model. Nu kan du markera delmängder av fält i ett schema som ska ingå i en Adaptive Form. De markerade fälten konverteras till motsvarande Adaptive Form datakomponenter för att snabbt skapa anpassade formulär.
  • Använd Static Templates: Kunder som redan har satsat på äldre statiska mallar kan fortsätta använda molnet med hjälp av statiska mallar i guiden för att skapa anpassade formulär. Detta ger kunderna ytterligare tid att migrera gamla statiska mallar till moderna redigerbara mallar.
 • Ta bort dolda fält från ett DoR-dokument (Document of Record) vid bearbetning på serversidan: Du kan generera dokumentet med posten PDF för slutanvändare som bara innehåller de fält som var synliga för dem under datainhämtningen. När formuläret skickas validerar servern vilka fält som dolts för slutanvändaren baserat på inskickade data och utesluter att dokumentet är enhetligt.

Nya funktioner i prerelease channel

 • Adaptive Formsmallredigerare - Med mallredigeraren kan du fördefiniera den grundläggande strukturen och utseendet för Adaptive Forms för en organisation. Den här versionen innehåller följande förbättringar för mallredigeraren:

  • Formulärdatamodell i mallredigerare - Du kan koppla ett formulärdatamodellschema till ett Adaptive Form mall i mallredigeraren. Det minskar tiden det tar att skapa en Adaptive Form. Alternativet läggs också till i Adaptive Forms redigerare som låter användare välja eller ändra formulärdatamodell för befintliga formulär.
  • Dokument för post i mallredigeraren - Du kan nu standardisera dokumentgenereringen för alla formulär som skapas med en mall. Detta gör att man kan förbättra regelefterlevnaden och standardiseringen av organisationens krav.
 • Starta guiden Adaptivt formulär från en AEM Sites-sida - AEM Sites-sidan har utökat stöd för Adaptive Forms. Nu kan du skapa ett nytt anpassat formulär eller bädda in ett befintligt Adaptive Form medan du är kvar på AEM Sites sida.

 • Ändra visningsjustering för kryssrutor och alternativknappar i Postdokument: Du kan nu ange önskad justering (Horizontal, Vertical, Same as Adaptive Forms) för kryssrutor och alternativknappar på Document of Record. Med det här alternativet anger du placeringen av kryssrutor och alternativknappar i postdokumentet.

Experience Manager som Cloud Service Foundation

Nya funktioner

 • Experience Manager as a Cloud Service (Author Service) är nu integrerat med Unified Shell för att förbättra användarupplevelsen och sammanföra den med alla andra Experience Cloud-program. Se Experience Manager som Cloud Service i enhetligt gränssnitt för mer information.
 • Som tidigare nämnts i versionsinformationen är användningen av administratörsskärmen för replikeringsagenten eller replikerings-API:t för distribution av innehållspaket som är större än 10 MB (noder med egenskaper, exklusive binärfiler) föråldrat. Denna gräns kommer att gälla under de närmaste dagarna. Se Hantera publikation eller Arbetsflödet Publicera innehållsträd för de föreslagna metoderna för att replikera dessa stora innehållspaket.
 • Dispatcher-konfigurationen refererar nu till en fil som listar vanliga frågeparametrar för marknadsföringskampanjer. Kunderna kan välja att avkommentera de parametrar som är relevanta för dem, vilket ger bättre cachning. Se Parametrar för marknadsföringskampanjer för mer information.

Cloud Manager

Nya funktioner

Workfront för Experience Manager utökad kontakt

Releasedatum för den senaste versionen, 1.9.6 av Workfront för den utökade förbindelsen Experience Manager var 9 december 2022. Se Versionsinformation för mer information.

Den senaste versionen av Workfront för den förbättrade kopplingen för Experience Manager omfattar följande förbättringar och felkorrigeringar:

Förbättring

 • Workfront har nu stöd för fulltextsökning av resurser och mappar.

Felkorrigeringar

 • Metadata för dokumentversion synkroniseras inte korrekt mellan Workfront och Experience Manager.
 • Problem när en mapp som är länkad till Experience Manager skapas Workfront när mappen använder ett schema som saknar definition i den globala konfigurationen.
 • Formuläret för metadataschemats svarar inte när du klickar på ett fält på grund av en inläsningstid som är längre än förväntat. Specifik OSGi-konfiguration för anpassade formulär har lagts till för att lösa problemet. Namnen på de anpassade formulär som du lägger till i metadataschemats är tillgängliga i loggarna.
IMPORTANT
Adobe rekommenderar att du uppgradera till den senaste 1.9.6-versionen i Workfront för Experience Manager med utökad kontakt.

