Overzicht Adobe Analytics-extensie

NOTE
Adobe Experience Platform Launch is omgedoopt tot een reeks technologieën voor gegevensverzameling in Adobe Experience Platform. Diverse terminologische wijzigingen zijn als gevolg hiervan in de productdocumentatie doorgevoerd. Raadpleeg het volgende document voor een geconsolideerde referentie van de terminologische wijzigingen.

Gebruik deze verwijzing voor informatie over het vormen van de uitbreiding van Adobe Analytics, en de opties beschikbaar wanneer het gebruiken van deze uitbreiding om een regel te bouwen.

De Adobe Analytics-extensie configureren

Deze sectie bevat een verwijzing naar de opties die beschikbaar zijn bij het configureren van de Adobe Analytics-extensie.

Als de extensie Adobe Analytics nog niet is geïnstalleerd, opent u de eigenschap en selecteert u Extensions > Catalog, plaatst u de aanwijzer boven de Adobe Analytics-extensie en selecteert u Install.

Als u de extensie wilt configureren, opent u het tabblad Extensies, plaatst u de muisaanwijzer op de extensie en selecteert u Configure.

Bibliotheekbeheer

Selecteer een optie in de sectie Bibliotheekbeheer van de configuratiepagina. De volgende configuratieopties zijn beschikbaar:

De bibliotheek voor mij beheren

Rapportsuites

Geef een of meer rapportsuites op voor elk van de volgende omgevingen:

 • Ontwikkeling
 • Staging
 • Productie

De bibliotheek gebruiken die al op de pagina is geïnstalleerd

De volgende rapportsuites instellen in Beheer

Als u deze optie selecteert, geeft u een of meer rapportsuites op voor elk van de volgende omgevingen:

 • Ontwikkeling
 • Staging
 • Productie

De module Activiteitenoverzicht gebruiken

De activiteitenkaart wordt geladen als afzonderlijke module (zoals de module van de AAM). Standaard is een activiteitenoverzicht ingeschakeld, maar als u deze liever zou uitschakelen, kunt u dit doen door het selectievakje in de configuratie uit te schakelen.

Beheer is toegankelijk voor de algemene variabele met de naam

Als u dit selectievakje inschakelt, kan het tracker-object globaal worden gebruikt. U kunt bijvoorbeeld de variabele definiëren window.s.pageName op uw site.

De bibliotheek laden via een aangepaste URL

HTTP-URL

Geef de URL op waar de bibliotheek zich bevindt.

HTTPS-URL

Geef de URL op waar de bibliotheek zich bevindt.

De volgende rapportsuites instellen in Beheer

Als u deze optie selecteert, geeft u een of meer rapportsuites op voor elk van de volgende omgevingen:

 • Ontwikkeling
 • Staging
 • Productie

Beheer is toegankelijk voor de algemene variabele met de naam

Geef het trackerobject op dat globaal moet worden gebruikt.

Aangepaste bibliotheekcode opgeven

Editor openen

Hiermee kunt u een kern invoegen AppMeturement.js code. Deze code wordt automatisch gevuld wanneer het gebruiken van de automatische configuratiemethode.

NOTE
De validator die in de tagcode-editor wordt gebruikt, is ontworpen om problemen met door ontwikkelaars geschreven code te identificeren. Code die een minificatieproces heeft doorlopen, zoals de code AppMeasurement.js die is gedownload van de Manager van de Code, zou verkeerd kunnen worden gemarkeerd als hebbend kwesties door de markeringsvalidator, die gewoonlijk kan worden genegeerd.

De volgende rapportsuites instellen in Beheer

Als u deze optie selecteert, geeft u een of meer rapportsuites op voor elk van de volgende omgevingen:

 • Ontwikkeling
 • Staging
 • Productie

Beheer is toegankelijk voor de algemene variabele met de naam

Geef het trackerobject op dat globaal moet worden gebruikt.

Algemeen

Selecteer een optie in het gedeelte Algemeen van de configuratiepagina. De volgende configuratieopties zijn beschikbaar:

EU-conformiteit voor Adobe Analytics inschakelen

Hiermee wordt het bijhouden van gegevens op basis van het privacycookie van de EU in- of uitgeschakeld.

Wanneer u het selectievakje EU-conformiteit inschakelt, wordt Tracking Cookie Name wordt weergegeven. De Cookie bijhouden overschrijft de standaardnaam van het volgende cookie. U kunt de naam die tags gebruiken aanpassen om de status van uw uitschakelfunctie bij te houden voor het ontvangen van andere cookies.

