Pakketanalysatoren

De analysatoren van het pakket laten u de gegevens bekijken die door uw implementatie aan de servers van de de gegevensinzameling van de Adobe worden verzonden.

Net als bij de Adobe Experience Cloud-foutopsporing geeft een pakketmonitor aan welke gegevensparameters in een afbeeldingsaanvraag worden doorgegeven; pakketmonitors bieden echter extra functionaliteit:

  • Aanvragen voor het bijhouden van aangepaste koppelingen weergeven
  • Aanvragen voor afbeeldingen weergeven met andere implementatiemethoden dan JavaScript, zoals aanvragen voor afbeeldingen met harde codes of Appmeasurement

Om de verzoeken van Analytics te bekijken, filter uitgaande verzoeken gebruikend "b/ss".

In zeer zeldzame gevallen zal debugger een beeldverzoek melden hoewel geen verzoek het aan de Adobe maakt Analytics verwerkingsservers. Het gebruiken van een pakketmonitor is een grote manier om 100% zeker te zijn dat een specifiek beeldverzoek met succes wordt in brand gestoken.

Hoewel Adobe geen officiële pakketmonitor biedt, zijn er een groot aantal van deze monitoren op internet. Hier volgen enkele voorbeelden van pakketmonitoren die anderen nuttig hebben gevonden.

TIP
Deze lijsten zijn niet bedoeld als volledig, maar als informatie over veelgebruikte monitoren.
Firefox
Internet Explorer
Chroom
Zelfstandige programma's
Punt waarnemen (tagviewer)
HttpWatch
Punt waarnemen (tagviewer)
Charles
HttpFox
Chrome Developer Tools
Fiddler
Tampergegevens
Firebug Lite
Wireshark
HttpWatch
Firebug
NOTE
De Adobe steunt of lost geen kwesties op u met deze pakketmonitors ervaart. Raadpleeg de bronlocatie van de pakketmonitor voor hulp.

Typische HTTP-responsstatuscodes

Wanneer het AppMeasurement gegevens naar de servers van de de gegevensinzameling van de Adobe verzendt, antwoorden de servers met een code van de reactiestatus.

  • 200 OK: De meest voorkomende reactie van gegevensverzamelingsservers. De afbeeldingsaanvraag is ontvangen en er is een transparante afbeelding geretourneerd.

  • 302 GEVONDEN: Er zijn een paar mogelijke redenen om dit antwoord te ontvangen:

    • Het eerste verzoek om een afbeelding van een bezoeker: een omleiding vindt plaats als een gebruiker uw site voor het eerst bezoekt. Deze omleiding is bedoeld om een bezoekerscookie te verkrijgen. Het heeft geen invloed op de gegevensverzameling.
    • Integratie tussen Comscore en Adobe: als uw organisatie een Comscore/Analytics-integratie gebruikt, resulteert elke afbeeldingsaanvraag altijd in een 302-respons.
  • 404 NIET GEVONDEN: Dit antwoord betekent dat het beeldverzoek niet werd gevonden, en de gegevens worden niet verzonden naar de servers van de de gegevensinzameling van de Adobe. Dit antwoord is ook mogelijk wanneer aanvragen voor afbeeldingen met een hardcodering niet correct zijn opgemaakt. Werk samen met de persoon of het team die Analytics heeft geïmplementeerd om dit probleem op te lossen.

NS_BINDING_ABORTED in responscodes

Dit bericht komt voor omdat het verzoek van de verbinding het volgen beeld wordt ontworpen om browser aan de volgende pagina te laten te werk gaan alvorens op een reactie van de servers van de de gegevensinzameling van de Adobe te wachten.

De reactie van de Adobe op het verzoek om een afbeelding is gewoon een lege, 1 x 1 transparante afbeelding die niet relevant is voor de inhoud van de pagina. Als u een lijnpunt in uw pakketmonitor van Adobe ziet, of met een 200 OK reactie of een NS_BINDING_ABORTED reactie, hebben de gegevens de servers van de Adobe bereikt. De pagina hoeft niet langer te worden gewacht.

De pakketmonitors die als stop-in worden geïntegreerd zien zelden de volledige reactie. Zij zien het verzoek meestal als afgebroken omdat het volledige antwoord niet is ontvangen. Deze monitoren maken ook zelden onderscheid tussen het feit of het verzoek of het antwoord is afgebroken. Een stand-alone pakketmonitor heeft typisch gedetailleerdere berichten en rapporteert de status nauwkeuriger. Een gebruiker kan bijvoorbeeld een bericht ophalen in Charles zeggen "De cliënt gesloten verbinding alvorens volledige reactie te ontvangen." Dit betekent dat de gegevens onze servers bereikten, alleen de browser naar de volgende pagina ging voordat de pixel 1x1 werd ontvangen.

Als een externe pakketmonitor meldt dat het verzoek van de gegevensinzameling, eerder dan de reactie wordt geaborteerd, is dit een reden tot zorg. Adobe Customer Care kan hulp bieden bij het oplossen van problemen.

recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690