Adobe-insteekmodule: getVisitDuration

IMPORTANT
Deze plug-in wordt geleverd door Adobe Consulting als hoffelijkheid om u te helpen meer waarde uit Adobe Analytics te krijgen. De klantenservice van de Adobe biedt geen ondersteuning voor deze plug-in, inclusief installatie of probleemoplossing. Neem contact op met het accountteam van de Adobe van uw organisatie als u hulp nodig hebt met deze plug-in. Zij kunnen een vergadering voor hulp met een consultant organiseren.

De getVisitDuration de insteekmodule houdt de hoeveelheid tijd in minuten bij die de bezoeker tot dat moment op de site is geweest. Adobe raadt u aan deze plug-in te gebruiken als u de cumulatieve tijd op de site tot dat moment wilt bijhouden of als u wilt bijhouden hoeveel tijd het kost om een activiteit uit te voeren. Deze insteekmodule registreert niet hoeveel tijd er tussen de gebeurtenissen is; als u deze functionaliteit wilt gebruiken, gebruikt u de optie getTimeBetweenEvents insteekmodule.

De plug-in installeren met de extensie Web SDK

De Adobe biedt een uitbreiding aan die u toestaat om het meest algemeen gebruikte stop-ins met het Web SDK te gebruiken.

 1. Aanmelden bij Adobe Experience Platform-gegevensverzameling met uw Adobe-id-referenties.

 2. Klikken Tags klikt u links op de gewenste eigenschap tag.

 3. Klikken Extensions klikt u links op de knop Catalog tab

 4. Zoek en installeer de Common Web SDK Plugins extensie.

 5. Klikken Data Elements klikt u links op het gewenste gegevenselement.

 6. Stel de gewenste naam van het gegevenselement in met de volgende configuratie:

  • Extension: Common Web SDK-plug-ins
  • Gegevenselement: getVisitDuration
 7. Sla de wijzigingen in het gegevenselement op en publiceer deze.

De plug-in handmatig installeren met de implementatie van de Web SDK

Deze insteekmodule wordt nog niet ondersteund voor gebruik in een handmatige implementatie van de Web SDK.

De insteekmodule installeren met de Adobe Analytics-extensie

Adobe biedt een extensie waarmee u veelgebruikte plug-ins kunt gebruiken met Adobe Analytics.

 1. Aanmelden bij Adobe Experience Platform-gegevensverzameling met uw Adobe-id-referenties.

 2. Klik op de gewenste tageigenschap.

 3. Ga naar de Extensions en klikt u op de knop Catalog knop

 4. Installeer de Common Analytics Plugins extension

 5. Als u niet reeds hebt, creeer een regel ge√ętiketteerd "Initialize stop-ins"met de volgende configuratie:

  • Voorwaarde: geen
  • Event: Core - bibliotheek geladen (pagina boven)
 6. Voeg een actie aan de bovengenoemde regel met de volgende configuratie toe:

  • Extensie: veelgebruikte plug-ins voor Analytics
  • Type handeling: getVisitDuration initialiseren
 7. Sla de wijzigingen in de regel op en publiceer deze.

Plug-in installeren met aangepaste code-editor

Als u niet de Gemeenschappelijke Insteekmodule van Analytics wilt gebruiken, kunt u de redacteur van de douanecode gebruiken.

 1. Aanmelden bij Adobe Experience Platform-gegevensverzameling met uw Adobe-id-referenties.
 2. Klik op de gewenste eigenschap.
 3. Ga naar de Extensions en klikt u op de knop Configure onder de extensie Adobe Analytics.
 4. Breid uit Configure tracking using custom code accordion, die de Open Editor knop.
 5. Open de aangepaste code-editor en plak de onderstaande plug-incode in het bewerkingsvenster.
 6. Sla de wijzigingen in de extensie Analytics op en publiceer deze.

Plug-in installeren met AppMeasurement

Kopieer en plak de volgende code ergens in het bestand AppMeasurement nadat het object Analytics tracking is ge√Įnstantieerd (met s_gi). Door opmerkingen en versienummers van de code in uw implementatie te behouden, kunt u Adoben met het oplossen van mogelijke problemen.

/******************************************* BEGIN CODE TO DEPLOY *******************************************/
/* Adobe Consulting Plugin: getVisitDuration v2.1 */
function getVisitDuration(){if(arguments&&"-v"===arguments[0])return{plugin:"getVisitDuration",version:"2.1"};var d=function(){if("undefined"!==typeof window.s_c_il)for(var c=0,b;c<window.s_c_il.length;c++)if(b=window.s_c_il[c],b._c&&"s_c"===b._c)return b}();"undefined"!==typeof d&&(d.contextData.getVisitDuration="2.1");window.cookieWrite=window.cookieWrite||function(c,b,f){if("string"===typeof c){var h=window.location.hostname,a=window.location.hostname.split(".").length-1;if(h&&!/^[0-9.]+$/.test(h)){a=2<a?a:2;var e=h.lastIndexOf(".");if(0<=e){for(;0<=e&&1<a;)e=h.lastIndexOf(".",e-1),a--;e=0<e?h.substring(e):h}}g=e;b="undefined"!==typeof b?""+b:"";if(f||""===b)if(""===b&&(f=-60),"number"===typeof f){var d=new Date;d.setTime(d.getTime()\+6E4*f)}else d=f;return c&&(document.cookie=encodeURIComponent(c)+"="+encodeURIComponent(b)+"; path=/;"+(f?" expires="+d.toUTCString()+";":"")+(g?" domain="+g+";":""),"undefined"!==typeof cookieRead)?cookieRead(c)===b:!1}};window.cookieRead=window.cookieRead||function(c){if("string"===typeof c)c=encodeURIComponent(c);else return"";var b=" "+document.cookie,a=b.indexOf(" "+c+"="),d=0>a?a:b.indexOf(";",a);return(c=0>a?"":decodeURIComponent(b.substring(a+2+c.length,0>d?b.length:d)))?c:""};d=(new Date).getTime();var k=cookieRead("s_dur"),a=0;if(isNaN(k)||18E5<d-k)k=d;a=d-k;cookieWrite("s_dur",k+"",30);if(0===a)return"first hit of visit";a=Math.floor(a/6E4);return 0===a?"less than a minute":1===a?"1 minute":a+" minutes"};
/******************************************** END CODE TO DEPLOY ********************************************/

De plug-in gebruiken

De getVisitDuration gebruiken geen argumenten. Deze geeft een van de volgende waarden:

 • "first hit of visit"
 • "less than a minute"
 • "1 minute"
 • "[x] minutes" waarbij [x] het aantal minuten dat is verstreken sinds de bezoeker op de site is aangeland)

Met deze plug-in maakt u een cookie van de eerste fabrikant, genaamd "s_dur", dit is het aantal milliseconden dat is verstreken sinds de bezoeker op de site is aangeland. Het cookie verloopt na 30 minuten inactiviteit.

Voorbeelden

// Always sets eVar10 to the number of minutes passed since the visitor first landed on the site
s.eVar10 = getVisitDuration();

// Checks if the events variable contains the purchase event.
// If it does, sets eVar56 to the number of minutes between the start of the visit and the time of purchase
if(inList(s.events, "purchase")) s.eVar56 = getVisitDuration();

Versiehistorie

2.1 (19 maart 2021)

 • Versienummer toegevoegd als contextgegevens.

2.0 (2 mei 2018)

 • Puntrelease (volledige heranalyse/herschrijven van plug-in).
recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690