Community

 • Kommande Experience Manager GEM-webbinarium: Snabbare as a Cloud Service utveckling i Experience Manager med snabba utvecklingsmiljöer. Registrera dig här.
 • Inspelat Experience Manager GEM-webbinarium: Experience Manager Best Practices Analyzer för On-Premise- och AMS-miljöer (Adobe Manage Services) är nu tillgänglig.
 • Adobe Experience Manager Community Lens: Framhäver de senaste uppdateringarna från Experience Manager Community, allt på ett och samma ställe. Läs den fjärde utgåvan nu.

Nya Experience Manager-kurser och självstudiekurser tutorials-aem

Nya videor, självstudiekurser och kurser som publicerats under den senaste månaden.

Publicerad
Namn
Typ
Beskrivning
Program
Februari 2023
Generera AEM bildresurser med OpenAI
Video
Lär dig hur du genererar en AEM bildresurs med OpenAI.
AEM CS
Februari 2023
Tokenbaserad autentisering till AEM as a Cloud Service
Video
Upptäck hur ett externt program kan autentisera och interagera med AEM as a Cloud Service via HTTP med hjälp av Local Development Access-token och inloggningsuppgifter.
AEM CS
Februari 2023
Projektinställningar
Video
Skapa ett Maven Multi Module-projekt för att hantera koden och konfigurationerna för en Experience Manager-webbplats.
AEM Sites
Februari 2023
Filtrera appen SvelteKit
AEM Headless Developer Portal
Utforska AEM Headless GraphQL API:er för att lista data med en SvelteKit-app. Den här SvelteKit-appen skapar en lista med WKND-äventyr som kan väljas för att visa information om äventyret.
AEM CS
Februari 2023
Filtrera Express-app
AEM Headless Developer Portal
Utforska AEM Headless GraphQL API:er för att filtrera data med en Express- och Pug-app. Den här Express-appen skapar en lista över WKND-äventyr som kan filtreras efter aktivitetstyp.
AEM CS
Februari 2023
Min arbetsyta i Assets Essentials
Video
Lär dig hur du arbetar effektivare med Min arbetsytas användarkonfigurerbara widgetar.
AEM Assets

Versionsinformation för Experience Manager

All versionsinformation för Experience Manager finns på följande sidor:

Experience Manager supportdatabas

Ny artikel och uppdateringar av befintliga artiklar för Adobe Experience Manager.

Publicerad
Namn
Typ
Beskrivning
Februari 2023
Inkommande länkar visar inte alla länkade sidor
Ny artikel
Ta reda på lösningen på problemet där inkommande länkar inte visar alla länkade sidor.
Februari 2023
Exempel på request.log-analys | AEP
Ny artikel
Läs mer om den information som finns i Adobe Experience Manager AEM request.log.

Andra hjälpresurser för Experience Manager

Ikon Adobe Experience Manager Guides xml-doc

Experience Manager Guides är ett program som distribueras till AEM. Det är en kraftfull, komponentbaserad innehållshanteringslösning (CCMS) som möjliggör inbyggt DITA-stöd i Adobe Experience Manager och ger möjlighet att AEM hantera DITA-baserad framtagning och leverans av innehåll.

Läs mer om Experience Manager Guides.

Ytterligare resurser

Ikon Adobe Commerce commerce

Nya funktioner och nytt innehåll finns för Adobe Commerce.

NOTE
Adobe Search&Promote tjänstslut inträffade 1 september 2022. För produkt- och e-handelssökning Live Search är Adobe sökprogram. Se sista giltighetsdag för mer information.

Nya självstudiekurser och dokumentation för Adobe Commerce tutorials-commerce

Publicerad
Namn
Typ
Beskrivning
Februari 2023
Konfigurationshandbok
Produktdokumentation
Konfigurationsguiden innehåller referensmaterial och begränsad vägledning för hantering av konfigurerbara Commerce-programfunktioner och -tjänster. Tekniska användare som ansvarar för att konfigurera Commerce kan hitta vägledning för distributionsmetoder, cachelagringsalternativ, cron job management, kommandoradsanvändning, inställningar för sökmotor, lagringsmetoder med mera.
Februari 2023
Infrastrukturhandbok för Commerce on Cloud
Produktdokumentation
I infrastrukturguiden för Adobe Commerce om Cloud finns referensmaterial och vägledning för tekniska användare som använder den automatiska värdplattformen för att bygga, driftsätta och hantera Commerce i en molnbaserad miljö.
Februari 2023
Developer App Builder
Video
Lär dig mer om Developer App Builder och hur det kan ge din Adobe Commerce Store anpassade, unika funktioner utan att ni behöver använda processmetoder.
Februari 2023
Funktionsdemonstration för App Builder för Adobe Commerce
Video
Läs om Adobe Developer App Builder som används i Adobe Commerce i en teknisk demonstration.

