dynamicAccountSelection

IMPORTANT
Dynamische accounts worden alleen ondersteund met behulp van verouderde JavaScript-implementaties (H Code). Deze variabelen worden niet ondersteund in de huidige bibliotheken van AppMeasurementen of Adobe Experience Platform-gegevensverzameling.

De dynamicAccountSelection variabele is een Booleaanse waarde die bepaalt of de dynamische accountselectie wordt gebruikt.

Indien ingesteld op true, kijkt het JavaScript-bestand naar dynamicAccountMatch en dynamicAccountList.

Indien ingesteld op falseof als deze variabele niet is gedefinieerd, wordt de dynamicAccountMatch en dynamicAccountList variabelen worden genegeerd.

Als deze variabele niet is gedefinieerd, is de standaardwaarde false.

Syntaxis

s.dynamicAccountSelection = [boolean];

Voorbeeld

s.dynamicAccountSelection = true;
recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690