Module integreren

De integrate Module staat de partners van de Adobe toe om hun inspanningen van de gegevensinzameling met uw organisatie te integreren. Deze integratie biedt de mogelijkheid voor een gegevensverbinding in twee richtingen. Typisch, wordt het gebruik van de Integrate Module gedreven door een partner van de Adobe.

NOTE
Het verzoeken van partnergegevens in uw implementatie kan vertragingen tussen paginading en gegevens verhogen die naar de servers van de de gegevensinzameling van de Adobe worden verzonden. Als een bezoeker een nieuwe pagina laadt voordat gegevens worden verzonden, wordt die pagina niet opgenomen.

Workflow voor geïntegreerde module

 1. Een bezoeker van uw site laadt een pagina die een get verzoek om partnergegevens.
 2. De partner van de Adobe ontvangt get de juiste variabelen in een JSON-object opvragen en in pakketten plaatsen. Het JSON-object wordt geretourneerd.
 3. Uw site ontvangt het JSON-object en roept setVars om de informatie in het JSON-object toe te wijzen aan Adobe Analytics-variabelen
 4. Een beeldverzoek wordt verzonden naar de servers van de de gegevensinzameling van de Adobe.

Integrate Module-implementatie

Een organisatie die met een partner van de Adobe werkt kan deze stappen gebruiken met succes beginnen gebruikend de Integrate Module.

Code integrale module verkrijgen

Voor het verkrijgen van modulecode moet een gebruiker toegang hebben tot productbeheer of tot een productprofiel dat toegang heeft tot Codebeheer. De methode om modulecode te verkrijgen is het zelfde voor alle implementatiemethodes, met inbegrip van markeringen in Adobe Experience Platform.

 1. Meld u met uw Adobe ID aan bij experiencecloud.adobe.com.
 2. Klik op het pictogram met 9 vierkantjes rechtsboven in het venster en klik vervolgens op het gekleurde Analytics-logo.
 3. Klik in de bovenste navigatie op Admin > All admin > Code manager.
 4. Download de nieuwste bibliotheek met JavaScript-AppMeasurementen.
 5. Nadat het bestand is gedownload, decomprimeert u het bestand en zoekt u AppMeasurement_Module_Integrate.js.

Plaats de module Integreren in uw implementatie

Voor de implementatie van de integrate-module op uw site hebt u toegang tot de Adobe Experience Platform-gegevensverzameling nodig. Als u een oudere JavaScript-implementatie gebruikt, hebt u toegang tot de broncode van de website van uw organisatie nodig.

 1. Aanmelden bij Adobe Experience Platform-gegevensverzameling met uw Adobe-id-referenties.
 2. Klik op de eigenschap Tag die u wilt bewerken.
 3. Klik op het tabblad Extensies en klik vervolgens op Configureren onder Adobe Analytics.
 4. Open de accordeon 'Tracker configureren met aangepaste code' en klik op '</> Editor openen'.
 5. Plak de code van de Module van de Integratie in het code modale venster. Klik op Opslaan als u klaar bent.

Modulemethoden integreren

Zodra de Integrate Module is uitgevoerd, gebruik deze methodes om het te vormen om gegevens van de gewenste partner van de Adobe te verzenden en te ontvangen.

toevoegen

De add de methode concretiseert een partnervoorwerp, dat als tussenopslag van veranderlijke gegevens wanneer het delen van gegevens tussen partnersystemen en uw implementatie dient. Deze methode is vereist voor alle integraties. Een afzonderlijk partnervoorwerp moet voor elke unieke partner worden gebruikt als de veelvoudige partners in één enkele implementatie worden gebruikt.

s.Integrate.add("<partner_name>");

Uw organisatie werkt typisch met een partner van de Adobe om de waarde voor partnernaam te bepalen.

baken

De beacon maakt een afbeeldingsaanvraag en wijst deze naar de opgegeven URL. Deze verzoeken om afbeeldingen verschillen van standaardverzoeken om afbeeldingen. De bakkenmethode verzendt typisch gegevens naar de partner van de Adobe in plaats van de servers van de gegevensinzameling van de Adobe.

p.beacon("<partner_url>/track?qs1=value1&qs2=value2");

Uw organisatie werkt typisch met de partner van de Adobe om de waarde voor partnernaam te bepalen. De koorden van de vraag inbegrepen in URL zijn facultatief, en afhankelijk van partner. De module Integeren bevat automatisch een queryreeks met een willekeurig getal om te voorkomen dat de browser in cache wordt geplaatst.

vertragen

De Adobe werkt intern met teams om deze methode gedocumenteerd te krijgen.

get

De get de methode laat een cliënt partnervariabelen invoeren en hen opslaan in het partnervoorwerp. Zodra het gegeven in het partnervoorwerp is, kan het aan de variabelen van Analytics worden toegewezen en in een beeldverzoek worden verzonden. Deze methode roept een URL aan, die naar een JSON-object verwijst dat de gewenste gegevens bevat.

s.Integrate.<partner_name>.get("<url_to_json_object>?pid=value1&pid2=value2");
 • Naam partner: Uw organisatie werkt typisch met de partner van de Adobe om de waarde voor partnernaam te bepalen.
 • URL naar JSON-object: De URL naar een JSON-object dat de partnervariabelen bevat die in een afbeeldingsaanvraag moeten worden opgenomen.
 • Parameter(s) voor queryreeks: De rekeningsinformatie van de partner die uw organisatie in het systeem van de partner identificeert. De partner van de Adobe gebruikt deze informatie om uw gegevensreeks te identificeren.

De module Integeren voegt automatisch meer querytekenreeksen toe aan de URL. Een var vraagkoord specificeert de naam van het voorwerp JSON de module terug van de partner verwacht. Er wordt ook een willekeurig getal toegevoegd om te voorkomen dat de browser in cache wordt geplaatst.

klaar

De Adobe werkt intern met teams om deze methode gedocumenteerd te krijgen.

useVars

De useVars de methode laat de cliënt veranderlijke waarden met een partner van de Adobe delen.

s.Integrate.<partner_name>.useVars = function (s,p) {
  p.<partner_var1> = s.eVar1;
  p.<partner_var2> = s.eVar2;
}

Uw organisatie werkt typisch met een partner van de Adobe om de waarden voor partnernaam en de variabelen te bepalen die de partner gebruikt.

setVars

De setVars De methode laat de cliënt variabelen bevolken Analytics gebruikend partnergegevens die worden teruggewonnen. De gegevens van de partner kunnen het resultaat van zijn get methode, een statische taak, of een ander mechanisme dat het partnervoorwerp met gegevens bevolkt.

s.Integrate.<partner_name>.setVars = function (s,p) {
  s.eVar1 = p.<partner_var1>;
  s.eVar2 = p.<partner_var2>;
}

Uw organisatie werkt typisch met een partner van de Adobe om de waarden voor partnernaam en de variabelen te bepalen die de partner gebruikt.

script

De script De methode laat een partner van de Adobe om extra JavaScript van de partnerplaats te roepen als bepaalde voorwaarden (bijvoorbeeld, als de campagnevariabele wordt geplaatst) worden vervuld.

p.script("<partner_url>/script?qs1=value1&qs2=value2");

Uw organisatie werkt typisch met de partner van de Adobe om de waarde voor partnernaam te bepalen. De koorden van de vraag inbegrepen in URL zijn facultatief, en afhankelijk van partner. De module Integeren bevat automatisch een queryreeks met een willekeurig getal om te voorkomen dat de browser in cache wordt geplaatst.

recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690