Tio bästa sätten för } Adobe Campaign succé för marknadsförare

Christian Klimczyk är en självbeskrivenAdobe Nerd med sju års Adobe Experience Cloud]-expertis, främst inriktad på Adobe Campaign]. Som en Adobe Plattformsägare för ett stort CPG-företag använder Christian och hans team Campaign för all konsumentkommunikation och interaktion. De kan smidigt samordna och hantera höga krav och flerkanaliga marknadsföringskampanjer över direktreklam, e-post och SMS/MMS.

I den här artikeln delar Christian med sig av sina bästa metoder för att hjälpa Adobe Campaign ger användarna möjlighet att utnyttja och snabba upp omvandlingen av den digitala konsumenten och få en bättre upplevelse för sina kunder.

1. Bilda en övergripande sammanhängande plan för marknadsföring och leverans

Det första steget för att säkerställa att du lyckas med Adobe Campaign är att förstå era verktyg och kundernas förväntningar - och det gäller alla typer av marknadsföring. Definiera och förstå tydligt vilka kanaler du använder för att kontakta kunderna, veta när dessa kanaler ska användas och varför.

Adobe Campaign är ett flexibelt verktyg med vilket man kan genomföra och samordna kommunikation på många sätt. Hälften av kunderna interagerar med tre till fem kanaler under varje köpresa. Att förstå och ha en plan för hur dessa kanaler ska användas direkt är alltså avgörande för att du ska kunna utnyttja hela plattformens potential och nå dina kunder.

2. Dokumentera och förstå kunddata

Enligt en Hubspot-studie hade segmenterade kampanjer 14,31 % högre öppningsfrekvens och 101 % fler klick än icke-segmenterade kampanjer. E-postmarknadsförare som segmenterade målgruppen före kampanjen uppgav att intäkterna ökade med upp till 760 %.

I Adobe Campaignkan du skapa segmentering snabbt och enkelt. För att effektivisera och underlätta denna process måste dock kampanjansvariga och marknadsförare ha en dokumenterad förståelse för underliggande data när de utformar och begär uppbyggnaden och genomförandet av en kampanj. Det är viktigt att du förstår dina aktuella data och förutse vilka data du kan behöva när du samarbetar med administratörer och utvecklare som stöder din Campaign-instans.

Dina kampanjer är bara så bra som de underliggande datastrukturer som stöder dem. Det underlättar också att känna till och dokumentera denna datastruktur om det uppstår problem när du integrerar plattformar eller tar steget till en konsumentdataplattform

3. Planera tidpunkten för dina kampanjer

Precis som dina kunder har du en daglig rutin. Sändningen och orkestreringen av kampanjerna bör motsvara denna rytm. Annars kanske du inte når dina kunder eftersom 85 % av skickade e-postmeddelanden öppnas inte och 98 % av skickade e-postmeddelanden klickas inte igenom.

Om dina kunder till exempel tittar på telefonen på morgonen för att få de bästa erbjudandena bör du överväga att skicka en kampanj till dem. Om de är på jakt efter nästa heta trend kan du skicka ett uppföljningsmejl med en kampanjkod för fri frakt. Det är också viktigt att använda värmekartverktyget i Campaign] för att spåra när arbetsflödena och sändningarna körs. Det kan vara en utmaning att samordna och underlätta kommunikation mellan olika varumärken. Håll ett öga på rytmen, cadence och timing för dina e-postmeddelanden är ovärderliga för den övergripande stabiliteten och styrkan i ert budskap och Campaign -instans.

4. Använd personalisering där det är viktigt

Idag förväntar sig konsumenterna en viss nivå av personanpassning i de meddelanden de får. 80 % av kunderna är mer benägna att köpa från ett varumärke som ger personanpassade upplevelser. Det är bra att ha med kundens namn på ämnesraden. Personanpassning kan dock vara mycket mer. Du kan inkludera de produkter som de har bläddrat bland, koppla samman dem med liknande produkter eller fortsätta att förstärka varumärkets sammanhängande upplevelse och känsla. Varje bit räknas och stärker engagemanget och öppningsfrekvensen i meddelandena.

5. Ha en sund inventering av kreativa resurser

Kreativa resurser är bränslet som kan ge drivkraft åt dina effektiva och välstrukturerade kampanjleveransmotorer. Ju bättre du når konsumenterna och ju mer du justerar och utvecklar marknadsföringsprocesserna, desto mer kreativt innehåll behöver du. Konsumenterna förväntar sig detta.

