Inkommande länkar visar inte alla länkade sidor i Adobe Experience Manager

Om en nod med en länk finns på mer än fyra nivåer från sidans jcr:content, visas inte sidan i de inkommande länkarna för länkmålet i Adobe Experience Manager. Läs den här artikeln om du vill veta varför det här händer.

Beskrivning description

Miljö

  • Adobe Experience Manager as a Cloud Service
  • Adobe Experience Manager 6.5

Problem/symtom

Om en nod med en länk finns på mer än fyra nivåer från sidans jcr:content, visas inte sidan i länkmålets inkommande länkar.

・ När en länkning visas på de inkommande länkarna: /content/wknd/us/en/link-page/jcr:content 1) /root 2) /container 3) /container 4) /text(link

・ När en länkande sida inte visas på de inkommande länkarna: /content/wknd/us/en/link-page/jcr:content 1) /root 2) /container 3) /container 4) /container 5) /text(link

Upplösning resolution

Kontrollera hierarkin med noder som innehåller länken med CRXDE Lite.

Granska sidans struktur och justera den så att länknoden kan placeras på en grund nivå.
Om nivån för den länkade noden ligger kvar på en djup nivå justerar du ett index för att öka nivån som ska indexeras för sökningen efter inkommande länkar.

Använda CRX/DE Lite, välj

/oak:index/cqPageLucene/aggregates/cq:PageContent.

Skapa en ny nod och lägg till en path-egenskap som uttrycker den hierarkinivå som krävs.

  • I följande exempel läggs include4 och include5 till för att öka nivån för inkommande länkar som söker upp till 6.

Om du vill indexera om ändrar du värdet för egenskapen reindex för /oak:index/cqPageLucene till true och spara det.

- När omindexeringen är klar visas följande meddelande i error.log.

    13.01.2023 12:00:45.264 *INFO* [ async-index-update-async] org.apache.jackrabbit.oak.plugins.index.AsyncIndexUpdate [ async] Reindexing completed for indexes: [ /oak:index/cqPageLucene*(788)] in 733.7 ms (733 ms)

Omindexering kan orsaka ett prestandaproblem.
    Vi rekommenderar att du schemalägger omindexeringsaktiviteten så att den är ganska tyst.

recommendation-more-help
3d58f420-19b5-47a0-a122-5c9dab55ec7f