Util.cookieRead

Met cookies kunt u informatie opslaan en ophalen op meerdere pagina's in hetzelfde domein. Gebruik de Util.cookieRead() methode om een waarde van een cookie op te halen.

Cookies lezen met de Adobe Analytics-extensie en de Web SDK-extensie

U kunt cookies lezen door waarden in gegevenselementen in te stellen.

  1. Aanmelden bij Adobe Experience Platform-gegevensverzameling met uw Adobe-id-referenties.
  2. Klik op de gewenste tageigenschap.
  3. Ga naar de Data Elements klikt u op het gewenste gegevenselement (of maakt u een gegevenselement).
  4. Stel de Extension vervolgkeuzelijst naar Core en de Data Element Type tot Cookie.
  5. Voer de cookienaam in het tekstveld in.

De cookiewaarde wordt opgeslagen in het gegevenselement. U kunt dan naar het gegevenselement in regels verwijzen om de gewenste variabelen toe te wijzen.

s.Util.cookieRead() in AppMeasurement en de aangepaste code-editor van de extensie Analytics

Roep de s.Util.cookieRead() methode om een gewenste cookiewaarde te lezen. Zijn enige argument is een koord, dat wordt vereist. Deze methode retourneert een tekenreeks die de waarde van het cookie bevat. Als de cookies niet bestaan, wordt een lege tekenreeks geretourneerd.

// Reads the value set in the cookie named 'example' and assigns the value to eVar1
s.eVar1 = s.Util.cookieRead("example");
recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690