Adobe-insteekmodule: getGeoCoordinates

IMPORTANT
Deze plug-in wordt geleverd door Adobe Consulting als hoffelijkheid om u te helpen meer waarde uit Adobe Analytics te krijgen. De klantenservice van de Adobe biedt geen ondersteuning voor deze plug-in, inclusief installatie of probleemoplossing. Neem contact op met het accountteam van de Adobe van uw organisatie als u hulp nodig hebt met deze plug-in. Zij kunnen een vergadering voor hulp met een consultant organiseren.

De getGeoCoordinates kunt u de breedte en lengte van bezoekersapparaten vastleggen. Adobe raadt u aan deze plug-in te gebruiken als u gegevens over de geolocatie wilt vastleggen in variabelen van Analytics.

De plug-in installeren met de extensie Web SDK

De Adobe biedt een uitbreiding aan die u toestaat om het meest algemeen gebruikte stop-ins met het Web SDK te gebruiken.

 1. Aanmelden bij Adobe Experience Platform-gegevensverzameling met uw Adobe-id-referenties.

 2. Klikken Tags klikt u links op de gewenste eigenschap tag.

 3. Klikken Extensions klikt u links op de knop Catalog tab

 4. Zoek en installeer de Common Web SDK Plugins extensie.

 5. Klikken Data Elements klikt u links op het gewenste gegevenselement.

 6. Stel de gewenste naam van het gegevenselement in met de volgende configuratie:

  • Extension: Common Web SDK-plug-ins
  • Gegevenselement: getGeoCoordinates
 7. Sla de wijzigingen in het gegevenselement op en publiceer deze.

De plug-in handmatig installeren met de implementatie van de Web SDK

Deze insteekmodule wordt nog niet ondersteund voor gebruik in een handmatige implementatie van de Web SDK.

De insteekmodule installeren met de Adobe Analytics-extensie

Adobe biedt een extensie waarmee u veelgebruikte plug-ins kunt gebruiken met Adobe Analytics.

 1. Aanmelden bij Adobe Experience Platform-gegevensverzameling met uw Adobe-id-referenties.

 2. Klik op de gewenste tageigenschap.

 3. Ga naar de Extensions en klikt u op de knop Catalog knop

 4. Installeer de Common Analytics Plugins extension

 5. Als u niet reeds hebt, creeer een regel geëtiketteerd "Initialize stop-ins"met de volgende configuratie:

  • Voorwaarde: geen
  • Event: Core - bibliotheek geladen (pagina boven)
 6. Voeg een actie aan de bovengenoemde regel met de volgende configuratie toe:

  • Extensie: veelgebruikte plug-ins voor Analytics
  • Type handeling: getGeoCoordinates initialiseren
 7. Sla de wijzigingen in de regel op en publiceer deze.

Plug-in installeren met aangepaste code-editor

Als u niet de Gemeenschappelijke Insteekmodule van Analytics wilt gebruiken, kunt u de redacteur van de douanecode gebruiken.

 1. Aanmelden bij Adobe Experience Platform-gegevensverzameling met uw Adobe-id-referenties.
 2. Klik op de gewenste eigenschap.
 3. Ga naar de Extensions en klikt u op de knop Configure onder de extensie Adobe Analytics.
 4. Breid uit Configure tracking using custom code accordion, die de Open Editor knop.
 5. Open de aangepaste code-editor en plak de onderstaande plug-incode in het bewerkingsvenster.
 6. Sla de wijzigingen in de extensie Analytics op en publiceer deze.

Plug-in installeren met AppMeasurement

Kopieer en plak de volgende code ergens in het bestand AppMeasurement nadat het object Analytics tracking is geïnstantieerd (met s_gi). Door opmerkingen en versienummers van de code in uw implementatie te behouden, kunt u Adoben met het oplossen van mogelijke problemen.

