Gegevenslaagobjecten toewijzen aan gegevenselementen

Als uw organisatie een gegevenslaag op uw site heeft gemaakt en geïmplementeerd, kunt u gegevenslaagobjecten toewijzen aan gegevenselementen binnen tags.

Vereisten

Een gegevenslaag maken: Zorg ervoor dat er een gegevenslaag op uw site staat. Hoewel u technisch alle JavaScript-objecten kunt toewijzen of CSS-elementen rechtstreeks van de pagina kunt verwijderen, raadt de Adobe deze praktijk aan als laatste redmiddel. Als de lay-out van uw site verandert, werken de CSS-kiezers die in tags worden gebruikt niet meer, waardoor gegevens verloren gaan.

Tags gebruiken om gegevenselementen te maken

Gegevenselementen Dit zijn componenten in Adobe Experience Platform Data Collection die u over het hulpmiddel kunt gebruiken. U kunt waarden van variabelen toewijzen in de Adobe Analytics-extensie met behulp van gegevenselementen.

  1. Aanmelden bij Adobe Experience Platform-gegevensverzameling met uw Adobe-id-referenties.

  2. Klik op de gewenste tageigenschap.

  3. Klik op de knop Data Elements tab, en klik vervolgens op Add Data Element.

    gegevenselement maken

  4. Voer een naam in voor het gegevenselement. Het kan een eenvoudig label zijn dat overeenkomt met een JavaScript-variabele in uw gegevenslaag die u wilt bijhouden.

  5. Onder de Extension vervolgkeuzelijst, selecteert u Core.

  6. Onder de Data Element Type vervolgkeuzelijst, selecteert u JavaScript Variable. Rechts wordt een tekstveld weergegeven waarin u de JavaScript-variabele kunt invoeren om aan dit gegevenselement toe te wijzen.

  7. Voer de gewenste JavaScript-variabele in, meestal in de gegevenslaag. Bijvoorbeeld, als de gegevenslaag van uw organisatie dicht de geadviseerde praktijk van de Adobe aanpast, kon een waarde zijn digitalData.page.pageInfo.pageName. Met de browserconsole kunt u de syntaxis en waarden van JavaScript-variabelen valideren.

  8. Klik op Save.

Volgende stappen

Gegevenselementen toewijzen aan analytische variabelen: Wijs gegevenselementen toe aan variabelen van de Analyse zodat u hen als afmetingen in Analysis Workspace kunt gebruiken.

recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690