cookieDomain

IMPORTANT
Deze variabele wordt uitgeschakeld. Gebruiken trackingServer in plaats daarvan.

De cookieDomain variable bepaalt het domein waar het AppMeasurement koekjes plaatst. U kunt deze variabele gebruiken om het cookiedomein uitdrukkelijk te plaatsen in plaats van het gebruiken van cookieDomainPeriods variabele.

Deze variabele hoeft alleen te worden gebruikt wanneer beide aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Als uw implementatie cookies van de eerste fabrikant gebruikt. Deze variabele is niet vereist bij implementaties die een trackingServer waarde die sc.adobedc.net.
  • Als het achtervoegsel van het domein een punt bevat. Bijvoorbeeld: example.co.uk kan de cookieDomain variabele om expliciet aan te geven dat het cookiedomein example.co.uk en niet co.uk.

Slechts een klein aantal implementaties heeft voor de cookieDomain variabele, en zelfs dan, alternatieve variabelen zoals cookieDomainPeriods kan in plaats daarvan worden gebruikt.

De SDK van het Web kan het correcte domein van de koekjesopslag zonder deze variabele bepalen.

Er is geen specifiek veld in de Adobe Analytics-extensie voor het gebruik van deze variabele. Gebruik de aangepaste code-editor volgens de syntaxis van het AppMeasurement.

s.cookieDomain in AppMeasurement en de aangepaste code-editor voor de extensie Analytics

De cookieDomain variabele is een tekenreeks en wordt ingesteld op het domein waarop u cookies wilt opslaan.

s.cookieDomain = "stats.example.com";
recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690