Wanneer een pagina wordt geladen, controleert het systeem of is een cookie met de naam sat_track ingesteld (of de aangepaste cookienaam die is opgegeven op de pagina Eigenschap bewerken). Overweeg de volgende informatie:

 • Als het cookie niet bestaat of als het cookie bestaat en op iets anders is ingesteld dan true, wordt het laden van het gereedschap overgeslagen wanneer deze instelling is ingeschakeld. Betekenis, zal om het even welk gedeelte van een regel die het hulpmiddel gebruikt niet van toepassing zijn. Als een regel analyses bevat van EU-conformiteit op en code van derden en het cookie is ingesteld op false, wordt de code van derden nog steeds uitgevoerd. De analytische variabelen worden echter niet ingesteld.
 • Als het cookie bestaat maar is ingesteld op true, wordt het gereedschap normaal geladen.

U bent verantwoordelijk voor het instellen van het cookie sat_track (of aangepaste benoemde cookies) op false als een bezoeker het cookie weigert. U kunt dit bereiken met behulp van aangepaste code:

_satellite.cookie.set("sat_track", "false");

U moet ook een mechanisme hebben om die cookie in te stellen op true als u wilt dat een bezoeker zich later kan aanmelden:

_satellite.cookie.set("sat_track", "true");

Tekenset

Hiermee bepaalt u hoe de afbeeldingsaanvraag wordt gecodeerd. Als in uw implementatie of site niet-ASCII-tekens worden gebruikt, is het belangrijk dat u hier een tekenset definieert. U kunt een vooraf ingestelde tekenset selecteren of een aangepaste tekenset opgeven. Adobe raadt u aan dezelfde tekencodering als uw site te gebruiken. Deze waarde is doorgaans UTF-8.

Tekenset kan in aangepaste code Analytics worden ingesteld met de variabele s.charSet.
Zie voor meer informatie over tekensets de charSet-documentatie.

Valutacode

Bepaalt de omrekeningskoers die moet worden toegepast op inkomsten- en valutagebeurtenissen. Als bezoekers op uw site in meerdere valuta's kunnen kopen, zorgt het instellen van de valutacode ervoor dat het geldbedrag correct wordt omgezet en opgeslagen.

Voor meer informatie over de ondersteunde valutacodes raadpleegt u currencyCode.

Trackingserver

Gebruikt voor de implementaties van het eerste-partijkoekje om te dicteren waar het eerste-partijkoekje wordt opgeslagen. Als u de dienst van identiteitskaart van de Experience Cloud gebruikt, adviseert Adobe tegen het bevolken van dit gebied.

De volgende Server kan in de douanecode van de Analyse worden geplaatst gebruikend de variabele s.trackingServer.

Zie trackingServer in de handleiding voor Adobe Analytics-implementatie.

SSL-traceringsserver

Gebruikt voor SSL first-party koekjesimplementaties om te dicteren waar het eerste-partijkoekje wordt opgeslagen. Als u de dienst van identiteitskaart van de Experience Cloud gebruikt, adviseert Adobe tegen het bevolken van dit gebied. Als deze optie niet is gedefinieerd, gebruiken SSL-gegevens Tracking Server.

SSL het Volgen Server kan in de aangepaste code van de Analyse plaatsen gebruikend de variabele s.trackingServerSecure.

Zie trackingServerSecure.

Algemene variabelen

Deze sectie gebruiken voor instellen eVars en Propsen om hiërarchieën te maken.

Algemene variabelen zijn variabelen die in het object Analytics tracking worden ingesteld wanneer dat object op de pagina wordt geïnitialiseerd. Alle variabelen die u hier instelt, worden ingesteld wanneer het volgende object op elke pagina wordt gemaakt. Als deze variabelen eenmaal zijn ingesteld, zijn ze net als alle andere variabelen die op een andere manier zijn ingesteld. Specifiek, betekent dit dat een regel deze variabelen kan wijzigen, veranderen of ontruimen.

Als uw webtoepassing normaal gesproken één baken per pagina verzendt, kunt u met deze sectie het eenvoudig maken om uw variabelen op één plaats in te stellen. Als uw toepassing meer dan één baken per pagina verzendt (zoals in een toepassing van één pagina), en u moet uw variabelen ontruimen en hen terugstellen gebruikend het zelfde het volgen voorwerp, is het eenvoudiger om op regels te vertrouwen om uw variabelen te plaatsen en te ontruimen.