/******************************************* BEGIN CODE TO DEPLOY *******************************************/
/* Adobe Consulting Plugin: getGeoCoordinates v2.0 */
function getGeoCoordinates(){if(arguments&&"-v"===arguments[0])return{plugin:"getGeoCoordinates",version:"2.0"};var b=function(){if("undefined"!==typeof window.s_c_il)for(var a=0,c;a<window.s_c_il.length;a++)if(c=window.s_c_il[a],c._c&&"s_c"===c._c)return c}();"undefined"!==typeof b&&(b.contextData.getGeoCoordinates="2.0");window.cookieWrite=window.cookieWrite||function(a,c,f){if("string"===typeof a){var h=window.location.hostname,b=window.location.hostname.split(".").length-1;if(h&&!/^[0-9.]+$/.test(h)){b=2<b?b:2;var e=h.lastIndexOf(".");if(0<=e){for(;0<=e&&1<b;)e=h.lastIndexOf(".",e-1),b--;e=0<e?h.substring(e):h}}g=e;c="undefined"!==typeof c?""+c:"";if(f||""===c)if(""===c&&(f=-60),"number"===typeof f){var d=new Date;d.setTime(d.getTime()+6E4*f)}else d=f;return a&&(document.cookie=encodeURIComponent(a)+"="+encodeURIComponent(c)+"; path=/;"+(f?" expires="+d.toUTCString()+";":"")+(g?" domain="+g+";":""),"undefined"!==typeof cookieRead)?cookieRead(a)===c:!1}};window.cookieRead=window.cookieRead||function(a){if("string"===typeof a)a=encodeURIComponent(a);else return"";var c=" "+document.cookie,b=c.indexOf(" "+a+"="),d=0>b?b:c.indexOf(";",b);return(a=0>b?"":decodeURIComponent(c.substring(b+2+a.length,0>d?c.length:d)))?a:""};var d="";b=cookieRead("s_ggc").split("|");var k={timeout:5E3,maximumAge:0},l=function(a){a=a.coords;cookieWrite("s_ggc",parseFloat(a.latitude.toFixed(4))+"|"+parseFloat(a.longitude.toFixed(4)),30);d="latitude="+parseFloat(a.latitude.toFixed(4))+" | longitude="+parseFloat(a.longitude.toFixed(4))},m=function(a){d="error retrieving geo coordinates"};1<b.length&&(d="latitude="+b[0]+" | longitude="+b[1]);navigator.geolocation&&navigator.geolocation.getCurrentPosition(l,m,k);""===d&&(d="geo coordinates not available");return d};
/******************************************** END CODE TO DEPLOY ********************************************/

De plug-in gebruiken

De getGeoCoordinates gebruiken geen argumenten. Deze geeft een van de volgende waarden:

 • "geo coordinates not available": Voor apparaten waarvoor geen gegevens over de geolocatie beschikbaar zijn op het moment dat de plug-in wordt uitgevoerd. Deze waarde komt vaak voor bij de eerste treffer van het bezoek, vooral wanneer bezoekers eerst toestemming moeten geven om hun locatie te volgen.
 • "error retrieving geo coordinates": Als de plug-in fouten aantreft bij het ophalen van de locatie van het apparaat
 • "latitude=[LATITUDE] | longtitude=[LONGITUDE]": Waar [LATITUDE]/[LONGITUDE] zijn respectievelijk de breedte en lengte
NOTE
Coördinaatwaarden worden afgerond tot op het dichtstbijzijnde vierde decimaal. De waarde van bijvoorbeeld "40.438635333" is afgerond naar "40.4386" om het aantal unieke waarden te beperken dat moet worden vastgelegd. De waarden zijn dicht genoeg om de exacte locatie van het apparaat binnen ongeveer 10 meter te bepalen.

Deze plug-in gebruikt een cookie met de naam "s_ggc" om coördinaten tussen treffers op te slaan indien nodig.

Voorbeelden

// Sets eVar1 to one of the above return values depending on the visitor's device status.
s.eVar1 = getGeoCoordinates();

// Extracts latitude and longitude into their own variables called finalLatitude and finalLongitude for use in other code/applications.
var coordinates = getGeoCoordinates();
if(coordinates.indexOf("latitude") > -1)
{
 var finalLatitude = Number(coordinates.split("|")[0].trim().split("=")[1]),
 finalLongitude = Number(coordinates.split("|")[1].trim().split("=")[1]);
}

// From there, you can determine whether a visitor is at, for example, the Statue of Liberty:
if(finalLatitude >= 40.6891 && finalLatitude <= 40.6893 && finalLongitude >= -74.0446 && finalLongitude <= -74.0444)
{
 var visitorAtStatueOfLiberty = true;
}
else
{
 var visitorAtStatueOfLiberty = false;
}

Versiehistorie

2.0 (19 maart 2021)

 • Versienummer toegevoegd als contextgegevens.

1.0 (25 mei 2015)

 • Eerste release.
recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690