Adobe-insteekmodule: getPageName

IMPORTANT
Deze plug-in wordt geleverd door Adobe Consulting als hoffelijkheid om u te helpen meer waarde uit Adobe Analytics te krijgen. De klantenservice van de Adobe biedt geen ondersteuning voor deze plug-in, inclusief installatie of probleemoplossing. Neem contact op met het accountteam van de Adobe van uw organisatie als u hulp nodig hebt met deze plug-in. Zij kunnen een vergadering voor hulp met een consultant organiseren.

De getPageName Met deze insteekmodule maakt u een leesvriendelijke, opgemaakte versie van de huidige URL. Adobe raadt u aan deze plug-in te gebruiken als u een pageName waarde die eenvoudig kan worden ingesteld en begrepen in de rapportage. Deze plug-in is niet nodig als u al een naamgevingsstructuur hebt voor de pageName variabele, zoals door een gegevenslaag. Het wordt het best gebruikt wanneer u geen andere oplossing hebt om te plaatsen pageName variabele.

De plug-in installeren met de extensie Web SDK

De Adobe biedt een uitbreiding aan die u toestaat om het meest algemeen gebruikte stop-ins met het Web SDK te gebruiken.

 1. Aanmelden bij Adobe Experience Platform-gegevensverzameling met uw Adobe-id-referenties.

 2. Klikken Tags klikt u links op de gewenste eigenschap tag.

 3. Klikken Extensions klikt u links op de knop Catalog tab

 4. Zoek en installeer de Common Web SDK Plugins extensie.

 5. Klikken Data Elements klikt u links op het gewenste gegevenselement.

 6. Stel de gewenste naam van het gegevenselement in met de volgende configuratie:

  • Extension: Common Web SDK-plug-ins
  • Gegevenselement: getPageName
 7. Stel de gewenste parameters rechts in.

 8. Sla de wijzigingen in het gegevenselement op en publiceer deze.

De plug-in handmatig installeren met de implementatie van de Web SDK

Deze insteekmodule wordt nog niet ondersteund voor gebruik in een handmatige implementatie van de Web SDK.

De insteekmodule installeren met de Adobe Analytics-extensie

Adobe biedt een extensie waarmee u veelgebruikte plug-ins kunt gebruiken met Adobe Analytics.

 1. Aanmelden bij Adobe Experience Platform-gegevensverzameling met uw Adobe-id-referenties.

 2. Klik op de gewenste tageigenschap.

 3. Ga naar de Extensions en klikt u op de knop Catalog knop

 4. Installeer de Common Analytics Plugins extension

 5. Als u niet reeds hebt, creeer een regel geëtiketteerd "Initialize stop-ins"met de volgende configuratie:

  • Voorwaarde: geen
  • Event: Core - bibliotheek geladen (pagina boven)
 6. Voeg een actie aan de bovengenoemde regel met de volgende configuratie toe:

  • Extensie: veelgebruikte plug-ins voor Analytics
  • Type handeling: Initialize getPageName
 7. Sla de wijzigingen in de regel op en publiceer deze.

Plug-in installeren met aangepaste code-editor

Als u niet de Gemeenschappelijke Insteekmodule van Analytics wilt gebruiken, kunt u de redacteur van de douanecode gebruiken.

 1. Aanmelden bij Adobe Experience Platform-gegevensverzameling met uw Adobe-id-referenties.
 2. Klik op de gewenste eigenschap.
 3. Ga naar de Extensions en klikt u op de knop Configure onder de extensie Adobe Analytics.
 4. Breid uit Configure tracking using custom code accordion, die de Open Editor knop.
 5. Open de aangepaste code-editor en plak de onderstaande plug-incode in het bewerkingsvenster.
 6. Sla de wijzigingen in de extensie Analytics op en publiceer deze.

Plug-in installeren met AppMeasurement

Kopieer en plak de volgende code ergens in het bestand AppMeasurement nadat het object Analytics tracking is geïnstantieerd (met s_gi). Door opmerkingen en versienummers van de code in uw implementatie te behouden, kunt u Adoben met het oplossen van mogelijke problemen.

