Adobe-insteekmodule: getAndPersistValue

IMPORTANT
Deze plug-in wordt geleverd door Adobe Consulting als hoffelijkheid om u te helpen meer waarde uit Adobe Analytics te krijgen. De klantenservice van de Adobe biedt geen ondersteuning voor deze plug-in, inclusief installatie of probleemoplossing. Neem contact op met het accountteam van de Adobe van uw organisatie als u hulp nodig hebt met deze plug-in. Zij kunnen een vergadering voor hulp met een consultant organiseren.

De getAndPersistValue kunt u een waarde opslaan in een cookie die later tijdens een bezoek kan worden opgehaald. Het vervult een soortgelijke rol als de Storage duration in de Adobe Analytics-extensie in Adobe Experience Platform Data Collection. De Adobe raadt u aan deze plug-in te gebruiken als u automatisch een variabele Analytics tot dezelfde waarde wilt behouden bij volgende treffers nadat de variabele is ingesteld. Deze insteekmodule is niet nodig als de Storage duration in de extensie Analytics volstaat. Het is ook niet nodig om deze plug-in te gebruiken als u variabelen niet op dezelfde waarde hoeft in volgende treffers in te stellen en te behouden. Voor de ingebouwde persistentie van eVars is het gebruik van deze plug-in niet vereist, aangezien eVars per Adobe op de server aanwezig blijven.

De plug-in installeren met de extensie Web SDK

De Adobe biedt een uitbreiding aan die u toestaat om het meest algemeen gebruikte stop-ins met het Web SDK te gebruiken.

 1. Aanmelden bij Adobe Experience Platform-gegevensverzameling met uw Adobe-id-referenties.

 2. Klikken Tags klikt u links op de gewenste eigenschap tag.

 3. Klikken Extensions klikt u links op de knop Catalog tab

 4. Zoek en installeer de Common Web SDK Plugins extensie.

 5. Klikken Data Elements klikt u links op het gewenste gegevenselement.

 6. Stel de gewenste naam van het gegevenselement in met de volgende configuratie:

  • Extension: Common Web SDK-plug-ins
  • Gegevenselement: getAndPersistValue
 7. Stel de gewenste parameters rechts in.

 8. Sla de wijzigingen in het gegevenselement op en publiceer deze.

De plug-in handmatig installeren met de implementatie van de Web SDK

Deze insteekmodule wordt nog niet ondersteund voor gebruik in een handmatige implementatie van de Web SDK.

De insteekmodule installeren met de Adobe Analytics-extensie

Adobe biedt een extensie waarmee u veelgebruikte plug-ins kunt gebruiken met Adobe Analytics.

 1. Aanmelden bij Adobe Experience Platform-gegevensverzameling met uw Adobe-id-referenties.

 2. Klik op de gewenste tageigenschap.

 3. Ga naar de Extensions en klikt u op de knop Catalog knop

 4. Installeer de Common Analytics Plugins extension

 5. Als u niet reeds hebt, creeer een regel ge√ętiketteerd "Initialize stop-ins"met de volgende configuratie:

  • Voorwaarde: geen
  • Event: Core - bibliotheek geladen (pagina boven)
 6. Voeg een actie aan de bovengenoemde regel met de volgende configuratie toe:

  • Extensie: veelgebruikte plug-ins voor Analytics
  • Type handeling: initialiseren getAndPersistValue
 7. Sla de wijzigingen in de regel op en publiceer deze.

Plug-in installeren met aangepaste code-editor

Als u niet de Gemeenschappelijke Insteekmodule van Analytics wilt gebruiken, kunt u de redacteur van de douanecode gebruiken.

 1. Aanmelden bij Adobe Experience Platform-gegevensverzameling met uw Adobe-id-referenties.
 2. Klik op de gewenste eigenschap.
 3. Ga naar de Extensions en klikt u op de knop Configure onder de extensie Adobe Analytics.
 4. Breid uit Configure tracking using custom code accordion, die de Open Editor knop.
 5. Open de aangepaste code-editor en plak de onderstaande plug-incode in het bewerkingsvenster.
 6. Sla de wijzigingen in de extensie Analytics op en publiceer deze.

Plug-in installeren met AppMeasurement

Kopieer en plak de volgende code ergens in het bestand AppMeasurement nadat het object Analytics tracking is ge√Įnstantieerd (met s_gi). Door opmerkingen en versienummers van de code in uw implementatie te behouden, kunt u Adoben met het oplossen van mogelijke problemen.

