usePlugins

Indien usePlugins is ingeschakeld, wordt de doPlugins() De functie wordt uitgevoerd vlak voordat het AppMeasurement wordt gecompileerd en een hit naar de Adobe wordt verzonden. Deze variabele inschakelen als u de optie doPlugins() functie.

Gebruik de onBeforeEventSend callback die SDK van het Web gebruikt

Terwijl SDK van het Web geen booleaanse waarde heeft om de uitvoering van extra logica te behandelen alvorens het gegeven wordt verzonden naar Adobe, kunt u registreren onBeforeEventSend callback om gegevens te wijzigen. Zie Gebeurtenissen globaal wijzigen in de documentatie van SDK van het Web voor meer informatie.

Plug-ins gebruiken met de Adobe Analytics-extensie

Adobe biedt een extensie met de naam 'Common Analytics Plugins' waarmee u de meeste Plug-ins. Installeer de extensie en roep de gewenste plug-in binnen een regel.

Als de gewenste insteekmodule niet is opgenomen in de extensie Adobe, gebruikt u de aangepaste code-editor volgens de syntaxis van het AppMeasurement.

s.usePlugins in AppMeasurement en de de redacteur van de de uitbreidingsdouanecode van de Analyse

De s.usePlugins variable is een boolean die bepaalt of het AppMeasurement de eigenschap doPlugins() functie. De standaardwaarde is false. Deze variabele instellen op true als u de doPlugins() in uw implementatie.

s.usePlugins = true;
recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690