Adobe Analytics implementeren met de Adobe Experience Platform Web SDK

U kunt de Adobe Experience Platform Web SDK om gegevens naar Adobe Analytics te verzenden. Deze implementatiemethode werkt door de Experience Data Model (XDM) in een indeling die wordt gebruikt door Analytics. U kunt gegevens naar het Adobe Experience Platform Edge Network verzenden met de Web SDK JavaScript-bibliotheek of de Web SDK-tagextensie.

Web SDK

Een overzicht op hoog niveau van de uitvoeringstaken:

Hoe te om Adobe Analytics uit te voeren gebruikend het werkschema van SDK van het Web, zoals die in deze sectie wordt beschreven.

Taak
Meer informatie
1
Zorg ervoor dat u een rapportsuite gedefinieerd.
Report Suite Manager
2
Installatieschema's. Om gegevensinzameling voor gebruik over toepassingen te standaardiseren die hefboomwerking Adobe Experience Platform, heeft de Adobe de open en openbaar gedocumenteerde norm, het Model van de Gegevens van de Ervaring (XDM) gecreeerd.
Overzicht van de interface Schemas
3
Een gegevenslaag maken om het bijhouden van de gegevens op uw website te beheren.
Een gegevenslaag maken
4
De vooraf gebouwde zelfstandige versie installeren. U kunt verwijzen naar de bibliotheek (alloy.js) rechtstreeks op de CDN op de pagina of download en host deze op uw eigen infrastructuur. U kunt ook het NPM-pakket gebruiken.
De vooraf gebouwde zelfstandige versie installeren en Het NPM-pakket gebruiken
5
Een gegevensstroom configureren. Een gegevensstroom vertegenwoordigt de server-zijconfiguratie wanneer het uitvoeren van het Web SDK van Adobe Experience Platform.
Een gegevensstroom configureren
6
Een Adobe Analytics-service toevoegen naar uw gegevensstroom. Deze service bepaalt of en hoe gegevens naar Adobe Analytics worden verzonden en naar welke rapportsuite(s) specifiek.
Adobe Analytics-service toevoegen aan een gegevensstroom
7
De SDK van het web configureren. Controleer of de bibliotheek die u in stap 4 hebt geïnstalleerd, correct is geconfigureerd met de gegevensstroom-id (voorheen bekend als edge configuration id (edgeConfigId), organisatie-id (orgId) en andere beschikbare opties. Zorgen voor juiste toewijzing van variabelen.
De SDK van het web configureren
XML-objectvariabele toewijzen
8
Opdrachten uitvoeren en/of gebeurtenissen track. Nadat de basiscode op uw webpagina is geïmplementeerd, kunt u beginnen met het uitvoeren van opdrachten en het volgen van gebeurtenissen met de SDK.
Gebeurtenissen verzenden
9
Uw implementatie uitbreiden en valideren voordat het naar de productie wordt verplaatst.

Web SDK-extensie

Een overzicht op hoog niveau van de uitvoeringstaken:

Hoe te om Adobe Analytics uit te voeren gebruikend de uitbreidingswerkschema van SDK van het Web, zoals die in deze sectie wordt beschreven.

Taak
Meer informatie
1
Zorg ervoor dat u een rapportsuite gedefinieerd.
Report Suite Manager
2
Installatieschema's. Om gegevensinzameling voor gebruik over toepassingen te standaardiseren die hefboomwerking Adobe Experience Platform, heeft de Adobe de open en openbaar gedocumenteerde norm, het Model van de Gegevens van de Ervaring (XDM) gecreeerd.
Overzicht van de interface Schemas
3
Een gegevenslaag maken om het bijhouden van de gegevens op uw website te beheren.
Een gegevenslaag maken
4
Een gegevensstroom configureren. Een gegevensstroom vertegenwoordigt de server-zijconfiguratie wanneer het uitvoeren van het Web SDK van Adobe Experience Platform.
Een gegevensstroom configureren
5
Een Adobe Analytics-service toevoegen naar uw gegevensstroom. Deze service bepaalt of en hoe gegevens naar Adobe Analytics worden verzonden en naar welke rapportsuite(s) specifiek.
Adobe Analytics-service toevoegen aan een gegevensstroom
6
Een tag-eigenschap maken. Eigenschappen zijn overkoepelende containers die worden gebruikt om te verwijzen naar tagbeheergegevens.
Een eigenschap voor tags maken of configureren voor het web
7
De Web SDK-extensie installeren en configureren in uw eigenschap tag. Vorm de uitbreiding van SDK van het Web om gegevens naar de datastream te verzenden die in stap 4 wordt gevormd.
Overzicht van Adobe Experience Platform Web SDK-extensie
8
Interfereren, valideren en publiceren aan de productie. Sluit code in om de eigenschap tag op te nemen in de websitepagina's. Dan gebruik gegevenselementen, regels, etc., om uw implementatie aan te passen.
Code insluiten
Overzicht van publicatie

Aanvullende bronnen

Tags kunnen zeer aangepast worden. Meer informatie over hoe u optimaal kunt profiteren van Adobe Analytics door de juiste gegevens op te nemen in uw implementatie.

recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690