useLinkTrackSessionStorage

Als uw organisatie koppelingen bijhouden gebruikt, gebruikt het AppMeasurement de optie s_sq cookie om informatie tussen treffers door te geven. Sommige websiteconfiguraties veroorzaken een conflict met dit cookie. Schakel deze variabele in als u de browsersessieopslag wilt gebruiken voor het bijhouden van koppelingen en het Activity Mappen van gegevens in plaats van een cookie.

Het gebruiken van browser zittingsopslag voor verbinding het volgen komt met verscheidene beperkingen voor:

  • De opslag van de zitting werkt niet tussen protocollen. U hebt bijvoorbeeld één pagina die via HTTP wordt aangeboden en de volgende pagina die via HTTPS wordt verzonden. AppMeasurement heeft vanwege protocolverschillen geen toegang tot gegevens over het bijhouden van koppelingen in de sessieopslag.
  • Sessieopslag werkt niet in verschillende subdomeinen. Een bezoeker navigeert bijvoorbeeld naar store.example.com, navigeert vervolgens naar toys.example.com. AppMeasurement heeft vanwege verschillende subdomeinen geen toegang tot gegevens voor het bijhouden van koppelingen in de sessieopslag.
TIP
De meest betrouwbare implementatie die sessieopslag gebruikt voor het bijhouden van koppelingen, biedt alle inhoud via HTTPS op één subdomein.

AppMeasurement verwijdert de gegevens van de verbinding het volgen van de zittingsopslag na het verzenden van een klap aan Adobe. Deze verloopt ook automatisch wanneer het browsertabblad wordt gesloten.

De opslag van de de zittingszitting van het verbindingsspoor gebruiken gebruikend Web SDK

De SDK van het Web ondersteunt deze functionaliteit niet.

De opslag van de verbindingsspoorzitting gebruiken gebruikend de uitbreiding van Adobe Analytics

Er is geen specifiek veld in de Adobe Analytics-extensie voor het gebruik van deze variabele. Gebruik de aangepaste code-editor volgens de syntaxis van het AppMeasurement.

s.useLinkTrackSessionStorage in AppMeasurement en de aangepaste code-editor voor de extensie Analytics

De s.useLinkTrackSessionStorage variabele is een Booleaanse waarde die bepaalt of het AppMeasurement sessieopslag gebruikt voor het bijhouden van koppelingen in plaats van de s_sq cookie. De standaardwaarde is false. Deze variabele instellen op true als u wilt dat AppMeasurement sessieopslag gebruikt in plaats van de s_sq cookie voor het bijhouden van koppelingen en Activity Map.

s.useLinkTrackSessionStorage = true;
recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690