Een ontwikkelimplementatie valideren en publiceren naar productie

Zodra uw tagbibliotheek aan productie wordt geduwd, kan uw organisatie beginnen Adobe Analytics te gebruiken om basisrapporten te trekken.

Vereisten

Implementeer uw analytische implementatie in uw ontwikkelomgeving: Er moet een analytische implementatie worden gepubliceerd naar uw ontwikkelomgeving om deze pagina te kunnen volgen.

Valideer uw dev implementatie gebruikend debugger van het Experience Cloud

Foutopsporing in Experience Cloud is een extensie die alle Experience Cloud-tags op een pagina weergeeft.

 1. Installeer de extensie voor een van de Chroom of Firefox.
 2. Navigeer naar uw ontwikkelingswebsite waarop u tags hebt geïmplementeerd.
 3. Klik op het Adobe Experience Cloud-foutopsporingspictogram in uw browser.
 4. Als alles correct is geïmplementeerd, ziet u de inhoud in Adobe Analytics, tags en de Adobe Experience Cloud Visitor ID-service.

Implementeer uw ontwikkelimplementatie in stappen/vooruit

Nadat u hebt bevestigd dat u gegevens ziet, kunt u uw implementatie naar de live versie van uw site duwen.

 1. Aanmelden bij Adobe Experience Platform-gegevensverzameling met uw Adobe-id-referenties.
 2. Klik op de eigenschap tag die u op uw site wilt implementeren.
 3. Klik op de knop Publishing en zoek de bibliotheek in de ontwikkelingskolom.
 4. Klik op de vervolgkeuzelijst in de bibliotheek en selecteer Submit for Approval. Klikken Submit in het modale venster.
 5. Klik nogmaals op de vervolgkeuzelijst van de bibliotheek (nu in de kolom Verzenden) en selecteer Build for Staging.
 6. Na enkele ogenblikken wordt het geel gekleurde licht op de bibliotheek groen, wat aangeeft dat het is gemaakt.
 7. Klik nogmaals op de vervolgkeuzelijst van de bibliotheek en selecteer Approve for Publishing.
 8. Klik nogmaals op de vervolgkeuzelijst van de bibliotheek (nu in het dialoogvenster Approved kolom) en selecteert u Build and Publish to Production.
 9. Ga naar het tabblad Omgevingen en klik op Production Environment.
 10. Kopieer de installatiecode voor de productie en geef deze door aan de eigenaars van uw website. Vraag of zij deze code in de productieomgeving van uw site willen implementeren.

Productie-implementatie valideren

Bevestig dat u gegevens op de live versie van uw site ziet en dat u met de officiële gegevensverzameling voor Adobe Analytics begint.

 1. Nadat u van de eigenaars van uw website hebt bevestigd dat ze de code naar de productie hebben geduwd, navigeert u naar de homepage van uw website in Chrome en opent u de Adobe Experience Cloud debugger.
 2. Als alles werkt, zou u gelijkaardige gegevens aan uw tests in uw ontwikkelomgeving moeten zien. U verzamelt nu gegevens op uw site en kunt nu Adobe Analytics gebruiken voor rapportage.

Problemen oplossen

Er worden geen gegevens weergegeven in de foutopsporing.

Open op uw site de ontwikkelaarsconsole van de browser (doorgaans F12). Bekijk de broncode van de pagina en zorg ervoor het volgende wordt voldaan:

 • De console bevat geen JavaScript-fouten. Werk samen met de eigenaars van uw website om ervoor te zorgen dat alle JS-fouten worden opgelost.
 • De koptekstcode is correct geïmplementeerd: zorg ervoor dat de koptekstcode zich in de <head> en of het bestand bestaat.
 • Bibliotheek van AppMeasurement bestaat: ga rechtstreeks naar de JS-bron om te controleren of het JS-bestand code bevat. Als dit niet het geval is, moet u ervoor zorgen dat elke omgeving is gemaakt en dat de bibliotheek naar de desbetreffende omgeving wordt gepubliceerd.
 • Bezig met interfereren met extensies: sommige extensies, zoals ad-blockers, kunnen voorkomen dat afbeeldingsaanvragen worden afgebroken. Schakel extensies uit die kunnen voorkomen dat gegevens naar de Adobe worden verzonden.

Volgende stappen

Nu een basisimplementatie is ingesteld, kan uw rol binnen uw organisatie van invloed zijn op welk pad u meer wilt weten over:

recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690