H-code-implementaties oplossen

Hieronder vindt u stappen voor het oplossen van problemen die specifiek zijn voor H-code-implementaties.

Analysecode in koptag plaatsen

NOTE
Hoewel voor H-code-implementaties naar code moet worden verwezen in het dialoogvenster <body> -tag, andere implementaties (zoals het gebruik van tags in Adobe Experience Platform) vereisen dat naar code wordt verwezen in de <head> -tag.

Met de analysecode wordt een onzichtbare afbeelding van 1 x 1 pixel gemaakt. Voorheen was het een gangbare praktijk om de s_code.js in de <head> -tag. Door de code hier te plaatsen, kon de afbeelding de paginalay-out op geen enkele manier beïnvloeden. Het wordt ook sneller uitgevoerd, waardoor u paginaweergaven kunt tellen voor het gedeeltelijk laden van de pagina.

Bepaalde elementen van de code vereisen echter het bestaan van <body> object. Als de JavaScript-code Analytics voorkomt in het dialoogvenster <head> -tag, wordt deze uitgevoerd vóór de <body> object bestaat. Hierdoor wordt uw implementatie niet verzameld ClickMap gegevens, het automatisch volgen van dossierdownloads of uitgangsverbindingen, of verbindingstype gegevens. De scriptverwijzing plaatsen naar s_code.js in de <head> -tag werkt, maar het resultaat is een zeer beperkte versie van Analytics.

De analysecode kan overal binnen <body> -tag van een goed gevormde HTML-pagina. Adobe raadt u aan de analytische code zo dicht mogelijk bij de bovenkant van de <body> -tag indien mogelijk. Zorg ervoor dat alle paginariabelen zijn ingesteld na het dialoogvenster s_code.js bestand wordt geladen.

TIP
Als u Adobe Analytics wilt integreren met Adobe Target, moet het include-bestand voor JavaScript onder aan de pagina worden geplaatst.
recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690