Query-parameters voor gegevensverzameling

De volgende tabel bevat een lijst met alle parameters voor queryreeksen die door de Adobe worden gebruikt in afbeeldingsaanvragen. Deze informatie kan worden gebruikt bij foutopsporing met Pakketanalysatoren, wanneer hardwarematige afbeeldingsverzoekenof bij gebruik Dynamische variabelen.

Parameter
Variabele voor analytische implementatie
Beschrijving
aamlh
Geen
Tip voor locatie van Audience Manager. Wordt gebruikt bij de integratie van Experience Cloud Shared Profile.
aamb
Geen
Audience Manager. Wordt gebruikt bij de integratie van Experience Cloud Shared Profile.
aid
Geen
Analytische bezoeker-id.
AQB
Geen
Geeft het begin van een queryreeks voor een afbeeldingsaanvraag aan.
AQE
Geen
Geeft het einde van een afbeeldingsaanvraag aan, wat betekent dat de aanvraag niet is afgekapt.
bh
Geen
Browserhoogte (in pixels). Gebruikt in de Hoogte browser dimensie.
bw
Geen
Browserbreedte (in pixels). Gebruikt in de Browserbreedte dimensie.
c
Geen
Kleurkwaliteit (in bits). Gebruikt in de Kleurdiepte dimensie.
c.
contextData
Geeft het begin van contextgegevensvariabelen aan. Bevat nooit een waarde.
.c
contextData
Geeft het einde van contextgegevensvariabelen aan. Bevat nooit een waarde.
c1 - c75
prop1 - prop75
Propsof variabelen voor aangepast verkeer.
cc
currencyCode
Het type valuta dat in de hit wordt gebruikt.
cdp
cookieDomainPeriods
Het aantal punten in een domein. Wordt gebruikt om cookies op de juiste wijze op te slaan.
ce
charSet
De tekencodering van de afbeeldingsaanvraag.
cl
cookieLifetime
De levensduur van het bezoekerscookie.
ch
channel
Gebruikt in de Site-secties dimensie.
cp
Geen
Gebruikt in de Type hit dimensie.
ct
Geen
Gebruikt in de Verbindingstype dimensie.
D
dynamicVariablePrefix
Geeft aan wat er moet worden gebruikt voor dynamische variabelen.
ev
events
Shorthand voor de events queryreeks.
events
events
Door komma's gescheiden lijst met gebeurtenissen op de pagina. Meestal gebruikt cijfers.
g
pageURL
De huidige URL van de pagina, maximaal 255 bytes. Gebruikt in de Pagina-URL dimensie.
-g
pageURL
URL's die langer zijn dan 255 bytes, worden gesplitst. De eerste 255 bytes verschijnen in g en alle resterende bytes worden weergegeven in het deelvenster -g parameter.
gn
pageName
Shorthand voor de pageName queryreeks.
gt
pageType
Shorthand voor de pageType queryreeks.
h.
collectHighEntropyUserAgentHints
Voorvoegsel voor verschillende variabelen die staan voor Clienttips.
h1 - h5
hier1 - hier5
Hiërarchieafmetingen.
hp
Geen
Niet meer gebruikt. In vorige versies van Adobe Analytics, bepaalde als huidige URL de homepage van browser was.
j
Geen
De JavaScript-versie die in de browser is geïnstalleerd.
k
Geen
Gebruikt in de Cookie-ondersteuning dimensie.
l1 - l3
list1 - list3
Variabelen weergeven.
lrt
Geen
De "laatste verzoektiming,"die de roundtrip tijd voor het laatste verzoek, in milliseconden is. Deze wordt alleen verzonden wanneer meerdere aanvragen van een pagina worden verzonden of wanneer de pagina een toepassing van één pagina is (SPA).
mid
Geen
Experience Cloud-bezoeker-id.
ndh
Geen
Markering die aangeeft of de afbeeldingsaanvraag afkomstig is van een AppMeasurement.
ns
visitorNameSpace
Hiermee kunt u bepalen waar cookies worden ingesteld.
oid
s_objectID
Object-id voor de laatste pagina. Wordt gebruikt in de Activity Map.
ot
Geen
Objectnaam voor de laatste pagina. Wordt gebruikt in vorige versies van Activity Map.
p
Geen
Niet meer gebruikt. Lijst met plug-ins die in de browser worden gebruikt.
pageName
pageName
Gebruikt in de Pagina dimensie.
pageType
pageType
Gebruikt in de Pagina's niet gevonden dimensie.
pccr
Geen
Alleen ingesteld voor nieuwe bezoekers en altijd ingesteld op true. Hiermee voorkomt u een oneindige omleiding als een bezoeker cookies weigert.
pe
tl()
Bepaalt het type aangepaste koppeling. Vereist voor Aangepaste koppelingen, Koppelingen downloaden, en Koppelingen afsluiten.
pev1
linkURL
De URL waarop de aangepaste koppeling is opgetreden.
pev2
tl()
Aangepaste naam voor koppelingsvriendelijk.
pev3
Geen
Niet meer gebruikt. Bijgehouden mijlpalen in vorige versies van videorapportage.
pf
Geen
Perronmarkering; alleen voor gebruik door de Adobe. Niet wijzigen.
pid
Geen
Pagina-id voor laatste pagina. Wordt gebruikt in vorige versies van Activity Map.
pidt
Geen
Type pagina-id voor laatste pagina. Wordt gebruikt in vorige versies van Activity Map.
pl
products
Shorthand voor de products queryreeks.
products
products
Variabele voor producten. Gebruikt in de Product en Categorie afmetingen.
purchaseID
purchaseID
Wordt gebruikt om aankopen te dedupliceren.
r
referrer
Verwijzend URL van de slag. Gebruikt in verkeersbronnen afmetingen, zoals Referenter en Verwijzen naar domein
s
Geen
schermresolutie, in width x height. Gebruikt in de Monitorresoluties dimensie.
server
server
Server dimensie.
sv
server
Shorthand voor de server queryreeks.
state
state
Framedimensie.
t
Geen
Gegenereerde datum/tijd van de hit. Gebruikt de indeling dd/mm/yyyy hh:mm:ss w o.
- dd/mm/yyyy hh:mm:ss is datum/tijd in JavaScript. Maand 0 is januari, terwijl maand 11 is december.
- w is de dag van de week. 0 is zondag, terwijl 6 is zaterdag.
- o is de negatieve GMT-verschuiving in minuten. Bijvoorbeeld: 420 is GMT-7.
ts
timestamp
De aangepaste tijdstempel die met de hit is ingesteld. Wordt meestal gebruikt voor offline tracering.
v
Geen
Gebruikt in de Java ingeschakeld dimensie.
v0
campaign
Trackingcode dimensie.
v1 - v250
evar1 - eVar250
eVarsof aangepaste conversieafmetingen.
vid
visitorID
Variabele voor bezoekersidentiteitskaart
vidn
Geen
Ingesteld op AppMeasurement voor nieuwe bezoekers. Bevat de id-waarde die is opgeslagen in het bezoekerscookie.
vmk
vmk
Niet meer gebruikt. De migratiesleutel van de bezoeker, die implementaties van derde aan eerste-partijkoekjes hielp migreren.
vvp
variableProvider
Wordt gebruikt in Data Connectors.
xact
transactionID
Gebruikt met Gegevensbronnen om online en off-line gegevens samen te binden.
zip
zip
Gebruikt in de Postcode dimensie.
recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690