kassier

IMPORTANT
Deze variabele wordt gepensioneerd en geen beschikbare dimensie in Analysis Workspace. Adobe raadt u aan eVars en classificaties.

Hiërarchievariabelen zijn aangepaste variabelen waarmee u de structuur van een site kunt zien. Adobe ondersteunt maximaal vijf hiërarchische variabelen in uw implementatie.

Deze variabele is handig voor sites met meer dan drie niveaus in hun sitestructuur. Een mediasite kan bijvoorbeeld 4 niveaus bevatten voor de sectie Sport: Sports, Local Sports, Baseball, en Team name. Als iemand de Baseball-pagina, Sport, Lokale Sport en Baseball bezoekt, weerspiegelen alle niveaus dat bezoek.

Alvorens hiërarchieën in uw implementatie te gebruiken, zorg ervoor dat u elke hiërarchie in de montages van de rapportreeks vormt.

Hiërarchieën die SDK van het Web gebruiken

Hiërarchieën zijn toegewezen voor Adobe Analytics onder de XDM-velden xdm._experience.analytics.customDimensions.hierarchies.hier1 tot xdm._experience.analytics.customDimensions.hierarchies.hier5.

Hiërarchieën die de Adobe Analytics-extensie gebruiken

U kunt hiërarchieën instellen tijdens het configureren van de extensie Analytics (algemene variabelen) of onder regels.

  1. Aanmelden bij Adobe Experience Platform-gegevensverzameling met uw Adobe-id-referenties.
  2. Klik op de gewenste tageigenschap.
  3. Ga naar de Rules klikt u op de gewenste regel (of maakt u een regel).
  4. Onder Actions, klikt u op een bestaande Adobe Analytics - Set Variables of klik op het pictogram '+'.
  5. Stel de Extension vervolgkeuzelijst naar Adobe Analytics en de Action Type tot Set Variables.
  6. Zoek de Hierarchy sectie.

U kunt een hiërarchische waarde instellen op een statische tekenreeks of verwijzen naar een gegevenselement. U kunt ook het gewenste scheidingsteken instellen. Zorg ervoor dat het scheidingsteken dat u hier instelt, overeenkomt met het scheidingsteken dat is ingesteld in de instellingen van de rapportsuite.

s.hier1 - s.hier5 in AppMeasurement en de de coderedacteur van de uitbreiding van de Analyse

Elke hiërarchie is een tekenreeks die aangepaste waarden bevat die specifiek zijn voor uw organisatie. De maximale lengte is 255 bytes. De waarden langer dan 255 bytes worden automatisch afgebroken wanneer ze naar de Adobe worden verzonden.

Zorg ervoor dat geen van uw sectienamen het scheidingsteken heeft. Als bijvoorbeeld een van uw secties wordt aangeroepen Coach Griffin, Jimkiest u een ander scheidingsteken dan een komma. De totale variabelelimiet is 255 bytes. Scheidingstekens kunnen uit meerdere tekens bestaan, zoals || of /|\, die minder waarschijnlijk in veranderlijke waarden zullen verschijnen.

s.hier1 = "Toys|Boys 6+|Legos|Super Block Tub";

s.hier3 = "Sports/Local Sports/Baseball";
recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690