Adobe-insteekmodule: addProductEvent

IMPORTANT
Deze plug-in wordt geleverd door Adobe Consulting als hoffelijkheid om u te helpen meer waarde uit Adobe Analytics te krijgen. De klantenservice van de Adobe biedt geen ondersteuning voor deze plug-in, inclusief installatie of probleemoplossing. Neem contact op met het accountteam van de Adobe van uw organisatie als u hulp nodig hebt met deze plug-in. Zij kunnen een vergadering voor hulp met een consultant organiseren.

De addProductEvent voegt een numerieke of valutagebeurtenis toe aan de products variabele. Adobe raadt u aan deze plug-in te gebruiken als u een numerieke of valutagebeurtenis aan de products variabel zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over de indeling van de productreeks. Deze insteekmodule is niet nodig als u geen numerieke of valutagebeurtenissen gebruikt in het dialoogvenster products variabele.

De insteekmodule installeren met de extensie Web SDK of Web SDK

Deze plug-in wordt nog niet ondersteund voor gebruik in de Web SDK.

De insteekmodule installeren met de Adobe Analytics-extensie

Adobe biedt een extensie waarmee u veelgebruikte plug-ins kunt gebruiken met Adobe Analytics.

 1. Aanmelden bij Adobe Experience Platform-gegevensverzameling met uw Adobe-id-referenties.

 2. Klik op de gewenste tageigenschap.

 3. Ga naar de Extensions en klikt u op de knop Catalog knop

 4. Installeer de Common Analytics Plugins extension

 5. Als u niet reeds hebt, creeer een regel geëtiketteerd "Initialize stop-ins"met de volgende configuratie:

  • Voorwaarde: geen
  • Event: Core - bibliotheek geladen (pagina boven)
 6. Voeg een actie aan de bovengenoemde regel met de volgende configuratie toe:

  • Extensie: veelgebruikte plug-ins voor Analytics
  • Type handeling: addProductEvent initialiseren
 7. Sla de wijzigingen in de regel op en publiceer deze.

Plug-in installeren met aangepaste code-editor

Als u niet de Gemeenschappelijke Insteekmodule van Analytics wilt gebruiken, kunt u de redacteur van de douanecode gebruiken.

 1. Aanmelden bij Adobe Experience Platform-gegevensverzameling met uw Adobe-id-referenties.
 2. Klik op de gewenste eigenschap.
 3. Ga naar de Extensions en klikt u op de knop Configure onder de extensie Adobe Analytics.
 4. Breid uit Configure tracking using custom code accordion, die de Open Editor knop.
 5. Open de aangepaste code-editor en plak de onderstaande plug-incode in het bewerkingsvenster.
 6. Sla de wijzigingen in de extensie Analytics op en publiceer deze.

Plug-in installeren met AppMeasurement

Kopieer en plak de volgende code ergens in het bestand AppMeasurement nadat het object Analytics tracking is geïnstantieerd (met s_gi). Door opmerkingen en versienummers van de code in uw implementatie te behouden, kunt u Adoben met het oplossen van mogelijke problemen.

/******************************************* BEGIN CODE TO DEPLOY *******************************************/
/* Adobe Consulting Plugin: addProductEvent v2.0 */
function addProductEvent(en,ev,ap){var f=en,g=ev,c=ap;if("-v"===f)return{plugin:"addProductEvent",version:"2.0"};var d=function(){if("undefined"!==typeof window.s_c_il)for(var b=0,e;b<window.s_c_il.length;b++)if(e=window.s_c_il[b],e._c&&"s_c"===e._c)return e}();if("undefined"!==typeof d&&(d.contextData.addProductEvent="2.0",window.apl=window.apl||function(b,e,c,d,f){function g(b,d,c,e){if("string"!==typeof d)return!1;if("string"===typeof b)b=b.split(c||",");else if("object"!==typeof b)return!1;c=0;for(a=b.length;c<a;c++)if(1==e&&d===b[c]||d.toLowerCase()===b[c].toLowerCase())return!0;return!1}if(!b||"string"===typeof b){if("string"!==typeof e||""===e)return b;c=c||",";d=d||c;1==d&&(d=c,f||(f=1));2==d&&1!=f&&(d=c);e=e.split(",");k=e.length;for(var h=0;h<k;h++)g(b,e[h],c,f)||(b=b?b+d+e[h]:e[h])}return b},"string"===typeof f))if(g=isNaN(g)?"1":String(g),c=c||!1,d.events=window.apl(d.events,f),d.products){var l=d.products.split(","),m=l.length;c=c?0:m-1;for(var b;c<m;c++)b=l[c].split(";"),b[4]&&-1<b[4].indexOf("event")?b[4]=b[4]+"|"+f+"="+g:b[5]?b[4]=f+"="+g:b[4]||(b[3]||(b[3]=""),b[2]||(b[2]=""),b[1]||(b[1]=""),b[4]=f+"="+g),l[c]=b.join(";");d.products=l.join(",")}else d.products=";;;;"+f+"="+g};
/******************************************** END CODE TO DEPLOY ********************************************/

