Adobe plug-in: getQueryParam

IMPORTANT
Deze plug-in wordt geleverd door Adobe Consulting als hoffelijkheid om u te helpen meer waarde uit Adobe Analytics te krijgen. De klantenservice van de Adobe biedt geen ondersteuning voor deze plug-in, inclusief installatie of probleemoplossing. Neem contact op met het accountteam van de Adobe van uw organisatie als u hulp nodig hebt met deze plug-in. Zij kunnen een vergadering voor hulp met een consultant organiseren.

De getQueryParam Met de insteekmodule kunt u de waarde extraheren van elke parameter voor queryreeksen in een URL. Het is nuttig om campagnecodes, zowel intern als extern, uit het landen van pagina URLs te halen. Het is ook nuttig wanneer het halen van onderzoekstermijnen of andere parameters van het vraagkoord.

Deze plug-in biedt robuuste functies voor het parseren van complexe URL's, waaronder hashes en URL's die meerdere parameters voor queryreeksen bevatten. Als u slechts eenvoudige de parameterbehoeften van het vraagkoord hebt, adviseert de Adobe het gebruiken van de URL parametereigenschappen gebruikend het Web SDK of de uitbreiding van Adobe Analytics of Util.getQueryParam() in het AppMeasurement.

De plug-in installeren met de extensie Web SDK

De Adobe biedt een uitbreiding aan die u toestaat om het meest algemeen gebruikte stop-ins met het Web SDK te gebruiken.

 1. Aanmelden bij Adobe Experience Platform-gegevensverzameling met uw Adobe-id-referenties.

 2. Klikken Tags klikt u links op de gewenste eigenschap tag.

 3. Klikken Extensions klikt u links op de knop Catalog tab

 4. Zoek en installeer de Common Web SDK Plugins extensie.

 5. Klikken Data Elements klikt u links op het gewenste gegevenselement.

 6. Stel de gewenste naam van het gegevenselement in met de volgende configuratie:

  • Extension: Common Web SDK-plug-ins
  • Gegevenselement: getQueryParam
 7. Stel de gewenste parameters rechts in.

 8. Sla de wijzigingen in het gegevenselement op en publiceer deze.

De plug-in handmatig installeren met de implementatie van de Web SDK

Deze insteekmodule wordt nog niet ondersteund voor gebruik in een handmatige implementatie van de Web SDK.

De insteekmodule installeren met de Adobe Analytics-extensie

Adobe biedt een extensie waarmee u veelgebruikte plug-ins kunt gebruiken met Adobe Analytics.

 1. Aanmelden bij Adobe Experience Platform-gegevensverzameling met uw Adobe-id-referenties.

 2. Klik op de gewenste tageigenschap.

 3. Ga naar de Extensions en klikt u op de knop Catalog knop

 4. Installeer de Common Analytics Plugins extension

 5. Als u niet reeds hebt, creeer een regel geƫtiketteerd "Initialize stop-ins"met de volgende configuratie:

  • Voorwaarde: geen
  • Event: Core - bibliotheek geladen (pagina boven)
 6. Voeg een actie aan de bovengenoemde regel met de volgende configuratie toe:

  • Extensie: veelgebruikte plug-ins voor Analytics
  • Type handeling: getQueryParam initialiseren
 7. Sla de wijzigingen in de regel op en publiceer deze.

Plug-in installeren met aangepaste code-editor

Als u niet de Gemeenschappelijke Insteekmodule van Analytics wilt gebruiken, kunt u de redacteur van de douanecode gebruiken.

 1. Aanmelden bij Adobe Experience Platform-gegevensverzameling met uw Adobe-id-referenties.
 2. Klik op de gewenste eigenschap.
 3. Ga naar de Extensions en klikt u op de knop Configure onder de extensie Adobe Analytics.
 4. Breid uit Configure tracking using custom code accordion, die de Open Editor knop.
 5. Open de aangepaste code-editor en plak de onderstaande plug-incode in het bewerkingsvenster.
 6. Sla de wijzigingen in de extensie Analytics op en publiceer deze.
/******************************************* BEGIN CODE TO DEPLOY *******************************************/
/* Adobe Consulting Plugin: getQueryParam v4.0.1 */
function getQueryParam(a,d,f){function n(g,c){c=c.split("?").join("&");c=c.split("#").join("&");var e=c.indexOf("&");if(g&&(-1<e||c.indexOf("=")>e)){e=c.substring(e+1);e=e.split("&");for(var h=0,p=e.length;h<p;h++){var l=e[h].split("="),q=l[1];if(l[0].toLowerCase()===g.toLowerCase())return decodeURIComponent(q||!0)}}return""}if("-v"===a)return{plugin:"getQueryParam",version:"4.0.1"};var b=function(){if("undefined"!==typeof window.s_c_il)for(var g=0,c;g<window.s_c_il.length;g++)if(c=window.s_c_il[g],c._c&&"s_c"===c._c)return c}();"undefined"!==typeof b&&(b.contextData.getQueryParam="4.0");if(a){d=d||"";f=(f||"undefined"!==typeof b&&b.pageURL||location.href)+"";(4<d.length||-1<d.indexOf("="))&&f&&4>f.length&&(b=d,d=f,f=b);b="";for(var m=a.split(","),r=m.length,k=0;k<r;k++)a=n(m[k],f),"string"===typeof a?(a=-1<a.indexOf("#")?a.substring(0,a.indexOf("#")):a,b+=b?d+a:a):b=""===b?a:b+(d+a);return b}};
/******************************************** END CODE TO DEPLOY ********************************************/

