Adobe Analytics implementeren met de extensie Analytics

Tijdens de levensduur van Adobe Analytics heeft Adobe verschillende methoden aangeboden om code op uw site te implementeren voor gegevensverzameling. De huidige aanbevolen methode van Adobe is Tags in Adobe Experience Platform.

Tags in Adobe Experience Platform zijn een oplossing voor tagbeheer waarmee u naast andere coderingsvereisten ook analytische code kunt implementeren. Adobe biedt integratie met andere oplossingen en producten aan, en laat u douanecode opstellen. Al deze taken kunnen worden uitgevoerd zonder dat ontwikkelingsteams in uw organisatie code op uw site hoeven bij te werken.

Alle klanten met een actief Adobe Experience Cloud-contract kunnen tags gebruiken. Als u niet zeker bent als u toegang hebt, contacteer één van de het systeembeheerders van het Experience Cloud van uw organisatie.

Een overzicht op hoog niveau van de uitvoeringstaken:

Adobe Analytics implementeren met behulp van de analyseextensieworkflow, zoals beschreven in deze sectie.

Taak
Meer informatie
1
Zorg ervoor dat u een rapportsuite gedefinieerd.
Report Suite Manager
2
Een gegevenslaag maken om het bijhouden van de gegevens op uw website te beheren.
Een datalaag maken
3
Een tag-eigenschap maken. Eigenschappen zijn overkoepelende containers die worden gebruikt om te verwijzen naar tagbeheergegevens.
Een Adobe Analytics-tageigenschap maken
4
De extensie Analytics installeren in de eigenschap tag. Configureer de extensie Analytics om gegevens naar Adobe Analytics te verzenden.
Overzicht Adobe Analytics-extensie
5
Distribueren naar een ontwikkelomgeving. Zorg voor een omgeving waarin u de ontwikkeling van tags kunt doorlopen.
Implementeer een analytische implementatie in een ontwikkelomgeving
6
Valideren en publiceren naar productie. Sluit code in om de eigenschap tag op te nemen in de websitepagina's. Dan gebruik gegevenselementen, regels, etc., om uw implementatie aan te passen.
Code insluiten
Een ontwikkelimplementatie valideren en publiceren naar productie

Aanvullende bronnen

Tags kunnen zeer aangepast worden. Meer informatie over hoe u optimaal kunt profiteren van Adobe Analytics door de juiste gegevens op te nemen in uw implementatie.

recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690