De plug-in gebruiken

De addProductEvent function gebruikt de volgende argumenten:

 • en (vereist, tekenreeks): De gebeurtenis die moet worden toegevoegd aan de laatste vermelding in het dialoogvenster products variabele. Als de products De variabele is leeg en er wordt een "leeg" product-item gemaakt waaraan de gebeurtenis (en de waarde ervan) is gekoppeld.
 • ev (vereist, tekenreeks): De waarde die is toegewezen aan de gebeurtenis numeric of currency in het dialoogvenster en argument. Standaardwaarden: 1 wanneer niet ingesteld. Getallen die niet in tekenreeksaanhalingstekens zijn opgenomen, zijn ook geldig.
 • ap (facultatief, Boolean): indien de productvariabele momenteel meer dan één productitem bevat, een waarde van true (of 1) voegt de gebeurtenis toe aan alle ingangen van het product. Standaardwaarden: false wanneer niet ingesteld.

De addProductEvent retourneert niets. In plaats daarvan worden de gebeurtenis en de waarde ervan toegevoegd aan de products variabele. De insteekmodule voegt de gebeurtenis ook automatisch toe aan de events variabel, aangezien het daar ook verplicht is.

Cookies

De addProductEvent geen cookies maken of gebruiken.

Voorbeelden

// Sets the products variable to ";product1;3;300,;product2;2;122,;product3;1;25;event35=25".
// Also sets the events variable to "purchase,event35".
s.products = ";product1;3;300,;product2;2;122,;product3;1;25";
s.events = "purchase";
addProductEvent("event35", "25");

// Sets the products variable to ";product1;3;300;event35=25,;product2;2;122;event35=25,;product3;1;25;event35=25".
s.products = ";product1;3;300,;product2;2;122,;product3;1;25";
addProductEvent("event35", 25, true);

// Sets the products variable to ";product1;3;300;event2=10;eVar33=large|eVar34=men|eVar35=blue,;product2;2;122,;product3;1;25;event33= 12|event34=10|event35=15"
// Also sets the s.events variable to "purchase,event2,event33,event34,event35".
s.products=";product1;3;300;event2=10;eVar33=large|eVar34=men|eVar35=blue,;product2;2;122,;product3;1;25";
s.events="purchase,event2";
addProductEvent("event33", "12");
addProductEvent("event34", "10");
addProductEvent("event35", "15");

// Sets the products variable to ";product1;3;300;event2=10|event33=12|event34=10|event35=15;eVar33=large|eVar34=men|eVar35=blue,;product2;2;122;event33=12|event34=10|event35=15,;product3;1;25;event33=12|event34=10|event35=15".
// Also sets the events variable to "purchase,event2,event33,event34,event35".
s.products=";product1;3;300;event2=10;eVar33=large|eVar34=men|eVar35=blue,;product2;2;122,;product3;1;25"
s.events="purchase,event2"
addProductEvent("event33", "12", 1);
addProductEvent("event34", 10, 1);
addProductEvent("event35", "15", 1);

// If the products variable isn't already set, sets it to ";;;;event35=25".
// Also appends event35 to the events variable.
addProductEvent("event35", "25");

Versiehistorie

2.0 (19 maart 2021)

 • Versienummer toegevoegd als contextgegevens.

1.0 (7 oktober 2019)

 • Eerste release.
recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690