Du är bara så snabb som nästa leverans teamet kan konfigurera. Detta kräver ofta nytt och spännande innehåll. Adobe Campaign gör det enkelt att konfigurera mallar och ta emot och förbereda dessa leveranser. Det är dock avgörande att ha en sund och kreativ pipeline eftersom 58 % av marknadsförarna noterade att det tar två veckor eller längre att skapa en enda e-postkampanj, enligt en Litmus-rapport.

6. Förstå och hantera prenumerationer och preferenser

Det kan snabbt bli förvirrande att hantera och underhålla prenumerationspreferenser vilket kan orsaka risker på flera nivåer. Precis som att skicka fel budskap till kunden via en kanal som de inte svarar på, uppger nio av tio konsumenter att det är mindre troligt att de kommer att handla med ett varumärke i framtiden om de har en negativ upplevelse. I ett större perspektiv så kan du utsätta dig själv för regulatoriska- och efterlevnadsrisker och böter.

En strategi för hantering av deltagande och utveckling av detta ständigt föränderliga ekosystem genom expertanvändning av Adobe Campaign] och andra verktyg för marknadsföringsteknologi. Detta är ofta en av de största mätvärdena för kampanjframgångar, så noggrann planering ger ovärderliga utdelningar när kampanjstrategin växer och mognar.

7. Förstå och planera för leverans

Leveransbarhet verkar ofta vara ett mystiskt och komplicerat koncept. En viktig underliggande regel för leverans är strategisk planering. Det tar tid att värma upp IP-adresser och bygga upp ett gott rykte. Försämringar av det ryktet kan ske snabbt, vilket gör det svårt att reparera eventuella skador som har uppstått. Faktum är att ett av sex e-postmeddelanden inte når inkorgen.

Leveransbarhetsproblem kan uppstå på grund av flera faktorer, antingen tekniska faktorer eller problem som baseras på hur konsumenterna svarar på marknadsföringen. Genom att ha leveransbarhet i åtanke när du bygger och genomför kampanjer, och i den retrospektiva processen, kan du säkerställa att du upprätthåller en sund och stabil miljö och fortsätter att leverera positiva upplevelser för kunderna.

8. Planera och utveckla en retrospektiv kampanjprocess

Hur upptagen du än kan bli med leverans och orkestrering av kampanjer är det ofta lika kraftfullt, om inte mer, att granska vad du har åstadkommit och omvärdera processerna och segmenteringen i kampanjerna. Gör kampanjretrospektiv varannan till var fjärde vecka, beroende på omfattningen och hastigheten på kampanjkörningarna.

Det kan vara till hjälp för djupgående och genomtänkta samtal att utgå från en mall med en uppsättning frågor om hur du kan förbättra kampanjens ledtider, kreativitet och segmentering bland många andra ämnen. Du blir bara bättre och snabbare när du lär dig av det du tidigare har utfört.

9. Testa och upprepa

När du testar nya saker blir det inte alltid rätt första gången. Därför är testning och upprepning av processer och taktik avgörande. Testa t.ex. på en grupp potentiella kunder du inte riktigt tror på eller som skulle kunna passa bra. Sätt fart på kreativiteten. Testa en ny uppmaning. Förändring för förändringens skull är inte produktivt, men många små och precisa experiment över tid kan leda till potentiellt stora framtida vinster för dig och dina kunder.

10. Var så flexibel som möjligt

Marknaden fortsätter att förändras och röra sig i en allt högre takt. Det är viktigt att uppmuntra dina kampanjteam att hålla sig så lätta och flexibla som möjligt för att kunna konkurrera och fortsätta uppfylla växande kundförväntningar.

35 % av ledarna inom digital marknadsföring anser att de största utmaningarna kommer inifrån organisationen. För att uppnå detta, gå över tåget på några plattformar, öka din förståelse för dataflöden och datastruktur eller andra Adobe och skapa beredskapsplaner för kampanjer. Detta tankesätt kan uppnås på många sätt, men ett övergripande engagemang för flexibilitet och planering är avgörande för att lyckas på kort och lång sikt.

recommendation-more-help
ee36f8de-52ce-47f1-8f0c-257e5efbcd1a