Implementeren met hardwarematige verzoeken voor afbeeldingen

De bibliotheken van het AppMeasurement die door Adobe worden verstrekt compileren variabelen aanwezig op de pagina, dan verzenden hen als beeldverzoek aan Adobe. U kunt de bibliotheken van het AppMeasurement volledig overslaan en manueel een beeldverzoek naar Adobe verzenden. Deze methode vereist dat u de afbeeldingsaanvraag en queryreeks handmatig formuleert.

Deze implementatiemethode kan worden gebruikt op elk platform waarop afbeeldingen van externe bronnen worden weergegeven. Er wordt helemaal geen gebruik gemaakt van JavaScript.

NOTE
Terwijl de hard-gecodeerde beeldverzoeken gemakkelijk aan opstelling zijn, zijn zij moeilijk om, over grotere projecten te zuiveren te handhaven en te schrapen. Zorg ervoor dat de verzoeken om een gehard beeld de beste optie voor u zijn alvorens te werk te gaan.

Syntaxis verzoek afbeelding

Hier volgt een voorbeeld van een hardcoded afbeeldingsaanvraag met gebruik van HTML:

<img src="https://example.data.adobedc.net/b/ss/examplersid/1/s234234238479?AQB=1&g=http%3A%2F%2Fexample.com&pageName=Example%20hardcoded%20hit&v1=Example%20value&AQE=1"/>
 • https:// wijst het protocol aan. Pas het protocol dat in het beeldverzoek wordt gebruikt aan het protocol aan dat de rest van uw plaats gebruikt.
 • example.data.adobedc.net is de waarde in de trackingServer variabele.
 • /b/ss/ wordt opgenomen in alle verzoeken om afbeeldingen. Het maakt deel uit van de bestandsstructuur voor afbeeldingen die zijn opgeslagen op Adobe gegevensverzamelingsservers.
 • examplersid is de rapportsuite-id waarnaar u gegevens wilt verzenden. Voor veelvoudige rapportreeksen, scheidt identiteitskaart met komma's en geen ruimten (zoals examplersid1,examplersid2 enzovoort).
 • /1/ is de aanraakbron. Zie hit_source krachtens Referentie gegevenskolom in de gebruikershandleiding voor exporteren. Hiermee bepaalt u de volgorde die cookies en andere methoden gebruiken om bezoekers te identificeren.
 • /s234234238479 ("s" + een willekeurig getal) voorkomt dat de browser de afbeeldingsaanvraag in de cache plaatst.
 • Alles na het scheidingsteken voor de queryreeks (?) is gegevens die u wilt opnemen in rapporten. Zie Query-parameters voor gegevensverzameling voor de volledige lijst van parameters u in een beeldverzoek kunt omvatten.

Verzoeken om geharde afbeeldingen in Microsoft Outlook

Aangezien de meeste e-mails op HTML zijn gebaseerd, is het mogelijk om geopende e-mailberichten te volgen en deze gegevens naar Adobe Analytics te verzenden. Houd rekening met het volgende als uw organisatie ervoor kiest deze methode te gebruiken:

 • Elke e-mailrender kan een aanroepbare serveraanroep verhogen.
 • Alleen e-mailclients die HTML ondersteunen en afbeeldingen toestaan, worden bijgehouden. Sommige e-mailclients, zoals Microsoft Outlook, blokkeren standaard externe afbeeldingen. Deze e-mailberichten worden pas bijgehouden wanneer de ontvanger ervoor kiest externe afbeeldingen te downloaden.

Een Outlook-e-mailbericht samenstellen dat een verzoek om een afbeelding bevat:

 1. Open een HTML-editor. Als er geen HTML-editor beschikbaar is, werkt ook een normale teksteditor.
 2. Voeg in een nieuw HTML-bestand een aanvraag voor een gecodeerde afbeelding in <img> tag verpakt in een <body> -tag.
 3. Sla het HTML-bestand op.
 4. Open Microsoft Outlook en stel een e-mailbericht samen.
 5. Ga naar het tabblad Invoegen en klik op Bestand bijvoegen. Selecteer het HTML-bestand voor de aanvraag voor een afbeelding.
 6. Klik op het pop-upmenu naast Invoegen en selecteer Invoegen als tekst. Als u zonder het pop-upmenu op de knop Invoegen klikt, wordt het HTML-bestand een bijlage die niet werkt.

Uw e-mail lijkt niet te veranderen, aangezien het beeldverzoek een 1x1 transparante pixel is. Als u de afbeeldingsaanvraag voor testdoeleinden wilt bekijken, wijzigt u het HTML-bestand zodat het een rand, extra tekst of andere inhoud bevat.

Veelgestelde vragen

Meer informatie over veelgestelde vragen met aanvragen voor afbeeldingen met een hardcodering.

Zijn de parameters van het vraagkoord case-sensitive?

Ja. Zorg ervoor dat de parameters van het vraagkoord precies aanpassen, of anders worden zij niet geregistreerd. Bijvoorbeeld: pagename is geen geldige querytekenreeks-parameter, terwijl pageName is.

Kan ik spaties in het vraagkoord omvatten?

Waarden voor elk van de parameters van de queryreeks zijn URL-gecodeerd. URL-codering converteert tekens die normaal gesproken ongeldig zijn in URL's naar geldige tekens. Een spatieteken wordt bijvoorbeeld omgezet in %20. Zorg ervoor dat elk teken dat niet alfanumeriek is, URL-gecodeerd is. Adobe URL decodeert automatisch waarden wanneer de beeldverzoeken de servers van de gegevensinzameling bereiken.

Zie HTML URL-coderingsverwijzing op W3Schools voor meer informatie over hoe URL-codering werkt.

Wat is het maximum aantal tekens dat één waarde kan bevatten?

Elke variabele heeft een andere maximumlengte. De meeste verkeersvariabelen houden tot 100 bytes, terwijl de meeste omzettingsvariabelen tot 255 bytes houden. Wanneer een afbeeldingsaanvraag gegevensverzamelingsservers bereikt, worden deze waarden door de Adobe automatisch tot de maximale lengte ingekort.

recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690