cookieLifetime

Cookies die door AppMeasurement worden ingesteld, hebben doorgaans een vervaldatum van 2 jaar. Gebruik de cookieLifetime variabele om de vervaldatum voor cookies te overschrijven die is ingesteld door AppMeasurement.

NOTE
Deze variabele is van invloed op unieke aantallen bezoekers en attributie. Wees voorzichtig wanneer u deze variabele instelt.

De SDK van het Web biedt nog geen aanpassing aan het leven van koekjes aan die het plaatst.

Cookie Lifetime is een vervolgkeuzelijst onder de Cookies accordeon bij het configureren van de Adobe Analytics-extensie.

 1. Aanmelden bij Adobe Experience Platform-gegevensverzameling met uw Adobe-id-referenties.
 2. Klik op de gewenste tageigenschap.
 3. Ga naar de Extensions en klikt u op de knop Configure onder Adobe Analytics.
 4. Breid uit Cookies accordion, die de Cookie Lifetime vervolgkeuzelijst.

Deze vervolgkeuzelijst bevat de volgende waarden:

 • Standaard: Cookie verloopt na twee jaar.
 • Geen: AppMeasurement stelt geen cookies in.
 • Sessie: Cookie verloopt aan het einde van de sessie van de bezoeker.
 • Seconden: Cookie verloopt nadat het opgegeven aantal seconden is verstreken. Stel deze vervolgkeuzelijst bijvoorbeeld in op Seconds en plaatsing 86400 in het aangepaste veld worden cookies na precies 24 uur afgedwongen.

s.cookieLifetime in AppMeasurement en de aangepaste code-editor voor de extensie Analytics

De s.cookieLifetime variabele is een tekenreeks die de vervaldatum bepaalt van cookies die door het AppMeasurement worden ingesteld.

 • Indien ingesteld op SESSIONcookies die zijn ingesteld door AppMeasurement verlopen nadat de browsersessie is voltooid.
 • Indien ingesteld op NONEAppMeasurement probeert niet cookies in te stellen.
 • Indien ingesteld op een tekenreeks met een geheel getal, verlopen cookies die door het AppMeasurement zijn ingesteld nadat het opgegeven aantal seconden is verstreken.
// Expire cookies after each session
s.cookieLifetime = "SESSION";

// Expire cookies after exactly 24 hours
s.cookieLifetime = "86400";
recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690