Adobe-insteekmodule: getValOnce

IMPORTANT
Deze plug-in wordt geleverd door Adobe Consulting als hoffelijkheid om u te helpen meer waarde uit Adobe Analytics te krijgen. De klantenservice van de Adobe biedt geen ondersteuning voor deze plug-in, inclusief installatie of probleemoplossing. Neem contact op met het accountteam van de Adobe van uw organisatie als u hulp nodig hebt met deze plug-in. Zij kunnen een vergadering voor hulp met een consultant organiseren.

De getValOnce voorkomt dat een variabele meerdere keren op dezelfde waarde wordt ingesteld. Adobe raadt u aan deze plug-in te gebruiken als u gevallen wilt dedupliceren waarin een bezoeker een pagina vernieuwt of een bepaalde pagina meerdere keren bezoekt. Deze plug-in is niet nodig als u zich geen zorgen maakt over de metrische waarde 'Voorvallen' in Analysis Workspace.

De plug-in installeren met de extensie Web SDK

De Adobe biedt een uitbreiding aan die u toestaat om het meest algemeen gebruikte stop-ins met het Web SDK te gebruiken.

 1. Aanmelden bij Adobe Experience Platform-gegevensverzameling met uw Adobe-id-referenties.

 2. Klikken Tags klikt u links op de gewenste eigenschap tag.

 3. Klikken Extensions klikt u links op de knop Catalog tab

 4. Zoek en installeer de Common Web SDK Plugins extensie.

 5. Klikken Data Elements klikt u links op het gewenste gegevenselement.

 6. Stel de gewenste naam van het gegevenselement in met de volgende configuratie:

  • Extension: Common Web SDK-plug-ins
  • Gegevenselement: getValOnce
 7. Stel de gewenste parameters rechts in.

 8. Sla de wijzigingen in het gegevenselement op en publiceer deze.

De plug-in handmatig installeren met de implementatie van de Web SDK

Deze insteekmodule wordt nog niet ondersteund voor gebruik in een handmatige implementatie van de Web SDK.

De insteekmodule installeren met de Adobe Analytics-extensie

Adobe biedt een extensie waarmee u veelgebruikte plug-ins kunt gebruiken met Adobe Analytics.

 1. Aanmelden bij Adobe Experience Platform-gegevensverzameling met uw Adobe-id-referenties.

 2. Klik op de gewenste tageigenschap.

 3. Ga naar de Extensions en klikt u op de knop Catalog knop

 4. Installeer de Common Analytics Plugins extension

 5. Als u niet reeds hebt, creeer een regel ge√ętiketteerd "Initialize stop-ins"met de volgende configuratie:

  • Voorwaarde: geen
  • Event: Core - bibliotheek geladen (pagina boven)
 6. Voeg een actie aan de bovengenoemde regel met de volgende configuratie toe:

  • Extensie: veelgebruikte plug-ins voor Analytics
  • Type handeling: Initialize getValOnce
 7. Sla de wijzigingen in de regel op en publiceer deze.

Plug-in installeren met aangepaste code-editor

Als u niet de Gemeenschappelijke Insteekmodule van Analytics wilt gebruiken, kunt u de redacteur van de douanecode gebruiken.

 1. Aanmelden bij Adobe Experience Platform-gegevensverzameling met uw Adobe-id-referenties.
 2. Klik op de gewenste eigenschap.
 3. Ga naar de Extensions en klikt u op de knop Configure onder de extensie Adobe Analytics.
 4. Breid uit Configure tracking using custom code accordion, die de Open Editor knop.
 5. Open de aangepaste code-editor en plak de onderstaande plug-incode in het bewerkingsvenster.
 6. Sla de wijzigingen in de extensie Analytics op en publiceer deze.

Plug-in installeren met AppMeasurement

Kopieer en plak de volgende code ergens in het bestand AppMeasurement nadat het object Analytics tracking is ge√Įnstantieerd (met s_gi). Door opmerkingen en versienummers van de code in uw implementatie te behouden, kunt u Adoben met het oplossen van mogelijke problemen.

