trackOffline

Offline bijhouden is een optionele manier om gegevens te verzamelen in Adobe Analytics. Als een bezoeker de verbinding met internet verbreekt maar door uw site blijft bladeren, worden treffers opgeslagen in een offline wachtrij totdat het apparaat opnieuw verbinding maakt met internet. Offlinetracering wordt meestal gebruikt voor mobiele toepassingen.

De trackOffline de variabele bepaalt als u off-line het volgen in uw implementatie wilt gebruiken.

WARNING
U moet uw rapportreeks vormen om timestamped hits goed te keuren alvorens deze variabele toe te laten. Als een rapportsuite geen treffers met tijdstempels accepteert en deze variabele is ingeschakeld, gaan die gegevens verloren en kunnen deze niet worden hersteld.

Wanneer deze optie is ingeschakeld, gebruikt AppMeasurement het volgende proces om gegevens naar de Adobe te verzenden:

  • Wanneer u een verzoek voor een afbeelding compileert, wordt een parameter voor de queryreeks voor een tijdstempel opgenomen.

  • Als het apparaat de servers van de de gegevensinzameling van de Adobe niet kan bereiken, wordt de slag plaatselijk opgeslagen op het apparaat.

  • Tijdens elke volgende hit probeert het AppMeasurement een verzoek om een afbeelding naar de Adobe te verzenden.

    • Als het geen servers van de gegevensinzameling van de Adobe kan bereiken, wordt de klap toegevoegd aan de rij op het apparaat.
    • Als het de servers van de gegevensinzameling van de Adobe kan bereiken, worden de slag en de rij van klappen terwijl het apparaat off-line was verzonden.

Offline bijhouden met de Web SDK

De SDK van het Web ondersteunt offline bijhouden niet.

Offline bijhouden met de Adobe Analytics-extensie

Er is geen specifiek veld in de Adobe Analytics-extensie voor het gebruik van deze variabele. Gebruik de aangepaste code-editor volgens de syntaxis van het AppMeasurement.

s.trackOffline in AppMeasurement en de de redacteur van de de uitbreidingsdouanecode van de Analyse

De s.trackOffline variabele is een Booleaanse waarde die offline bijhouden in- of uitschakelt. De standaardwaarde is false. Deze waarde instellen op true als u offline bijhouden wilt inschakelen.

s.trackOffline = true;
recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690