Koppelingen bijhouden

Selecteer een optie in de sectie Koppeling bijhouden van de configuratiepagina. De volgende configuratieopties zijn beschikbaar:

ClickMap inschakelen

ClickMap is een insteekmodule voor Internet Explorer en Firefox en een module van Rapporten & Analytics.

Download-koppelingen volgen

Koppelingen naar downloadbare bestanden op uw site bijhouden.

Zie s.trackDownLoadLinks.

Extensies downloaden

Als de optie Koppelingen voor downloaden bijhouden is ingeschakeld, kunt u de extensies selecteren van de bestandskoppelingen die worden opgenomen in het rapport Downloads. Als uw site koppelingen bevat naar bestanden met een van de vermelde extensies, worden de URL's van deze koppelingen weergegeven in de rapportage.

Zie s.linkDownloadFileTypes.

Uitgaande koppelingen bijhouden

Hiermee wordt bepaald of een geselecteerde koppeling een afsluitkoppeling is.

Zie s.trackExternalLinks.

Overwegingen bij toepassing voor één pagina: Vanwege de manier waarop sommige SPA websites zijn gecodeerd, ziet een interne koppeling naar een pagina op de SPA er mogelijk uit dat het een uitgaande koppeling is.

U kunt een van de volgende methoden gebruiken om uitgaande koppelingen van SPA sites bij te houden:

 • Als u geen uitgaande verbindingen van uw SPA wilt volgen, neem een ingang in de nooit sectie van het Spoor op. Bijvoorbeeld, http://testsite.com/spa/\#. Alle #-koppelingen naar deze host worden genegeerd. Alle uitgaande verbindingen aan andere gastheren worden gevolgd, zoals https://www.google.com.
 • Als er sommige verbindingen zijn die u op uw SPA wilt volgen, gebruik altijd de sectie van het Spoor.

Als u bijvoorbeeld een pagina met een spa/#/about hebt, kunt u "about" plaatsen in de sectie Altijd bijhouden.

De pagina "about" is de enige uitgaande koppeling die wordt bijgehouden. Alle andere koppelingen op de pagina (bijvoorbeeld https://www.google.com) niet worden bijgehouden.

NOTE
Deze twee opties sluiten elkaar uit.

URL-parameters behouden

Zoektekenreeksen blijven behouden.

Zie s.linkLeaveQueryString.

Cookies

Configureer veldbeschrijvingen voor de algemene instellingen voor cookies die worden gebruikt voor het implementeren van de Adobe Analytics-extensie. De volgende configuratieopties zijn beschikbaar:

Bezoekers-id

Unieke waarde die een klant in zowel de online als off-line systemen vertegenwoordigt.

Zie bezoekerID.

Naamruimte van bezoeker

Variabele waarmee het domein wordt geïdentificeerd waarmee cookies worden ingesteld.

Zie bezoekerNamespace.

Domeinperioden

Het domein waarop de Analytics-cookie s_cc en s_sq worden ingesteld door het aantal punten in het domein van de pagina-URL te bepalen. Deze variabele wordt ook gebruikt door bepaalde plug-ins voor het bepalen van het juiste domein voor het instellen van het cookie van de plug-in.

Zie s.cookieDomainPeriods.

Domeinperioden van de eerste partij

De fpCookieDomainPeriods variable is for cookies set by JavaScript (s_sq, s_cc, insteekmodules) die inherent cookies van de eerste partij zijn, zelfs als uw implementatie de domeinen 2o7.net of omtr dc.net van derden gebruikt.

Zie s.fpCookieDomainPeriods.

Hiermee bepaalt u de levensduur van een cookie.

Zie s.cookieLifetime.

Beveiligde cookies

Met deze variabele kan AppMeasurement beveiligde cookies schrijven.

Zie writeSecureCookies

Paginacode aanpassen

Gebruik de editor om de paginacode aan te passen.

Adobe Audience Manager

Gebruik deze sectie van de uitbreidingsconfiguratie om te specificeren hoe de Audience Manager met Analytics werkt.

Inschakelen Analysegegevens automatisch delen met Audience Manager.

De volgende opties worden weergegeven:

Het subdomein Audience Manager wordt toegewezen door Adobe Audience Manager. Het wordt soms bedoeld als uw "Naam van de Partner"of "Subdomain van de Partner." Neem contact op met uw Adobe-consultant of klantenservice als u uw partnernaam niet kent.

