Adobe-insteekmodule: getPercentPageViewed

IMPORTANT
Deze plug-in wordt geleverd door Adobe Consulting als hoffelijkheid om u te helpen meer waarde uit Adobe Analytics te krijgen. De klantenservice van de Adobe biedt geen ondersteuning voor deze plug-in, inclusief installatie of probleemoplossing. Neem contact op met het accountteam van de Adobe van uw organisatie als u hulp nodig hebt met deze plug-in. Zij kunnen een vergadering voor hulp met een consultant organiseren.

De getPercentPageViewed insteekmodule meet de schuifactiviteit van een bezoeker om te zien hoeveel van een pagina deze bekijkt voordat deze naar een andere pagina gaat. Deze insteekmodule is niet nodig als de pagina's klein van hoogte zijn of als u de scrollactiviteit niet wilt meten.

De insteekmodule installeren met de extensie Web SDK of Web SDK

Deze plug-in wordt nog niet ondersteund voor gebruik in de Web SDK.

De insteekmodule installeren met de Adobe Analytics-extensie

Adobe biedt een extensie waarmee u veelgebruikte plug-ins kunt gebruiken met Adobe Analytics.

 1. Aanmelden bij Adobe Experience Platform-gegevensverzameling met uw Adobe-id-referenties.

 2. Klik op de gewenste tageigenschap.

 3. Ga naar de Extensions en klikt u op de knop Catalog knop

 4. Installeer de Common Analytics Plugins extension

 5. Als u niet reeds hebt, creeer een regel geëtiketteerd "Initialize stop-ins"met de volgende configuratie:

  • Voorwaarde: geen
  • Event: Core - bibliotheek geladen (pagina boven)
 6. Voeg een actie aan de bovengenoemde regel met de volgende configuratie toe:

  • Extensie: veelgebruikte plug-ins voor Analytics
  • Type handeling: Initialize getPercentPageViewed
 7. Sla de wijzigingen in de regel op en publiceer deze.

Plug-in installeren met aangepaste code-editor

Als u niet de Gemeenschappelijke Insteekmodule van Analytics wilt gebruiken, kunt u de redacteur van de douanecode gebruiken.

 1. Aanmelden bij Adobe Experience Platform-gegevensverzameling met uw Adobe-id-referenties.
 2. Klik op de gewenste eigenschap.
 3. Ga naar de Extensions en klikt u op de knop Configure onder de extensie Adobe Analytics.
 4. Breid uit Configure tracking using custom code accordion, die de Open Editor knop.
 5. Open de aangepaste code-editor en plak de onderstaande plug-incode in het bewerkingsvenster.
 6. Sla de wijzigingen in de extensie Analytics op en publiceer deze.

Plug-in installeren met AppMeasurement

Kopieer en plak de volgende code ergens in het bestand AppMeasurement nadat het object Analytics tracking is geïnstantieerd (met s_gi). Door opmerkingen en versienummers van de code in uw implementatie te behouden, kunt u Adoben met het oplossen van mogelijke problemen.