/******************************************* BEGIN CODE TO DEPLOY *******************************************/
/* Adobe Consulting Plugin: getAndPersistValue v3.0 (Requires AppMeasurement) */
function getAndPersistValue(vtp,cn,ex){var d=vtp,k=cn,l=ex;if("undefined"!==typeof d&&"-v"===d)return{plugin:"getAndPersistValue",version:"3.0"};var a=function(){if("undefined"!==typeof window.s_c_il)for(var c=0,b;c<window.s_c_il.length;c++)if(b=window.s_c_il[c],b._c&&"s_c"===b._c)return b}();"undefined"!==typeof a&&(a.contextData.getAndPersistValue="3.0");window.cookieWrite=window.cookieWrite||function(c,b,f){if("string"===typeof c){var h=window.location.hostname,a=window.location.hostname.split(".").length-1;if(h&&!/^[0-9.]+$/.test(h)){a=2<a?a:2;var e=h.lastIndexOf(".");if(0<=e){for(;0<=e&&1<a;)e=h.lastIndexOf(".",e-1),a--;e=0<e?h.substring(e):h}}g=e;b="undefined"!==typeof b?""+b:"";if(f||""===b)if(""===b&&(f=-60),"number"===typeof f){var d=new Date;d.setTime(d.getTime()+6E4*f)}else d=f;return c&&(document.cookie=encodeURIComponent(c)+"="+encodeURIComponent(b)+"; path=/;"+(f?" expires="+d.toUTCString()+";":"")+(g?" domain="+g+";":""),"undefined"!==typeof cookieRead)?cookieRead(c)===b:!1}};window.cookieRead=window.cookieRead||function(c){if("string"===typeof c)c=encodeURIComponent(c);else return"";var b=" "+document.cookie,a=b.indexOf(" "+c+"="),d=0>a?a:b.indexOf(";",a);return(c=0>a?"":decodeURIComponent(b.substring(a+2+c.length,0>d?b.length:d)))?c:""};a=new Date;k=k?k:"s_gapv";(l=l?l:0)?a.setTime(a.getTime()+864E5*l):a.setTime(a.getTime()+18E5);"undefined"!==typeof d&&d||(d=cookieRead(k));cookieWrite(k,d,a);return d};
/******************************************** END CODE TO DEPLOY ********************************************/

De plug-in gebruiken

De getAndPersist function gebruikt de volgende argumenten:

 • vtp (vereist): De waarde die van pagina naar pagina moet blijven bestaan
 • cn (optioneel): De naam van het cookie waarin de waarde wordt opgeslagen. Als dit argument niet is ingesteld, krijgt het cookie de naam "s_gapv"
 • ex (optioneel): Het aantal dagen voordat de cookie vervalt. Als dit argument 0 of niet is ingesteld, verloopt het cookie aan het einde van het bezoek (30 minuten inactiviteit).

Als de variabele in de vtp wordt ingesteld, wordt de cookie vervolgens door de insteekmodule geretourneerd. Als de variabele in de vtp -argument niet is ingesteld, retourneert de insteekmodule alleen de waarde van het cookie.

Voorbeelden

// Sets eVar21 to "raccoon", and sets the ev21gapv cookie to "raccoon" (which expires in 28 days).
s.eVar21 = "raccoon";
s.eVar21 = getAndPersistValue(s.eVar21,"ev21gapv",28);

// Checks the "ev21gapv" cookie for a value and assigns it to eVar21. It does not set a cookie value or reset an existing cookie's expiration since the value is not set on the page.
// If there is a cookie, assigns eVar21 to that value. Otherwise, eVar21 is blank.
s.eVar21 = getAndPersistValue(s.eVar21,"ev21gapv",28);

// Checks the "ev21gapv" cookie for a value and assigns it to prop35. It does not set a cookie value or reset an existing cookie's expiration since eVar21 is not set on the page.
s.prop35 = getAndPersistValue(s.eVar21,"ev21gapv",28);

// Sets eVar21 to "panda", and sets the ev21gapv cookie to "panda" (which expires in 14 days). It then sets prop35 to the value contained in the ev21gapv cookie.
// Ultimately both eVar21 and prop35 contain the value "panda".
s.eVar21 = "panda";
s.prop35 = getAndPersistValue(s.eVar21,"ev21gapv",14);

// Sets eVar30 to "shopping", and sets the s_gapv cookie to "shopping" (which expires at the end of the browser session).
s.eVar30 = "shopping";
s.eVar30 = getAndPersistValue(s.eVar30);

Versiehistorie

3.0 (19 maart 2021)

 • Versienummer toegevoegd als contextgegevens.

2.0 april 2018

 • Puntrelease (kleinere codegrootte)
 • 0 passeren naar de ex dit argument dwingt nu om een vervaldatum na 30 minuten inactiviteit in plaats van aan het einde van de browsersessie.

1.0 (18 januari 2016)

 • Eerste release.
recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690