server

De server de variabele slaat typisch hostname van uw plaats op. Het wordt algemeen gebruikt in rapportreeksen die gegevens van veelvoudige domeinen bevatten. Het is functioneel identiek aan een eigenschap prop.

Server die de SDK van het Web gebruikt

Server wordt toegewezen aan de volgende variabelen:

Server met Adobe Analytics-extensie

U kunt de server instellen tijdens het configureren van de extensie Analytics (algemene variabelen) of onder regels.

  1. Aanmelden bij Adobe Experience Platform-gegevensverzameling met uw Adobe-id-referenties.
  2. Klik op de gewenste tageigenschap.
  3. Ga naar de Rules klikt u op de gewenste regel (of maakt u een regel).
  4. Onder Actions, klikt u op een bestaande Adobe Analytics - Set Variables of klik op het pictogram '+'.
  5. Stel de Extension vervolgkeuzelijst naar Adobe Analytics en de Action Type tot Set Variables.
  6. Zoek de Server sectie.

U kunt de server instellen op elke tekenreekswaarde of elk gegevenselement.

s.server in AppMeasurement en de de uitbreidingsredacteur van de douanecode van de Analyse

De s.server variabele is een tekenreeks die doorgaans de hostnaam van uw site bevat. De eigenschap heeft een maximumwaarde van 100 bytes. De langere waarden worden afgebroken.

// Set the server variable to a static string
s.server = "Example server";

// Automatically set the server variable to the site's hostname
s.server = window.location.hostname;
recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690