Adobe Journey Optimizer: Publicering av resa i testläge misslyckas

Beskrivning description

Miljö
Adobe Journey Optimizer (AJ0)

Problem/symtom
Publicering av en resa i testläge misslyckas med meddelandet:

{\\\"type\\\":\\\"https://ns.adobe.com/aep/errors/CJMMAS-1601-500\\\",\\\"title\\\":\\\"APS Service throws Unauthorized Error, Token might be wrong, expired or invalid.\\\",\\\"status\\\":500,\\\"report\\\":{\\\"tenantInfo\\\":
{\\\"sandboxName\\\":\\\"missing\\\",\\\"sandboxId\\\":\\\"missing\\\",\\\"imsOrgId\\\":\\\"missing\\\"}
,\\\"additionalContext\\\":{\\\"errorLevel\\\":\\\"ERROR\\\",\\\"source\\\":\\\"ASSET_PUBLISH\\\"}},\\\"error-chain\\\":
{\\\"serviceId\\\":\\\"message-authoring-service\\\",\\\"errorCode\\\":\\\"CJMMAS-1601-500\\\",\\\"invokingServiceId\\\":\\\"missing\\\",\\\"unixTimeStampMs\\\":«REDACTED»}
}}\"}}}}}"

.

Upplösning resolution

Användaren har inte åtkomst till Assets Essentials. Du måste lägga till användaren i produktprofilerna för Assets Essentials Consumer Users eller/och Assets Essentials Users. För steg, se avsnittet med rubriken  Lägga till användargrupper i produktprofiler  på Administrera Assets Essentials och lägga till användare i Assets Essentials Guide.

Orsak
Användaren har inte åtkomst till Assets Essentials.

recommendation-more-help
3d58f420-19b5-47a0-a122-5c9dab55ec7f