/******************************************* BEGIN CODE TO DEPLOY *******************************************/
/* Adobe Consulting Plugin: getPercentPageViewed v5.1 */
function getPercentPageViewed(pid,ch){var e=pid,i=ch;if("-v"===e)return{plugin:"getPercentPageViewed",version:"5.1"};var t=function(){if(void 0!==window.s_c_il){for(var e,i=0;i<window.s_c_il.length;i++)if((e=window.s_c_il[i])._c&&"s_c"===e._c)return e}}();function o(){if(window.ppvID){var e=Math.max(Math.max(document.body.scrollHeight,document.documentElement.scrollHeight),Math.max(document.body.offsetHeight,document.documentElement.offsetHeight),Math.max(document.body.clientHeight,document.documentElement.clientHeight)),i=window.innerHeight||document.documentElement.clientHeight||document.body.clientHeight,t=(window.pageYOffset||window.document.documentElement.scrollTop||window.document.body.scrollTop)+i,o=Math.min(Math.round(t/e*100),100),n=Math.floor(e/i),p=Math.floor(t/i),s="";if(!window.cookieRead("s_tp")||decodeURIComponent(window.cookieRead("s_ppv").split(",")[0])!==window.ppvID||window.p_fo(window.ppvID)||!0==window.ppvChange&&window.cookieRead("s_tp")&&e!=window.cookieRead("s_tp")){if((decodeURIComponent(window.cookieRead("s_ppv").split(",")[0])!==window.ppvID||window.p_fo(window.ppvID+"1"))&&window.cookieWrite("s_ips",t),window.cookieRead("s_tp")&&decodeURIComponent(window.cookieRead("s_ppv").split(",")[0])===window.ppvID){window.cookieRead("s_tp");var a=window.cookieRead("s_ppv"),c=a.indexOf(",")>-1?a.split(","):[],d=c[0]?c[0]:"",r=window.cookieRead("s_ips"),l=c[3]?c[3]:"";s=d+","+Math.round(r/e*100)+","+Math.round(l/e*100)+","+o+","+l+","+n+","+p}window.cookieWrite("s_tp",e)}else s=window.cookieRead("s_ppv");var v=s&&s.indexOf(",")>-1?s.split(",",7):[],f=v.length>0?v[0]:encodeURIComponent(window.ppvID),$=v.length>1?parseInt(v[1]):o,h=v.length>2?parseInt(v[2]):o,u=v.length>4?parseInt(v[4]):t,k=v.length>5?parseInt(v[5]):n,m=v.length>6?parseInt(v[6]):p;o>0&&(s=f+","+$+","+(o>h?o:h)+","+o+","+(t>u?t:u)+","+(n>k?n:k)+","+(p>m?p:m)),window.cookieWrite("s_ppv",s)}}void 0!==t&&(t.contextData.getPercentPageViewed="5.1"),window.pageName=void 0!==t&&t.pageName||"",window.cookieWrite=window.cookieWrite||function(e,i,t){if("string"==typeof e){if(g=function(){var e=window.location.hostname,i=window.location.hostname.split(".").length-1;if(e&&!/^[0-9.]+$/.test(e)){i=2<i?i:2;var t=e.lastIndexOf(".");if(0<=t){for(;0<=t&&1<i;)t=e.lastIndexOf(".",t-1),i--;t=0<t?e.substring(t):e}}return t}(),i=void 0!==i?""+i:"",t||""===i){if(""===i&&(t=-60),"number"==typeof t){var o=new Date;o.setTime(o.getTime()+6e4*t)}else o=t}return!!e&&(document.cookie=encodeURIComponent(e)+"="+encodeURIComponent(i)+"; path=/;"+(t?" expires="+o.toUTCString()+";":"")+(g?" domain="+g+";":""),void 0!==window.cookieRead)&&window.cookieRead(e)===i}},window.cookieRead=window.cookieRead||function(e){if("string"!=typeof e)return"";e=encodeURIComponent(e);var i=" "+document.cookie,t=i.indexOf(" "+e+"="),o=0>t?t:i.indexOf(";",t);return(e=0>t?"":decodeURIComponent(i.substring(t+2+e.length,0>o?i.length:o)))?e:""},window.p_fo=window.p_fo||function(e){return window.__fo||(window.__fo={}),!window.__fo[e]&&(window.__fo[e]={},!0)};var n=window.cookieRead("s_ppv"),p=n.indexOf(",")>-1?n.split(","):[];p[0]=p.length>0?decodeURIComponent(p[0]):"",e=e||(window.pageName?window.pageName:document.location.href),void 0===i||!0==i?window.ppvChange=!0:window.ppvChange=!1,void 0!==t&&t.linkType&&"o"===t.linkType||(window.ppvID&&window.ppvID===e||(window.ppvID=e,window.cookieWrite("s_ppv",""),o()),window.p_fo("s_gppvLoad2")&&window.addEventListener&&(window.addEventListener("load",o,!1),window.addEventListener("click",o,!1),window.addEventListener("scroll",o,!1)),this._ppvPreviousPage=p[0]?p[0]:"",this._ppvInitialPercentViewed=p[1]?p[1]:"",this._ppvHighestPercentViewed=p[2]?p[2]:"",this._ppvFinalPercentViewed=p[3]?p[3]:"",this._ppvHighestPixelsSeen=p[4]?p[4]:"",this._ppvFoldsAvailable=p[5]?p[5]:"",this._ppvFoldsSeen=p[6]?p[6]:"")}
/******************************************** END CODE TO DEPLOY ********************************************/

De plug-in gebruiken

De getPercentPageViewed function gebruikt de volgende argumenten:

 • pid (optioneel, tekenreeks): een variabele of waarde die gelijk is aan de huidige pagina. Wordt standaard ingesteld op het AppMeasurement Analytics pageName variable OR the current URL if the AppMeasurement pageName variable is not set.
 • ch (optioneel, Boolean): instellen op false (of 0) als u niet wilt dat de insteekmodule rekening houdt met wijzigingen die na de eerste keer laden in de grootte van een pagina zijn aangebracht. Indien weggelaten, wordt dit argument standaard ingesteld op true. De Adobe beveelt in de meeste gevallen aan dit argument weg te laten.

