Adobe Campaign: Lågleveransförberedelse v8

Beskrivning description

Miljö

  • Adobe Campaign
  • Adobe Campaign Classic

Problem/symtom

I version 8.3.8 av Adobe Campaign Classic har det rapporterats att färdigställandet av leveransen plötsligt kommer att bli klar, men endast färdigställer en liten del av leveransen. Detta förhindrar att den återstående populationen bearbetas och skickas.

Upplösning resolution

Korrigeringen för detta problem har inkluderats i releaser från och med 8.3.9 under referensen NEO-48654.

Orsak

Orsaken till detta är ett fel i Campaign där processen misslyckas om en leveransdel med stora mängder mData bearbetas.

recommendation-more-help
3d58f420-19b5-47a0-a122-5c9dab55ec7f