Commerce supportdatabas

Nya artiklar och uppdateringar av befintliga artiklar för Adobe Commerce.

Publicerad
Namn
Typ
Beskrivning
Februari 2023
QPT (Quality Patches Tool)
Nya artiklar
Nya artiklar om hur du tillämpar plåster som finns i QPT 1.1.24 och QPT 1.1.25 har publicerats och finns i respektive avsnitt.

Ikon Target target

Ikon Campaign ac

Adobe Campaign ger ett intuitivt, automatiserat sätt att leverera personliga meddelanden i alla marknadsföringskanaler, både online och offline. Nu kan ni förutse vad era kunder vill ha med upplevelser som bestäms av deras vanor och önskemål.

Senaste kampanjproduktreleaser

Läs mer om de senaste funktionerna, förbättringarna och korrigeringarna i Campaign v7, Campaign v8och Campaign Standard versionsinformation.

Nytt Campaign självstudiekurser och kurser tutorials-campaign

Nya videor, självstudiekurser eller kurser publicerade för Adobe Campaign.

Publicerad
Namn
Typ
Beskrivning
Program
Februari 2023
De tio bästa metoderna för att marknadsförare ska lyckas med Adobe Campaign
Artikel
Lär dig de tio bästa metoderna för att hjälpa yrkesverksamma inom Adobe Campaign att låsa upp och påskynda den digitala konsumentomvandlingen och få en bättre upplevelse för sina kunder.

Se:

Campaign supportdatabas

Nya artiklar och uppdateringar av befintliga artiklar för Adobe Campaign.

Publicerad
Namn
Typ
Beskrivning
Februari 2023
V8 Förberedelse vid låg leverans
Ny artikel
Läs om lösningen för färdigställande i V8 8.3.8-versionen av Adobe Campaign Classic.
Februari 2023
dirigerade adresser dupliceras när återkommande leverans utförs
Ny artikel
Ta reda på lösningen för problemet där dirigerade adresser dupliceras när återkommande leverans utförs.

Campaign hjälpresurser

Ikon Journey Optimizer journey-opt

Med Journey Optimizerkan ni hantera schemalagda flerkanalskampanjer och en-till-en-stund för miljontals kunder från ett och samma program - och hela kundresan optimeras med smarta beslut och insikter.

Senaste Journey Optimizer produktreleaser

Läs mer om de senaste funktionerna, förbättringarna och korrigeringarna i Versionsinformation för Journey Optimizer.

Nytt Journey Optimizer självstudiekurser och kurser tutorials-ajo

Nya videor, självstudiekurser eller kurser publicerade för Adobe Journey Optimizer.

|Februari 2023|Konfigurera SMS API-autentiseringsuppgifter och kanalytor|Video |Lär dig hur du ansluter Journey Optimizer till en SMS-tjänsteleverantör och hur du skapar en SMS-kanal.|

Journey Optimizer supportdatabas

Nya artiklar och uppdateringar av befintliga artiklar för Adobe Journey Optimizer.

Publicerad
Namn
Typ
Beskrivning
Februari 2023
Testprofilen utlöser inte händelseresan
Ny artikel
Ta reda på lösningen för problemet där testprofilen inte utlöser någon händelseresa.
Februari 2023
Åtkomst till Assets Essentials nekad
Ny artikel
Ta reda på hur man får tillgång till Assets Essentials nekas.
Februari 2023
Publiceringen av resan i testläge misslyckas
Ny artikel
Ta reda på lösningen när det inte går att publicera resan i testläge.

Fler resurser för Journey Optimizer

Ikon Journey Orchestration journey-orch

Använd Experience Platform för att samordna en kunds resa i stor skala över olika upplevelsekanaler genom att intelligent förutse varje individs behov i realtid.

Senaste Journey Orchestration produktreleaser

Läs mer om de senaste funktionerna, förbättringarna och korrigeringarna i Journey Orchestration versionsinformation.

Fler resurser för Journey Orchestration

Ikon Marketo Engage marketo

Marketo Engage är en komplett applikation för lead-hantering och B2B-marknadsförare som vill omvandla kundupplevelser genom att engagera sig i alla faser av komplexa inköpsresor.

Uppdateringar om Core Marketo Engage

Den senaste produktdokumentationen finns i Marketo produktdokumentation home

Ikon Workfront workfront

Workfront är ett enhetligt program för att utbyta idéer, skapa innehåll, hantera komplexa processer och göra sitt bästa.

New Adobe Workfront kurser och självstudier tutorials-workfront

Nytt Workfront kurser och kollektioner av självstudiekurser på Experience League.

