Adobe-insteekmodule: inList

IMPORTANT
Deze plug-in wordt geleverd door Adobe Consulting als hoffelijkheid om u te helpen meer waarde uit Adobe Analytics te krijgen. De klantenservice van de Adobe biedt geen ondersteuning voor deze plug-in, inclusief installatie of probleemoplossing. Neem contact op met het accountteam van de Adobe van uw organisatie als u hulp nodig hebt met deze plug-in. Zij kunnen een vergadering voor hulp met een consultant organiseren.

De inList kunt u controleren of er al een waarde bestaat binnen een afgebakende tekenreeks of een JavaScript-arrayobject. Verschillende andere plug-ins zijn afhankelijk van de inList insteekmodule werkt. Deze insteekmodule biedt een duidelijk voordeel ten opzichte van de JavaScript-methode indexOf() waarbij deze niet overeenkomt met een gedeeltelijke tekenreeks. Als u deze insteekmodule bijvoorbeeld hebt gebruikt om te controleren op "event2", komt deze niet overeen met een tekenreeks die "event25". Deze insteekmodule is niet nodig als u niet hoeft te controleren op waarden in afgebakende tekenreeksen of arrays, of als u uw eigen insteekmodule wilt gebruiken indexOf() logica.

De insteekmodule installeren met de extensie Web SDK of Web SDK

Deze plug-in wordt nog niet ondersteund voor gebruik in de Web SDK.

De insteekmodule installeren met de Adobe Analytics-extensie

Adobe biedt een extensie waarmee u veelgebruikte plug-ins kunt gebruiken met Adobe Analytics.

 1. Aanmelden bij Adobe Experience Platform-gegevensverzameling met uw Adobe-id-referenties.

 2. Klik op de gewenste tageigenschap.

 3. Ga naar de Extensions en klikt u op de knop Catalog knop

 4. Installeer de Common Analytics Plugins extension

 5. Als u niet reeds hebt, creeer een regel ge√ętiketteerd "Initialize stop-ins"met de volgende configuratie:

  • Voorwaarde: geen
  • Event: Core - bibliotheek geladen (pagina boven)
 6. Voeg een actie aan de bovengenoemde regel met de volgende configuratie toe:

  • Extensie: veelgebruikte plug-ins voor Analytics
  • Type handeling: initialiseren in lijst
 7. Sla de wijzigingen in de regel op en publiceer deze.

Plug-in installeren met aangepaste code-editor

Als u niet de Gemeenschappelijke Insteekmodule van Analytics wilt gebruiken, kunt u de redacteur van de douanecode gebruiken.

 1. Aanmelden bij Adobe Experience Platform-gegevensverzameling met uw Adobe-id-referenties.
 2. Klik op de gewenste eigenschap.
 3. Ga naar de Extensions en klikt u op de knop Configure onder de extensie Adobe Analytics.
 4. Breid uit Configure tracking using custom code accordion, die de Open Editor knop.
 5. Open de aangepaste code-editor en plak de onderstaande plug-incode in het bewerkingsvenster.
 6. Sla de wijzigingen in de extensie Analytics op en publiceer deze.

Plug-in installeren met AppMeasurement

Kopieer en plak de volgende code ergens in het bestand AppMeasurement nadat het object Analytics tracking is ge√Įnstantieerd (met s_gi). Door opmerkingen en versienummers van de code in uw implementatie te behouden, kunt u Adoben met het oplossen van mogelijke problemen.

/******************************************* BEGIN CODE TO DEPLOY *******************************************/
/* Adobe Consulting Plugin: inList v3.0 */
function inList(lv,vtc,d,cc){var b=lv,e=vtc,c=d,f=cc;if("-v"===b)return{plugin:"inList",version:"3.0"};a:{if("undefined"!==typeof window.s_c_il){var a=0;for(var d;a<window.s_c_il.length;a++)if(d=window.s_c_il[a],d._c&&"s_c"===d._c){a=d;break a}}a=void 0}"undefined"!==typeof a&&(a.contextData.inList="3.0");if("string"!==typeof e)return!1;if("string"===typeof b)b=b.split(c||",");else if("object"!==typeof b)return!1;c=0;for(a=b.length;c<a;c++)if(1==f&&e===b[c]||e.toLowerCase()===b[c].toLowerCase())return!0;return!1};
/******************************************** END CODE TO DEPLOY ********************************************/

De plug-in gebruiken

De inList functie retourneert een Booleaanse waarde, afhankelijk van de invoer. De volgende argumenten worden gebruikt:

 • lv (vereist, tekenreeks of array): Een gescheiden lijst met waarden of een JavaScript-arrayobject dat moet worden doorzocht
 • vtc (required, string): De waarde waarnaar moet worden gezocht
 • d (optioneel, tekenreeks): het scheidingsteken dat wordt gebruikt om afzonderlijke waarden in het dialoogvenster lv argument. Heeft als standaardwaarde een komma (,) wanneer niet ingesteld.
 • cc (optioneel, Boolean): Indien ingesteld op true of 1, wordt een hoofdlettergevoelige controle uitgevoerd. Indien ingesteld op false of weggelaten, dan wordt een case-insensitive controle gemaakt. Standaardwaarden: false.

Deze functie aanroepen retourneert true als het een gelijke vindt, en false als er geen overeenkomst wordt gevonden.

Voorbeelden

// Returns true
s.events = "event22,event24";
if(inList(s.events,"event22")) {
  // Code will execute
}

// Returns false because event2 is not an exact match in the string
s.events = "event22,event24";
if(inList(s.events,"event2")) {
  // Code will not execute
}

// Returns true because of the NOT operator
s.events = "event22,event24";
if(!inList(s.events,"event23")) {
  // Code will execute
}

// Returns false because of the case-sensitive check
s.events = "event22,event23";
if(inList(s.events,"EVenT23","",true)) {
  // Code will not execute
}

// Returns false because of a mismatched delimiter, treating "events,eVar1" as a single value
s.linkTrackVars = "events,eVar1";
if(inList(s.linkTrackVars,"eVar1","|")) {
  // Code will not execute
}

Versiehistorie

3.0 (19 maart 2021)

 • Versienummer toegevoegd als contextgegevens.

v2.1 (26 september 2019)

 • De optie voor de opdracht cc argument om geen booleaanse waarde te zijn. Bijvoorbeeld: 1 is een geldige controlewaarde voor hoofdletters en kleine letters.

v2.0 (17 april 2018)

 • Puntrelease (opnieuw gecompileerd, kleiner codeformaat).

v1.01 (27 september 2017)

 • Geoptimaliseerde code om grootte te reduceren

v1.0 (2009)

 • Eerste release.
recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690