registerPreTrackCallback

De registerPreTrackCallback Met een variabele kan uw organisatie een JavaScript-functie koppelen nadat een URL voor een afbeeldingsaanvraag is gecompileerd, maar voordat deze wordt verzonden. U kunt deze variabele gebruiken om gegevens te verzenden die door AppMeasurement aan een partner of een interne infrastructuur worden verzameld.

WARNING
Maak geen volgende vraag zoals t() of tl() in de registerPreTrackCallback variabele. Het plaatsen van het volgen vraag in deze variabele veroorzaakt een oneindige lijn van beeldverzoeken!

Elke keer dat u de registerPreTrackCallback variabele, verbindt u die functie om te lopen telkens als een beeldverzoek URL wordt gecompileerd. Registreer dezelfde functie niet meerdere keren tijdens het laden van dezelfde pagina.

NOTE
De timing en volgorde van functies die worden geactiveerd tussen registerPreTrackCallback en registerPostTrackCallback niet gegarandeerd zijn. Vermijd afhankelijkheid tussen deze twee functies.

Pre-track callback die de uitbreiding van SDK van het Web gebruikt

Web SDK kan geen functie verbinden nadat het gegeven wordt gecompileerd maar alvorens het naar Adobe wordt verzonden. U kunt echter onBeforeEventSend om een uit te voeren functie te registreren vlak voordat gegevens worden verzonden.

 1. Aanmelden bij de Adobe Experience Platform-gegevensverzameling Gebruikersinterface die uw Adobe-id gebruikt.
 2. Klik op de gewenste tageigenschap.
 3. Ga naar de Extensions en klikt u op de knop Configure knop onder Adobe Experience Platform Web SDK.
 4. Onder Data Collectionklikt u op de knop Edit on before event send callback code knop.
 5. Plaats de gewenste code in de editor.

Pre-track callback manueel uitvoerend SDK van het Web

Web SDK kan geen functie verbinden nadat het gegeven wordt gecompileerd maar alvorens het naar Adobe wordt verzonden. U kunt echter onBeforeEventSend om een functie te registreren die vlak voordat gegevens worden verzonden moet worden uitgevoerd, vergelijkbaar met doPlugins. Zie Gebeurtenissen globaal wijzigen in de documentatie van SDK van het Web voor meer informatie.

// Set the trackingCode XDM field to "New value"
alloy("configure", {
 "onBeforeEventSend": function(content) {
  content.xdm.marketing.trackingCode = "New value";
 }
})

Pre-track callback die de uitbreiding van Adobe Analytics gebruikt

Er is geen specifiek veld in de Adobe Analytics-extensie voor het gebruik van deze variabele. Gebruik de aangepaste code-editor volgens de syntaxis van het AppMeasurement.

s.registerPreTrackCallback in AppMeasurement en de de redacteur van de de uitbreidingsdouanecode van de Analyse

De s.registerPreTrackCallback is een functie die een functie als het enige argument neemt. De geneste functie wordt uitgevoerd vlak voordat een afbeeldingsaanvraag wordt verzonden.

s.registerPreTrackCallback(function(){/* Desired code */});

Als u de afbeeldingsaanvraag-URL in de code wilt gebruiken, raadpleegt u de requestUrl tekenreeksargument binnen de geneste functie. U kunt de requestUrl variabele voor het gewenste gebruik. Het aanpassen van deze variabele heeft geen invloed op de gegevensverzameling.

s.registerPreTrackCallback(function(requestUrl){
 console.log(requestUrl); // Outputs the full image request URL
});

U kunt aanvullende argumenten opnemen in het dialoogvenster s.registerPreTrackCallback functie, die in de geneste functie kan worden gebruikt:

s.registerPreTrackCallback(function(requestUrl,a,b,c) {
  console.log(requestUrl); // Full image request URL
  console.log(a); // param1
  console.log(b); // param2
  console.log(c); // param3
}, "param1", "param2", "param3");
NOTE
Paginariabelen instellen of het requestUrl string binnen deze functie do niet heeft invloed op de aanvraag voor de afbeelding die kort na deze functieaanroep wordt verzonden. Gebruik de doPlugins() in plaats daarvan variabele.
recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690