U kunt geavanceerde instellingen configureren door Geavanceerde instellingen tonen en voer je voorkeuren in.

Voor informatie over elke het plaatsen, selecteer het infopictogram of verwijs naar Adobe Audience Manager-documentatie.

Handelingstypen voor analytische extensies

In deze sectie worden de actietypen beschreven die beschikbaar zijn in de extensie Analytics.

De extensie Analytics biedt de volgende handelingen:

Variabelen instellen set-variables

Belangrijk: Het gebruiken van een "vastgestelde variabelen"actie zal niet het baken verzenden. U moet de actie "verzendt baken"gebruiken.

eVars

Een of meer instellen eVars.

 1. Selecteer een eVar in het vervolgkeuzemenu.
 2. Geef op of u de eVar wilt instellen als de waarde (Instellen als) of kopiëren (Dupliceren vanuit) naar een ander eVar.
 3. Geef een waarde op voor Instellen als of selecteer de eVar die u wilt dupliceren.
 4. (Optioneel) Selecteer eVar toevoegen om meer eVars in te stellen.
 5. Selecteer Keep Changes.

Props

Een of meer instellen props.

 1. Selecteer een eigenschap in het vervolgkeuzemenu.
 2. Geef op of u de eigenschap wilt instellen als de waarde (Instellen als) of als kopie (Dupliceren van) van een ander eVar.
 3. Geef een waarde op voor Instellen als of selecteer de eVar waaruit u de eigenschap wilt dupliceren.
 4. (Optioneel) Selecteer Add prop om meer eigenschappen in te stellen.
 5. Selecteer Keep Changes.

Gebeurtenissen

Een of meer instellen gebeurtenissen.

 1. Selecteer een gebeurtenis in het vervolgkeuzemenu.
 2. (Optioneel) Selecteer of geef een gegevenselement op dat wordt gebruikt voor gebeurtenisserienummering.
 3. (Optioneel) Selecteer Add event om meer gebeurtenissen in te stellen.
 4. Selecteer Keep Changes.

Hiërarchie

Analyses instellen Hiërarchie variabele.

Geef elk niveau in de hiërarchie op.

Indien gewenst, vorm extra hiërarchieën.

Paginanaam

Deze waarde verwijst naar de naam van een bepaalde pagina en komt overeen met de pageName variabele in Analytics.

IMPORTANT
In Adobe Experience Manager-implementaties vertelt deze variabele AEM waar het opgehaalde analyserapport moet worden opgeslagen. Om ervoor te zorgen dat rapporten correct worden voortgeduurd, moet het koord van de paginanaam als dubbelepuntspad aan de plaats worden geformatteerd.
Bijvoorbeeld een webpagina op content/we-retail/language-masters/en/men.html moet paginanaamwaarde hebben van content:we-retail:language-masters:en:men.

Overige informatie

Geef andere gegevens op die door de pagina's worden gebruikt.

Deze instellingen zijn:

 • Pagina-URL

 • Server

 • Kanaal

 • Referrer

 • Campaign

 • Aankoop-id

  Een waarde of queryparameter opgeven

 • Staat

 • Postcode

 • Transactie-id

U vindt deze instellingen in het menu Globale variabelen door het selectievakje Aanvullende instellingen in te schakelen.

Aangepaste paginacode

Beschrijving

Gebruik de editor om uw aangepaste paginacode op te geven.

Instellingen

 1. Selecteer Open Editor.
 2. Typ de aangepaste code.
 3. Selecteer Save.

Band verzenden send-beacon

Een voorvertoning vergroten - s.t()

Selecteer deze optie als u een paginaweergave wilt vergroten.

Een paginaweergave niet verhogen - s.tl()

Selecteer deze optie als u een voorvertoning niet wilt vergroten.

Instellingen

 1. Selecteer een koppelingstype.

  U kunt een van de volgende opties selecteren:

  • Aangepaste koppeling
  • Koppeling downloaden
  • Koppeling afsluiten
 2. Stel de parameter voor de geselecteerde koppeling in.

  • Aangepaste koppeling: Geef de naam van de koppeling op.
  • Koppeling downloaden: Geef een bestandsnaam op.
  • Koppeling afsluiten: Geef de doel-URL op.
 3. Selecteer Keep Changes.

Variabelen wissen clear-variables

Er zijn geen configuratieopties als het handelingstype Variabelen wissen is geselecteerd.

recommendation-more-help
12b4e4a9-5028-4d88-8ce6-64a580811743