trackExternalLinks

Adobe biedt de mogelijkheid om uitgaande koppelingen bij te houden zonder handmatig de tl() methode voor elke exit link. Schakel deze variabele in als u koppelingen automatisch wilt bijhouden voor afsluitkoppelingen.

Wanneer deze optie is ingeschakeld, vergelijkt het AppMeasurement de URL van geklikte koppelingen met de waarden in linkInternalFilters en linkExternalFilters. Als er een gelijke is, brand automatisch een verbinding van de uitgangsverbinding die vraag volgt.

Klikverzameling inschakelen of uitschakelen met de extensie Web SDK

Gebruik de Enable click data collection checkbox wanneer het vormen van de Web SDK. Met dit selectievakje worden zowel afsluitings- als downloadkoppelingen afgehandeld.

  1. Aanmelden bij Adobe Experience Platform-gegevensverzameling met uw Adobe-id-referenties.
  2. Klik op de gewenste tageigenschap.
  3. Ga naar de Extensions en klikt u op de knop Configure knop onder Adobe Experience Platform Web SDK.
  4. Onder Data Collectionklikt u op de knop Enable click data collection selectievakje.

Laat of maak klikinzameling toe onbruikbaar manueel uitvoerend de SDK van het Web

De SDK configureren met clickCollectionEnabled. Het veld is een Booleaanse waarde die bepaalt of gegevens die aan koppelingsklikken zijn gekoppeld, automatisch worden verzameld. De standaardwaarde is true. Deze waarde instellen op false als u automatische koppeling bijhouden wilt uitschakelen. Met deze instelling wordt het automatisch bijhouden van koppelingen verwerkt voor zowel download- als afsluitkoppelingen.

alloy("configure", {
  "clickCollectionEnabled": true
});

Uitgaande koppelingen bijhouden met de Adobe Analytics-extensie

Uitgaande koppelingen bijhouden is een selectievakje onder Link Tracking accordeon bij het configureren van de Adobe Analytics-extensie.

  1. Aanmelden bij Adobe Experience Platform-gegevensverzameling met uw Adobe-id-referenties.
  2. Klik op de gewenste tageigenschap.
  3. Ga naar de Extensions en klikt u op de knop Configure onder Adobe Analytics.
  4. Breid uit Link Tracking accordion, die de Track outbound links selectievakje.

Klik op het selectievakje om automatische tracering van afsluitkoppelingen in te schakelen.

De s.trackExternalLinks is een Booleaanse waarde die het automatisch bijhouden van afsluitkoppelingen in- of uitschakelt. Als u uitgaande verbindingen niet wilt volgen, of zou verkiezen manueel te roepen tl() methode om uitgangsverbindingen te volgen, plaats deze variabele aan false.

s.trackExternalLinks = true;
recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690