charSet

De charSet Adobe gebruikt variabele om inkomende gegevens om te zetten in UTF-8 voor opslag en rapportage door Analytics. De meeste sites hoeven deze variabele niet in te stellen.

Stel deze variabele alleen in als u onjuiste waarden ziet (mojibake) in verslagen. U kunt deze variabele per pagina instellen als uw site verschillende coderingen op verschillende pagina's gebruikt.

Tekenset in de SDK van het web

De SDK van het Web steunt momenteel slechts UTF-8, en verstrekt geen opties om het coderen te veranderen.

Tekenset in de Adobe Analytics-extensie

Tekenset is een veld onder de General accordeon bij het configureren van de Adobe Analytics-extensie in Adobe Experience Platform Data Collection.

  1. Aanmelden bij Adobe Experience Platform-gegevensverzameling met uw Adobe-id-referenties.
  2. Klik op de gewenste tageigenschap.
  3. Ga naar de Extensions en klikt u op de knop Configure onder Adobe Analytics.
  4. Breid uit General accordion, die de Character Set veld.

U kunt een vooraf ingestelde tekenset of een aangepaste tekenset gebruiken. Wijzig de waarde niet vanuit UTF-8 tenzij u onjuiste waarden in rapporten ziet.

s.charSet in AppMeasurement en de de redacteur van de de uitbreidingsdouanecode van de Analyse

De charSet variable is a string. Als u waarden in Adobe Analytics niet juist hebt ingesteld, stelt u deze variabele in op dezelfde waarde als de <meta charset=""> HTML-tag op uw site.

s.charSet = "UTF-8";
recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690