Adobe Journey Optimizer: testprofilen utlöser inte någon händelseresa

Beskrivning description

Miljö
Adobe Journey Optimizer (JO)

Problem/symtom
Testprofilen utlöser inte någon händelseresa (resa i testläge).

Upplösning resolution

  • Kontrollera att du är i testläge. Om du vill se steg går du till Testa din resa i Journey Optimizer Guide.
  • Kontrollera att din profil är en testprofil genom att kontrollera att profilen har värdet true för testProfile i attribut.
  • Kontrollera att profilidentifieraren matchar det namnutrymme/id som konfigurerats i händelse/start-steget.  Det gör du genom att klicka på den händelse som startar resan och kontrollera att namnutrymmet och identifieraren är konfigurerade. Se till att du använder de attributen för din testprofil när du utlöser resan.

Orsak

  • Det är bara testprofiler som kan ta sig in på en resa i testläge.
  • Profilidentifieraren måste matcha namnutrymmet/ID:t som konfigurerats för händelsen/startsteget.
recommendation-more-help
3d58f420-19b5-47a0-a122-5c9dab55ec7f