Implementeer een analytische implementatie in een ontwikkelomgeving

Nadat u een eigenschap tag hebt gemaakt en geconfigureerd, kunnen de bibliotheken worden geïmplementeerd en kan de code op uw site worden geïmplementeerd.

Vereisten

Een eigenschap voor tags maken en configureren voor Adobe Analytics: Open het hulpprogramma en maak ruimte voor de implementatie van Analytics.

adapters en omgevingen maken

De markeringen passen vele organisatorische werkschema's in het opstellen van code aan. Ga als volgt te werk om de minimaal vereiste componenten voor een analytische implementatie te maken. Als tagbeheerder kunt u binnen uw organisatie de juiste workflow voor het implementeren van Adobe-oplossingen instellen.

 1. Aanmelden bij Adobe Experience Platform-gegevensverzameling met uw Adobe-id-referenties.
 2. Klik op de eigenschap tag die u op uw site wilt implementeren.
 3. Klikken Hosts en klik vervolgens op Add Host.
 4. Naam geven "Adobe managed"en selecteert u Managed by Adobe in de vervolgkeuzelijst Type. Klik op Opslaan.
 5. Navigeren naar Environments en klik vervolgens op Add Environment.
 6. Selecteren Development, noem deze "Dev Environment"Selecteer vervolgens de Adobe beheerde host in de vervolgkeuzelijst. Klik op Save.
 7. Er wordt een modaal venster weergegeven met daarin de instructies voor het installeren van een web. We gaan later terug naar dit venster. Klik op Close voorlopig .
 8. Klikken Add Environment, selecteert u Staging, noem deze "Staging Environment"en selecteert u vervolgens de Adobe managed host. Klikken Create Sluit vervolgens het modale venster voor installatie-instructies.
 9. Klikken Add Environment nogmaals, selecteert u Production, noem deze "Production Environment"en selecteert u vervolgens de Adobe managed host. Klikken Create Sluit vervolgens het modale venster voor installatie-instructies.

Een dev-bibliotheek maken

Ondanks alle tot dusver aangebrachte wijzigingen en configuraties is er geen code gepubliceerd. Als u een bibliotheek maakt die ruwweg is vertaald als een verzameling wijzigingen, kunt u code publiceren die op uw site wordt gebruikt.

 1. Aanmelden bij Adobe Experience Platform-gegevensverzameling met uw Adobe-id-referenties.
 2. Klik op de eigenschap tag die u op uw site wilt implementeren.
 3. Klik op de knop Publishing Flow tab, en klik vervolgens op Add Library. Zie Overzicht van publicatie in de documentatie van Markeringen voor meer informatie rond deze pagina.
 4. De bibliotheek een naam geven 'Initial changes'en selecteert u de ontwikkelomgeving.
 5. Klikken Add All Changed Resources, die automatisch Adobe Analytics, Identity Service en Core opsomt.
 6. Klik op Save.
 7. Klik in het scherm met de publicatieworkflow op de vervolgkeuzelijst naast de nieuwe bibliotheek en klik op Build for Development. Na een paar seconden wordt de gele stip in de bibliotheek groen om aan te geven dat het samenstellen is gelukt.
 8. Navigeren naar Environments klikt u vervolgens op het installatiepictogram rechts van de ontwikkelomgeving. Deze actie brengt het Web weer omhoog installeert instructies modale venster.
 9. Kopieer de codeblokken en geef deze door aan de eigenaars van de website van uw organisatie.

Tags installeren in de ontwikkelomgeving van uw website

Implementeer elk codeblok op de respectievelijke locatie als u de code van uw website beheert:

 • De hoofdtag behoort tot de <head> -tag op uw site.
 • Als u ervoor kiest om labels synchroon te laden, moet u ook een tweede codeblok invoegen net onder het afsluitende codeblok </body> -tag op uw site. U kunt bibliotheektags synchroon laden door de Load Library Asynchronously in de Web installeert Instructies.

De code van de markering wordt typisch geplaatst in het overkoepelende malplaatje van de plaats. Een lege pagina die alleen implementatiecode bevat, ziet er als volgt uit:

<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="utf-8">
 <title>Example page</title>
 <script src="//assets.adobedtm.com/launch-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-development.min.js"></script>
</head>
<body>
  <p>This is a test page.</p>
  <!-- Only include this extra code if you load tags synchronously -->
  <script type="text/javascript">_satellite.pageBottom();</script>
</body>
</html>

Problemen oplossen

Poging om samen te stellen mislukt.

Een algemene reden is dat er al elementen bestaan in andere bibliotheken die worden geduwd op staging of productie. Zorg ervoor dat bij het maken van bibliotheken alleen gewijzigde bronnen aan de bibliotheek worden toegevoegd.

Volgende stappen

Uw analytische implementatie valideren en publiceren naar productie: Begin waarde uit Adobe Analytics te halen.

recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690