De plug-in gebruiken

De getQueryParam function gebruikt de volgende argumenten:

 • qsp (vereist): Een door komma's gescheiden lijst met parameters voor queryreeksen die binnen de URL moet worden gezocht. Het is niet hoofdlettergevoelig.
 • de (optioneel): Het scheidingsteken dat moet worden gebruikt als meerdere parameters van de queryreeks overeenkomen. Heeft als standaardwaarde een lege tekenreeks.
 • url (optioneel): Een aangepaste URL, tekenreeks of variabele waaruit de parameterwaarden voor de queryreeks moeten worden geĆ«xtraheerd. Standaardwaarden: window.location.

Als deze functie wordt aangeroepen, wordt een waarde geretourneerd die afhankelijk is van de bovenstaande argumenten en de URL:

 • Als er geen overeenkomende parameter voor een querytekenreeks wordt gevonden, retourneert de functie een lege tekenreeks.
 • Als een overeenkomende parameter voor een querytekenreeks wordt gevonden, retourneert de functie de parameterwaarde voor de queryreeks.
 • Als een overeenkomende parameter voor een querytekenreeks wordt gevonden maar de waarde leeg is, wordt de functie geretourneerd true.
 • Als er meerdere overeenkomende parameters voor queryreeksen worden gevonden, retourneert de functie een tekenreeks met elke parameterwaarde die door de tekenreeks in het dialoogvenster de argument.

Voorbeelden

// Given the URL https://example.com/?cid=trackingcode
// Sets the campaign variable to "trackingcode"
s.campaign = getQueryParam('cid');

// Given the URL https://example.com/?cid=trackingcode&ecid=123
// Sets the campaign variable to "trackingcode:123"
s.campaign = getQueryParam('cid,ecid',':');

// Given the URL https://example.com/?cid=trackingcode&ecid=123
// Sets the campaign variable to "trackingcode123"
s.campaign = getQueryParam('cid,ecid');

// Given the URL https://example.com/?cid=trackingcode&ecid=123#location
// Sets the campaign variable to "123"
s.campaign = getQueryParam('ecid');

// Given the URL https://example.com/#location&cid=trackingcode&ecid=123
// Sets the campaign variable to "123"
// The plug-in replaces the URL's hash character with a question mark if a question mark doesn't exist.
s.campaign = getQueryParam('ecid');

// Given the URL https://example.com
// Does not set the campaign variable to a value.
s.pageURL = "https://example.com/?cid=trackingcode";
s.campaign = getQueryParam('cid');

// Given the URL https://example.com
// Sets the campaign variable to "trackingcode"
s.pageURL = "https://example.com/?cid=trackingcode";
s.campaign = getQueryParam('cid','',s.pageURL);

// Given the URL https://example.com
// Sets eVar2 to "123|trackingcode|true|300"
s.eVar1 = "https://example.com/?cid=trackingcode&ecid=123#location&pos=300";
s.eVar2 = getQueryParam('ecid,cid,location,pos','|',s.eVar1);

Versiehistorie

4.0.1 (26 maart 2021)

 • Bijgewerkte kwestie waar undefined in plaats van ""werd teruggekeerd als vraagparam niet in het vraagkoord aanwezig was.

4.0 (19 maart 2021)

 • Versienummer toegevoegd als contextgegevens.
 • Verwijderde afhankelijkheden op pt insteekmodule.

3.3 (24 september 2019)

 • Overbodige logica om codegrootte te verkleinen

3.2 (15 mei 2018)

 • Verplaatst findParameterValue en getParameterValue in de getQueryParam function

3.1 (10 mei 2018)

 • Probleem verholpen met het vastleggen van parameters voor queryreeksen zonder waarde

3.0 (16 april 2018)

 • Puntrelease (opnieuw gecompileerd, kleiner codeformaat).
 • De naam van hulplijnfuncties wijzigen in findParameterValue en getParameterValue voor leesbaarheidsdoeleinden.
 • Verwijderde de behoefte om een argument toe te voegen om parameters in het knoeiboel te vinden URL

2.5 (8 januari 2016)

 • Compatibel met zowel H-code als AppMeasurement (vereist s.pt met AppMeasurement).

2,4

 • De h parameter, waardoor de code kan zoeken naar parameters van queryreeksen die na de hash (#) teken

2,3

 • Probleem verholpen waarbij de insteekmodule alleen werkte toen de hash aanwezig was na de trackingcode. Dit probleem is nu opgelost.

2,2

 • Verwijdert nu hash-tekens (en alles daarna) uit de geretourneerde waarde

2,1

 • Compatibel met H.10-code
recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690