Wanneer deze functie wordt aangeroepen, wordt niets geretourneerd; in plaats daarvan worden de volgende variabelen ingesteld:

 • window._ppvPreviousPage: De naam van de vorige weergegeven pagina. De laatste scrollmaten voor de huidige pagina zijn pas beschikbaar nadat een nieuwe pagina is geladen.
 • window._ppvInitialPercentViewed: Het percentage van de vorige pagina dat zichtbaar was toen de vorige pagina voor het eerst werd geladen. Als de hele pagina zichtbaar is wanneer deze voor het eerst wordt geladen, is deze waarde 100.
 • window._ppvHighestPercentViewed: Het hoogste percentage van de vorige pagina die de bezoeker heeft weergegeven (in de hoogte). Het grootste punt waarop de bezoeker naar de vorige pagina is geschoven. Als de hele pagina zichtbaar is wanneer deze voor het eerst wordt geladen, is deze waarde 100.
 • window._ppvFinalPercentViewed: Het percentage van de vorige pagina dat zichtbaar was op het punt dat de bezoeker naar de huidige pagina heeft verplaatst. Deze waarde is gelijk aan of groter dan het oorspronkelijk weergegeven percentage en is ook gelijk aan of kleiner dan de hoogst weergegeven percentagepagina.
 • window._ppvHighestPixelsSeen: Het hoogste aantal pixels in totaal dat wordt weergegeven (in de hoogte) wanneer de bezoeker de vorige pagina omlaag schuift.
 • window._ppvFoldsAvailable: Het aantal pagina's dat in totaal beschikbaar is om omlaag te schuiven op de vorige pagina. Als de hele pagina zichtbaar is wanneer deze voor het eerst wordt geladen, is deze waarde 1.
 • window._ppvFoldsSeen: Het hoogste aantal "paginamappen" dat wordt bereikt wanneer de bezoeker de vorige pagina omlaag schuift. Deze variabele bevat de vouwfactor "top-of-page". Als de hele pagina zichtbaar is wanneer deze voor het eerst wordt geladen, is deze waarde 1.

Wijs één of meerdere van deze variabelen aan eVars toe om afmetingsgegevens in rapporten te zien.

Deze plug-in maakt drie cookies van de eerste fabrikant die aan het einde van een browsersessie verlopen:

 • s_ppv: slaat elk van de waarden op die door de functie aan te roepen worden blootgesteld
 • s_tp: Hiermee slaat u de totale pixelhoogte van de vorige pagina op
 • s_ips: Hiermee wordt het aanvankelijke percentage opgeslagen dat van de vorige pagina is geschoven

Voorbeelden

// 1. Runs the getPercentPageViewed function if the page variable is set
// 2. Sets prop1 to the previous value of the page variable
// 3. Sets prop2 to the intial percent, the highest percent, and the final percent viewed; the number of folds available on the page, and the number of folds viewed ( of the previous page)
if(s.pageName) getPercentPageViewed();
if(_ppvPreviousPage)
{
 s.prop1 = _ppvPreviousPage;
 s.prop2 = "initialPercent=" + _ppvInitialPercentViewed + " | highestPercent=" + _ppvHighestPercentViewed + " | finalPercent=" + _ppvFinalPercentViewed + " | foldsAvailable=" + _ppvFoldsAvailable + " | foldsSeen=" + _ppvFoldsSeen;
}

// Given prop5 operates as a page type variable:
// 1. Runs the getPercentPageViewed function if prop5 has a value
// 2. Sets prop1 to the previous value of the page type
// 3. Sets prop2 to the initial percent viewed and the highest percent viewed.
if(s.prop5) getPercentPageViewed(s.prop5);
if(_ppvPreviousPage)
{
 s.prop1 = _ppvPreviousPage;
 s.prop2 = "initialPercent=" + _ppvInitialPercentViewed + " | highestPercent=" + _ppvHighestPercentViewed;
}

Versiehistorie

5.1 (8 december 2022)

 • De _finalPercentViewed oplossing

5.0.1 (22 juni 2021)

 • Probleem verholpen waarbij bepaalde speciale tekens ertoe leidden dat de insteekmodule werd afgebroken.

5.0 (19 maart 2021)

 • Versienummer toegevoegd als contextgegevens.

v4.0 (7 oktober 2019)

 • Toegevoegd s._ppvFoldsSeen en s._ppvFoldsAvailable oplossingen

v3.01 (13 augustus 2018)

 • Probleem verholpen voor pagina's met meerdere AppMeasurementen op een pagina

v3.0 (13 april 2018)

 • Puntrelease (opnieuw gecompileerd, kleinere codegrootte)
 • Plug-in maakt nu variabelen die aan Adobe Analytics-variabelen moeten worden toegewezen in plaats van geretourneerde waarden
recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690