offlineThrottleDelay

Offline bijhouden is een optionele manier om gegevens te verzamelen in Adobe Analytics. Als een bezoeker de verbinding met internet verbreekt maar door uw site blijft bladeren, worden treffers opgeslagen in een offline wachtrij totdat het apparaat opnieuw verbinding maakt met internet. Offlinetracering wordt meestal gebruikt voor mobiele toepassingen.

Wanneer een apparaat online terugkomt, worden alle treffers die op het apparaat worden opgeslagen verzonden naar de servers van de de gegevensinzameling van de Adobe. Een groot aantal resultaten in de wachtrij kan mogelijk van invloed zijn op de prestaties van oudere apparaten. Gebruik de offlineThrottleDelay variabele om te bepalen hoe vaak de een rij gevormde klappen naar Adobe worden verzonden.

Offlinevertragingstijd met de SDK van het Web

De SDK van het Web ondersteunt offline bijhouden niet.

Offlinevertragingstijd met Adobe Analytics-extensie

Er is geen specifiek veld in de Adobe Analytics-extensie voor het gebruik van deze variabele. Gebruik de aangepaste code-editor volgens de syntaxis van het AppMeasurement.

s.offlineThrottleDelay in AppMeasurement en de de coderedacteur van de uitbreiding van de Analyse

De s.offlineThrottleDelay variabele is een geheel getal dat het aantal milliseconden vertegenwoordigt dat AppMeasurement wacht tussen het verzenden van in de wachtrij geplaatste hits. De standaardwaarde is 0, wat betekent dat alle in de wachtrij staande hits tegelijk worden verzonden. Indien trackOffline is falseDeze variabele doet niets.

s.offlineThrottleDelay = 500;
recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690