/******************************************* BEGIN CODE TO DEPLOY *******************************************/
/* Adobe Consulting Plugin: getPageName v4.2 */
var getPageName=function(si,qv,hv,de){var a=si,b=qv,f=hv,e=de;if("-v"===a)return{plugin:"getPageName",version:"4.2"};a:{if("undefined"!==typeof window.s_c_il){var d=0;for(var g;d<window.s_c_il.length;d++)if(g=window.s_c_il[d],g._c&&"s_c"===g._c){d=g;break a}}d=void 0}"undefined"!==typeof d&&(d.contextData.getPageName="4.2");var c=location.hostname,h=location.pathname.substring(1).split("/"),l=h.length,k=location.search.substring(1).split("&"),m=k.length;d=location.hash.substring(1).split("&");g=d.length;e=e?e:"|";a=a?a:c;b=b?b:"";f=f?f:"";if(1===l&&""===h[0])a=a+e+"home";else for(c=0;c<l;c+\+)a=a+e+decodeURIComponent(h[c]);if(b&&(1!==m||""!==k[0]))for(h=b.split(","),l=h.length,c=0;c<l;c++)for(b=0;b<m;b++)if(h[c]===k[b].split("=")[0]){a=a+e+decodeURIComponent(k[b]);break}if(f&&(1!==g||""!==d[0]))for(f=f.split(","),k=f.length,c=0;c<k;c++)for(b=0;b<g;b++)if(f[c]===d[b].split("=")[0]){a=a+e+decodeURIComponent(d[b]);break}return a.substring(a.length-e.length)===e?a.substring(0,a.length-e.length):a};
/******************************************** END CODE TO DEPLOY ********************************************/

De plug-in gebruiken

De getPageName function gebruikt de volgende argumenten:

 • si (optioneel, tekenreeks): een id die wordt ingevoegd aan het begin van de tekenreeks die de id van de site vertegenwoordigt. Deze waarde kan een numerieke id of een vriendelijke naam zijn. Wanneer deze niet is ingesteld, wordt standaard het huidige domein gebruikt.
 • qv (optioneel, tekenreeks): Een door komma's gescheiden lijst met parameters van queryreeksen die, indien gevonden in de URL, worden toegevoegd aan de tekenreeks
 • hv (optioneel, tekenreeks): Een door komma's gescheiden lijst met parameters in de URL-hash die, indien aanwezig in de URL, aan de tekenreeks wordt toegevoegd
 • de (optioneel, tekenreeks): het scheidingsteken voor het opsplitsen van afzonderlijke delen van de tekenreeks. Heeft als standaardwaarde een pijp (|).

De functie retourneert een tekenreeks met een gebruiksvriendelijke versie van de URL. Deze tekenreeks wordt doorgaans toegewezen aan de pageName variabele, maar kan ook in andere variabelen worden gebruikt.

Voorbeelden

// Given the URL https://mail.example.com/mail/u/0/#inbox, sets the page variable to "mail.example.com|mail|u|0".
s.pageName = getPageName();

// Given the URL https://mail.example.com/mail/u/0/#inbox, sets the page variable to "example|mail|u|0".
s.pageName = getPageName("example");

// Given the URL https://www.example.com/, sets the page variable to "www.example.com|home".
// When the code runs on a URL that does not contain a path, it always adds the value of "home" to the end of the return value.
s.pageName = getPageName();

// Given the URL https://www.example.com/, sets the page variable to "example|home".
s.pageName = getPageName("example","","","|");

// Given the URL https://www.example.com/en/booking/room-booking.html?cid=1235#/step2&arrive=05-26&depart=05-27&numGuests=2
// Sets the page variable to "www.example.com|en|booking|room-booking.html".
s.pageName = getPageName();

// Given the URL https://www.example.com/en/booking/room-booking.html?cid=1235#/step2&arrive=05-26&depart=05-27&numGuests=2
// Sets the page variable to "example: en: booking: room-booking.html: cid=1235: arrive=05-26: numGuests=2"
s.pageName = getPageName("example","cid","arrive,numGuests",": ");

Upgrade uitvoeren vanaf vorige versies

Versie 4.0+ van de getPageName de insteekmodule is niet afhankelijk van het bestaan van het AppMeasurement-object van Adobe Analytics (d.w.z. s object). Als u een upgrade uitvoert naar deze versie, wijzigt u de code waarmee de plug-in wordt aangeroepen door instanties van de s object van de aanroep. Bijvoorbeeld, wijzigen s.getPageName(); tot getPageName();.

Versiehistorie

4.2 (19 maart 2021)

 • Versienummer toegevoegd als contextgegevens.

4.1 (17 september 2019)

 • Standaardwaarde voor scheidingstekens is gewijzigd in een pijpteken (van een dubbele punt + spatie).

4.0 (22 mei 2018)

 • Volledige heranalyse/herschrijven van plug-in
recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690