dirigerade adresser dupliceras när återkommande leverans utförs

Beskrivning description

Miljö

  • Adobe Campaign
  • Adobe Campaign Classic

Problem/symtom

När du lägger till en ny dirigeringsadress i en återkommande leverans skapas även en ny dirigeringsadress varje gång den återkommande leveransen körs och en ny leveransinstans skapas (med samma egenskaper, men med ett annat id/internt namn).

Så här återger du felet:

  1. Skapa en ny kampanj och lägg till en ny återkommande leverans i arbetsflödet.
  2. I den nya återkommande leveransen lägger du till en ny startadress och sparar. Under mappen dirigerade adresser kontrollerar du att den nya startadressen har skapats.
  3. Kör den återkommande leveransen. Detta skapar en duplicerad startadress som används i den nya leveransinstansen.

Upplösning resolution

Detta fungerar som avsett. En förbättringsbegäran är för närvarande aktiv under NEO-12892 för att få det här förändrat.

Under tiden bör kunderna använda utsäde med dynamiska villkor för att undvika duplicering:

recommendation-more-help
3d58f420-19b5-47a0-a122-5c9dab55ec7f