Adobe-insteekmodule: getTimeToComplete

IMPORTANT
Deze plug-in wordt geleverd door Adobe Consulting als hoffelijkheid om u te helpen meer waarde uit Adobe Analytics te krijgen. De klantenservice van de Adobe biedt geen ondersteuning voor deze plug-in, inclusief installatie of probleemoplossing. Neem contact op met het accountteam van de Adobe van uw organisatie als u hulp nodig hebt met deze plug-in. Zij kunnen een vergadering voor hulp met een consultant organiseren.

De getTimeToComplete de insteekmodule volgt de tijd die een gebruiker nodig heeft om een proces op een site te voltooien. De "klok" begint wanneer de start handeling wordt aangeroepen en eindigt wanneer de stop handeling wordt aangeroepen. Adobe raadt u aan deze plug-in te gebruiken als er een workflow op de site is die enige tijd in beslag neemt en u wilt weten hoeveel tijd bezoekers nodig hebben om deze te voltooien. Het is niet nodig deze plug-in te gebruiken als de workflow op uw site een korte periode (minder dan 3 seconden) in beslag neemt omdat de granulariteit slechts tot de volledige seconde is.

De insteekmodule installeren met de extensie Web SDK of Web SDK

Deze plug-in wordt nog niet ondersteund voor gebruik in de Web SDK.

De insteekmodule installeren met de Adobe Analytics-extensie

Adobe biedt een extensie waarmee u veelgebruikte plug-ins kunt gebruiken met Adobe Analytics.

 1. Aanmelden bij Adobe Experience Platform-gegevensverzameling met uw Adobe-id-referenties.

 2. Klik op de gewenste tageigenschap.

 3. Ga naar de Extensions en klikt u op de knop Catalog knop

 4. Installeer de Common Analytics Plugins extension

 5. Als u niet reeds hebt, creeer een regel ge√ętiketteerd "Initialize stop-ins"met de volgende configuratie:

  • Voorwaarde: geen
  • Event: Core - bibliotheek geladen (pagina boven)
 6. Voeg een actie aan de bovengenoemde regel met de volgende configuratie toe:

  • Extensie: veelgebruikte plug-ins voor Analytics
  • Type handeling: Initialize getTimeToComplete
 7. Sla de wijzigingen in de regel op en publiceer deze.

Plug-in installeren met aangepaste code-editor

Als u niet de Gemeenschappelijke Insteekmodule van Analytics wilt gebruiken, kunt u de redacteur van de douanecode gebruiken.

 1. Aanmelden bij Adobe Experience Platform-gegevensverzameling met uw Adobe-id-referenties.
 2. Klik op de gewenste eigenschap.
 3. Ga naar de Extensions en klikt u op de knop Configure onder de extensie Adobe Analytics.
 4. Breid uit Configure tracking using custom code accordion, die de Open Editor knop.
 5. Open de aangepaste code-editor en plak de onderstaande plug-incode in het bewerkingsvenster.
 6. Sla de wijzigingen in de extensie Analytics op en publiceer deze.

Plug-in installeren met AppMeasurement

Kopieer en plak de volgende code ergens in het bestand AppMeasurement nadat het object Analytics tracking is ge√Įnstantieerd (met s_gi). Door opmerkingen en versienummers van de code in uw implementatie te behouden, kunt u Adoben met het oplossen van mogelijke problemen.