Obs! Translation on Experience League for all Workfront självstudiekurser och produktdokumentation kommer snart!

Publicerad
Namn
Typ
Beskrivning
Februari 2023
Ta hand om en befintlig Adobe Workfront-instans
Video
Lär dig de viktigaste faserna för att utvärdera, förstå och optimera din instans av Workfront som ny system- eller gruppadministratör.
Februari 2023
Anpassa projektrubriker med layoutmallar
Video
Lär dig hur du lägger till och tar bort fält från projektrubriker via layoutmallar.

Se Workfront produktreleaser för att få en sammanfattning av den senaste informationen om alla produkter.

Ikon Adobe Advertising advertising

Versionsinformation för Adobe Advertising.

Nya funktioner i Advertising DSP advertising-dsp

Senast uppdaterad: 8 februari 2023

Funktion
Beskrivning
Campaigns
(3 februari; betafunktioner) Nu kan du visa ändringsloggar i diagramform och lägga till anteckningar i alla tävlingsbidrag.

Senast uppdaterad: 10 februari 2023

Funktion
Beskrivning
Campaigns
(6 februari; betafunktion) Stöd för skrivskyddad synkronisering finns nu för Google Ads identifieringskampanjer. Identifieringskampanjer har Campaign Type "Discovery," Ad Group Type "Discovery, och Creative Type "Discovery Ad" (för enbildsannonser) eller "Discovery Carousel Ad" (för karusellannonser med flera bilder). Ni kan inkludera identifieringskampanjer i standard- och hybridportfolior.

Data på annonsnivå för era identifieringskampanjer finns tillgängliga i rapporter. För annonsörer med Adobe Analytics-integrering finns annonsnivådata i Analytics. På samma sätt Analytics data finns i Search; data skickas med den uppgraderade s_kwcid spårningsparameter, oavsett s_kwcid som du vanligtvis använder för kontot. Om du vanligtvis använder den äldre versionen av s_kwcidså spåras dina klick-/kostnadsdata och intäktsdata med olika s_kwcids, men båda datauppsättningarna är helt klassificerade och aggregerade under samma kampanj och konto.
(Google Ads konton, 11 februari-utgåvan) Support förTarget Impression Share"budstrategin är nu tillgänglig för kampanjer endast i söknätverket. För denna anbudsstrategi Google Ads (inte Search) optimerar offerterna för att uppnå en målvisningsandel och en annonsposition. Du kan också ange en Target Impression Share som procent Target Ad Positionoch en Max CPC (kostnad per klick). Det här alternativet stöds ännu inte i hybridportföljer.
Bulksheets
(Microsoft kampanjer, 11 februari-utgåvan) Bulksheets innehåller nu "Call to Actionoch "Call to Action Language"-kolumner för multimediaannonser (i responsivt annonsformat) som använder "Creative (except RSA)".

Ikon Document Cloud doc-cloud

Nya självstudiekurser och kurser publicerade för Document Cloud, inklusive Document Services och Acrobat Sign.

Publicerad
Namn
Typ
Beskrivning
Program
Februari 2023
Komma igång med Acrobat Sign
Video
Är du inte van vid att använda Acrobat Sign? Den här omfattande självstudiekursen är en bra startpunkt eftersom den fokuserar på allt som behövs för att du snabbt ska komma igång med Acrobat Sign.
Acrobat Sign

För Document Cloud hjälp, se:

Se Självstudiekurser för Creative Cloud for enterprise för de senaste självstudiekurserna.

Ikon Kunddatahantering - Voices voices

Voices om kunddatahantering är er destination som ledande inom teknik och marknadsföring och specialist inom hantering av kunddata. Den här samlingen självstudiekurser är den självstudiekurs du behöver för att höra från kollegor, få inspiration och lära dig mer om utvecklingen i MarTech. Ingen registrering behövs. Klicka bara och titta.

Ikon Digital Experience-utkast blueprints

Digital Experience-utkast är repeterbara implementeringar som gör att ni kan hantera strategier och snabbt lösa etablerade affärsproblem. Varje utkast innehåller en serie artefakter som förklarar de mest värdefulla problemen, arkitekturer, implementeringssteg, tekniska överväganden och länkar till relevant dokumentation.

Självstudiekurser om nya digitala upplevelser - utkast

Publicerad
Namn
Typ
Beskrivning
Januari 2023
Customer Journeys - AEP + Apps & AJO Architecture
Diagramuppdateringar
Leverera individuella kundupplevelser i rätt tid för alla skärmar.

Överkant

recommendation-more-help
5b8cb9c4-3d58-4fa1-b21b-b998cf4d7fa9