/******************************************* BEGIN CODE TO DEPLOY *******************************************/
/* Adobe Consulting Plugin: getValOnce v3.1 */
function getValOnce(vtc,cn,et,ep){var e=vtc,i=cn,t=et,n=ep; if(arguments&&"-v"===arguments[0])return{plugin:"getValOnce",version:"3.1"};var o=function(){if(void 0!==window.s_c_il){for(var e,i=0;i<window.s_c_il.length;i++)if((e=window.s_c_il[i])._c&&"s_c"===e._c)return e}}();if(void 0!==o&&(o.contextData.getValOnce="3.1"),window.cookieWrite=window.cookieWrite||function(e,i,t){if("string"==typeof e){var n=window.location.hostname,o=window.location.hostname.split(".").length-1;if(n&&!/^[0-9.]+$/.test(n)){o=2<o?o:2;var r=n.lastIndexOf(".");if(0<=r){for(;0<=r&&1<o;)r=n.lastIndexOf(".",r-1),o--;r=0<r?n.substring(r):n}}if(g=r,i=void 0!==i?""+i:"",t||""===i){if(""===i&&(t=-60),"number"==typeof t){var f=new Date;f.setTime(f.getTime()+6e4*t)}else f=t}return!!e&&(document.cookie=encodeURIComponent(e)+"="+encodeURIComponent(i)+"; path=/;"+(t?" expires="+f.toUTCString()+";":"")+(g?" domain="+g+";":""),"undefined"!=typeof cookieRead)&&cookieRead(e)===i}},window.cookieRead=window.cookieRead||function(e){if("string"!=typeof e)return"";e=encodeURIComponent(e);var i=" "+document.cookie,t=i.indexOf(" "+e+"="),n=0>t?t:i.indexOf(";",t);return(e=0>t?"":decodeURIComponent(i.substring(t+2+e.length,0>n?i.length:n)))?e:""},e){var i=i||"s_gvo",t=t||0,n="m"===n?6e4:864e5;if(e!==cookieRead(i)){var r=new Date;return r.setTime(r.getTime()+t*n),cookieWrite(i,e,0===t?0:r),e}}return""}
/******************************************** END CODE TO DEPLOY ********************************************/

De plug-in gebruiken

De getValOnce function gebruikt de volgende argumenten:

 • vtc (vereist, tekenreeks): De variabele die gecontroleerd moet worden en controleert of deze eerder is ingesteld op een identieke waarde
 • cn (optioneel, tekenreeks): De naam van het cookie dat de te controleren waarde bevat. Standaardwaarden: "s_gvo"
 • et (optioneel, geheel getal): De vervaldatum van de cookie in dagen (of minuten, afhankelijk van de ep argument). Standaardwaarden: 0, die aan het einde van de browsersessie verloopt
 • ep (optioneel, tekenreeks): stel dit argument alleen in als de et argument is ook ingesteld. Stel dit argument in op "m" als u de et argument om in minuten in plaats van dagen te verlopen. Standaardwaarden: "d", waarin de et argument in dagen.

Als de vtc argument- en cookie-waarde komen overeen, deze functie retourneert een lege tekenreeks. Als de vtc argument- en cookie-waarde komen niet overeen, de functie retourneert de waarde vtc argument als tekenreeks.

Voorbeelden

// Prevent the same value from being passed in to the campaign variable more than once in a row for next 30 days
s.campaign = getValOnce(s.campaign,"s_campaign",30);

// Prevent the same value from being passed in to eVar2 more than once in a row for the browser session
s.eVar2 = getValOnce(s.eVar2,"s_ev2");

// Prevent the same value from being passed in to eVar8 more than once in a row for 10 minutes
s.eVar8 = getValOnce(s.eVar8,"s_ev8",10,"m");

Versiehistorie

3.1 (22 september 2022)

 • Correctie van bug voor verlopen

3.0 (19 maart 2021)

 • Versienummer toegevoegd als contextgegevens.

2,01

 • Probleem met schrijven van cookies is opgelost.

2,0

 • Puntrelease (opnieuw gecompileerd, kleiner codeformaat).

1,1

 • De optie voor het kiezen van minuten of dagen voor het verlopen via de optie t parameter.
 • De reikwijdte van de k de variabele die wordt gebruikt om het tot stop-binnen slechts te beperken. Deze wijziging voorkomt mogelijke interferentie met andere code op de pagina.
recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690