trackDownLoadLinks

Adobe biedt de mogelijkheid downloadkoppelingen te volgen zonder handmatig de tl() methode voor elke downloadkoppeling. Schakel deze variabele in als u koppelingen automatisch wilt bijhouden voor downloadkoppelingen.

Wanneer deze optie is ingeschakeld, vergelijkt het AppMeasurement de URL van geklikte koppelingen met de waarden in linkDownloadFileTypes. Als er een overeenkomst is, wordt automatisch een aanroep voor het bijhouden van de downloadkoppeling geactiveerd.

Klikverzameling inschakelen of uitschakelen met de extensie Web SDK

Gebruik de Enable click data collection checkbox wanneer het vormen van de Web SDK. Met dit selectievakje worden zowel afsluitings- als downloadkoppelingen afgehandeld.

  1. Aanmelden bij Adobe Experience Platform-gegevensverzameling met uw Adobe-id-referenties.
  2. Klik op de gewenste tageigenschap.
  3. Ga naar de Extensions en klikt u op de knop Configure knop onder Adobe Experience Platform Web SDK.
  4. Onder Data Collectionklikt u op de knop Enable click data collection selectievakje.

Laat of maak klikinzameling toe onbruikbaar manueel uitvoerend de SDK van het Web

De SDK configureren met clickCollectionEnabled. Het veld is een Booleaanse waarde die bepaalt of gegevens die aan koppelingsklikken zijn gekoppeld, automatisch worden verzameld. De standaardwaarde is true. Deze waarde instellen op false als u automatische koppeling bijhouden wilt uitschakelen. Met deze instelling wordt het automatisch bijhouden van koppelingen verwerkt voor zowel download- als afsluitkoppelingen.

alloy("configure", {
  "clickCollectionEnabled": true
});

Download-koppelingen volgen met de Adobe Analytics-extensie

Downloadkoppelingen bijhouden is een selectievakje onder Link Tracking accordeon bij het configureren van de Adobe Analytics-extensie.

  1. Aanmelden bij Adobe Experience Platform-gegevensverzameling met uw Adobe-id-referenties.
  2. Klik op de gewenste tageigenschap.
  3. Ga naar de Extensions en klikt u op de knop Configure onder Adobe Analytics.
  4. Breid uit Link Tracking accordion, die de Track download links selectievakje.

Klik op het selectievakje om het automatisch bijhouden van downloadkoppelingen in te schakelen.

De s.trackDownloadLinks is een Booleaanse waarde die het automatisch bijhouden van downloadkoppelingen in- of uitschakelt. Als u downloadkoppelingen niet wilt bijhouden of liever handmatig tl() methode om downloads te volgen, plaats deze variabele aan false.

s.trackDownloadLinks = true;
recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690