decodeLinkParameters

De decodeLinkParameters variable is a boolean that determines if link tracking variables get encoded once (if set to true) of tweemaal (indien ingesteld op false). Alleen effecten linkName (deel van de tl() methode) en linkURL. Het vereist AppMeasurement v2.24.0 of hoger om te gebruiken. De standaardwaarde van deze variabele is false.

In versies van AppMeasurement vóór v2.24.0 waren variabelen voor het bijhouden van koppelingen altijd twee keer gecodeerd met URL. Hoewel dit geen probleem is voor implementaties die doorgaans vertrouwen op single-bytetekens, zijn met de dubbele codering onjuist gecodeerde waarden voor multi-bytetekens in rapporten gemaakt. Deze variabele instellen op true codeert de waarden voor het bijhouden van koppelingen eenmaal. Dit is doorgaans het gewenste gedrag.

  • Als in uw implementatie multibyte-tekens worden gebruikt en de variabelen voor het bijhouden van koppelingen URL-gedecodeerd zijn om de dubbele codering van het AppMeasurement te verschuiven, stelt u deze variabele in op false. Met deze waarde blijft de bestaande functionaliteit van het AppMeasurement behouden.
  • Als in uw implementatie multibyte-tekens worden gebruikt en u de waarden voor het bijhouden van koppelingen in URL-decodering niet gebruikt, wordt u aangeraden deze variabele in te stellen op true.
  • Als in uw implementatie geen multi-bytetekens worden gebruikt, is deze variabele niet vereist. Adobe raadt echter aan deze variabele in te stellen op true in gevallen waarin multi-byte tekens kunnen worden verzonden.

Codeer verbindings parameters gebruikend het Web SDK tweemaal

Deze variabele is specifiek voor AppMeasurement, en is niet nodig in om het even welk type van implementatie van SDK van het Web.

Koppelingsparameters dubbel coderen met de Adobe Analytics-extensie

Er is geen specifiek veld in de Adobe Analytics-extensie voor het gebruik van deze variabele. Gebruik de aangepaste code-editor volgens de syntaxis van het AppMeasurement.

s.decodeLinkParameters in AppMeasurement en de de redacteur van de de uitbreidingsdouanecode van de Analyse

De s.decodeLinkParameters variable is a boolean that determines if link tracking values get double encoded. Als deze variabele niet is gedefinieerd, is de standaardwaarde false om functionaliteit voor bestaande implementaties te behouden. Adobe raadt aan deze waarde in te stellen op true voor alle nieuwe implementaties, vooral als u URL gecodeerde waarden in verbinding het volgen rapporten ziet.

s.decodeLinkParameters = true;
recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690