/******************************************* BEGIN CODE TO DEPLOY *******************************************/
/* Adobe Consulting Plugin: getTimeToComplete v4.0 */
function getTimeToComplete(sos,cn,exp,tp){var f=sos,m=cn,l=exp,e=tp;if("-v"===f)return{plugin:"getTimeToComplete",version:"4.0"};var k=function(){if("undefined"!==typeof window.s_c_il)for(var c=0,b;c<window.s_c_il.length;c++)if(b=window.s_c_il[c],b._c&&"s_c"===b._c)return b}();"undefined"!==typeof k&&(k.contextData.getTimeToComplete="4.0");window.formatTime=window.formatTime||function(c,b,d){function e(b,d,c,e){if("string"!==typeof d)return!1;if("string"===typeof b)b=b.split(c||",");else if("object"!==typeof b)return!1;c=0;for(a=b.length;c<a;c++)if(1==e&&d===b[c]||d.toLowerCase()===b[c].toLowerCase())return!0;return!1}if(!("undefined"===typeof c||isNaN(c)||0>Number(c))){var h="";"string"===typeof b&&"d"===b||("string"!==typeof b\||!e("h,m,s",b))&&86400<=c?(b=86400,h="days",d=isNaN(d)?1:b/(d*b)):"string"===typeof b&&"h"===b||("string"!==typeof b||!e("m,s",b))&&3600<=c?(b=3600,h="hours",d=isNaN(d)?4:b/(d*b)):"string"===typeof b&&"m"===b||("string"!==typeof b||!e("s",b))&&60<=c?(b=60,h="minutes",d=isNaN(d)?2:b/(d*b)):(b=1,h="seconds",d=isNaN(d)?.2:b/d);h=Math.round(c*d/b)/d+" "+h;0===h.indexOf("1 ")&&(h=h.substring(0,h.length-1));return h}};window.cookieWrite=window.cookieWrite||function(c,b,d){if("string"===typeof c){var e=window.location.hostname,h=window.location.hostname.split(".").length-1;if(e&&!/^[0-9.]+$/.test(e)){h=2<h?h:2;var f=e.lastIndexOf(".");if(0<=f){for(;0<=f&&1<h;)f=e.lastIndexOf(".",f-1),h--;f=0<f?e.substring(f):e}}g=f;b="undefined"!==typeof b?""+b:"";if(d||""===b)if(""===b&&(d=-60),"number"===typeof d){var k=new Date;k.setTime(k.getTime()+6E4*d)}else k=d;return c&&(document.cookie=encodeURIComponent(c)+"="+encodeURIComponent(b)+"; path=/;"+(d?" expires="+k.toUTCString()+";":"")+(g?" domain="+g+";":""),"undefined"!==typeof cookieRead)?cookieRead(c)===b:!1}};window.cookieRead=window.cookieRead||function(c){if("string"===typeof c)c=encodeURIComponent(c);else return"";var b=" "+document.cookie,d=b.indexOf(" "+c+"="),e=0>d?d:b.indexOf(";",d);return(c=0>d?"":decodeURIComponent(b.substring(d+2+c.length,0>e?b.length:e)))?c:""};f=f?f.toLowerCase():"start";if("stop"===f||"start"===f){m=m?m:"s_gttc";e?e="d"===e?864E5:"h"===e?36E5:"s"===e?1E3:6E4:(l=30,e=6E4);l=isNaN(l)?30:l;l*=e;k=cookieRead(m);e=new Date;if("stop"===f&&k)return l=Math.round((e.getTime()-k)/1E3),cookieWrite(m,"",0),formatTime(l);"start"!==f||k?k&&Number(k)<e.getTime()+18E5&&cookieWrite(m,k,30):(f=String(e.getTime()),e.setTime(e.getTime()+l),cookieWrite(m,f,e))}};
/******************************************** END CODE TO DEPLOY ********************************************/

De plug-in gebruiken

De getTimeToComplete function gebruikt de volgende argumenten:

 • sos (optioneel, tekenreeks): Instellen op "start" wanneer u de timer wilt starten. Instellen op "stop" wanneer u de timer wilt stoppen. Standaardwaarden: "start".
 • cn (optioneel, tekenreeks): De naam van het cookie dat de begintijd moet opslaan. Standaardwaarden: "s_gttc".
 • exp (optioneel, geheel getal): Het aantal seconden, uren of dagen (afhankelijk van het tp time-parting argument) dat het koekje (en tijdopnemer) verloopt. Wordt standaard ingesteld op 30 minuten.
 • tp (optioneel, tekenreeks): de tijdparterende tekenreeks die de cookie (en timer) vervalt en die wordt gebruikt met de exp argument. Stel in op "d" voor dagen, "h" voor uren of "s" voor seconden. Als deze niet is ingesteld, wordt de vervaldatum van het cookie (en de timer) standaard ingesteld op 30 minuten, ongeacht wat de waarde exp argument is ingesteld op.

Als deze functie wordt aangeroepen, wordt een tekenreeks geretourneerd die het aantal dagen, uren, minuten en/of seconden bevat dat nodig was tussen de "start" en "stop" handeling.

Voorbeelden

// Start the timer when the visitor starts the checkout
if(s.events.indexOf("scCheckout") > -1) getTimeToComplete("start");

// Stop the timer when the visitor makes the purchase and set prop1 to the time difference between stop and start
// Sets prop1 to the amount of time it took to complete the purchase process
if(s.events.indexOf("purchase") > -1) s.prop1 = getTimeToComplete("stop");

// Simultaneously track the time it takes to complete a purchase and to fill out a registration form
// Stores each timer in their own respective cookies so they run independently
if(inList(s.events, "scCheckout")) getTimeToComplete("start", "gttcpurchase");
if(inList(s.events, "purchase")) s.prop1 = getTimeToComplete("start", "gttcpurchase");
if(inList(s.events, "event1")) getTimeToComplete("start", "gttcregister", 7, "d");
if(inList(s.events, "event2")) s.prop2 = getTimeToComplete("stop", "gttcregister", 7, "d");

Versiehistorie

4.0 (19 maart 2021)

 • Versienummer toegevoegd als contextgegevens.

3.1 (30 september 2019)

 • Toegevoegde logica die de waarde "start" of "stop" in het eerste argument vereist. Met alle andere waarden die worden doorgegeven, wordt de insteekmodule niet uitgevoerd.
 • Bijgewerkt inList 2.0 insteekmodule voor inList 2.1.

3.0 (23 augustus 2018)

 • De formatTime v1.0 insteekmodule voor formatTime v1.1.

3.0 (17 april 2018)

 • Puntrelease (opnieuw gecompileerd, kleiner codeformaat).
 • Kleine oplossingen voor problemen.

(2 juni 2016)

 • De afhankelijkheid van de p_fo insteekmodule.
 • Toegevoegde compatibiliteit met H-code en AppMeasurement.
 • Logboekregistratie van toegevoegde console.
recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690