Det går inte att spara en liknande modell

Lär dig hur du löser ett problem där en look-like model i Adobe Audience Manager (AAM) vägrar att spara.

Beskrivning description

Miljö

Audience Manager

Problem/symtom

När du använder en look-like-modell i AAM går det inte att spara.

Upplösning resolution

Om den aktuella modellen använder data från Marketplace måste du se till att de data du använder i modellen är aktiverade för modellering. Om den inte är det kommer den inte att sparas. Öppna ett supportärende om det inte är problemet.

recommendation-more-help
3d58f420-19b5-47a0-a122-5c9dab55ec7f