Adobe-insteekmodule: getPreviousValue

IMPORTANT
Deze plug-in wordt geleverd door Adobe Consulting als hoffelijkheid om u te helpen meer waarde uit Adobe Analytics te krijgen. De klantenservice van de Adobe biedt geen ondersteuning voor deze plug-in, inclusief installatie of probleemoplossing. Neem contact op met het accountteam van de Adobe van uw organisatie als u hulp nodig hebt met deze plug-in. Zij kunnen een vergadering voor hulp met een consultant organiseren.

De getPreviousValue kunt u een variabele instellen op een waarde die bij een vorige hit is ingesteld. Deze insteekmodule is niet nodig als de implementatie alle gewenste waarden in de huidige hit bevat.

De plug-in installeren met de extensie Web SDK

De Adobe biedt een uitbreiding aan die u toestaat om het meest algemeen gebruikte stop-ins met het Web SDK te gebruiken.

 1. Aanmelden bij Adobe Experience Platform-gegevensverzameling met uw Adobe-id-referenties.

 2. Klikken Tags klikt u links op de gewenste eigenschap tag.

 3. Klikken Extensions klikt u links op de knop Catalog tab

 4. Zoek en installeer de Common Web SDK Plugins extensie.

 5. Klikken Data Elements klikt u links op het gewenste gegevenselement.

 6. Stel de gewenste naam van het gegevenselement in met de volgende configuratie:

  • Extension: Common Web SDK-plug-ins
  • Gegevenselement: getPreviousValue
 7. Stel de gewenste parameters rechts in.

 8. Sla de wijzigingen in het gegevenselement op en publiceer deze.

De plug-in handmatig installeren met de implementatie van de Web SDK

Deze insteekmodule wordt nog niet ondersteund voor gebruik in een handmatige implementatie van de Web SDK.

De insteekmodule installeren met de Adobe Analytics-extensie

Adobe biedt een extensie waarmee u veelgebruikte plug-ins kunt gebruiken met Adobe Analytics.

 1. Aanmelden bij Adobe Experience Platform-gegevensverzameling met uw Adobe-id-referenties.

 2. Klik op de gewenste tageigenschap.

 3. Ga naar de Extensions en klikt u op de knop Catalog knop

 4. Installeer de Common Analytics Plugins extension

 5. Als u niet reeds hebt, creeer een regel ge√ętiketteerd "Initialize stop-ins"met de volgende configuratie:

  • Voorwaarde: geen
  • Event: Core - bibliotheek geladen (pagina boven)
 6. Voeg een actie aan de bovengenoemde regel met de volgende configuratie toe:

  • Extensie: veelgebruikte plug-ins voor Analytics
  • Type handeling: Initialize getPreviousValue
 7. Sla de wijzigingen in de regel op en publiceer deze.

Plug-in installeren met aangepaste code-editor

Als u niet de Gemeenschappelijke Insteekmodule van Analytics wilt gebruiken, kunt u de redacteur van de douanecode gebruiken.

 1. Aanmelden bij Adobe Experience Platform-gegevensverzameling met uw Adobe-id-referenties.
 2. Klik op de gewenste eigenschap.
 3. Ga naar de Extensions en klikt u op de knop Configure onder de extensie Adobe Analytics.
 4. Breid uit Configure tracking using custom code accordion, die de Open Editor knop.
 5. Open de aangepaste code-editor en plak de onderstaande plug-incode in het bewerkingsvenster.
 6. Sla de wijzigingen in de extensie Analytics op en publiceer deze.

Plug-in installeren met AppMeasurement

Kopieer en plak de volgende code ergens in het bestand AppMeasurement nadat het object Analytics tracking is ge√Įnstantieerd (met s_gi). Door opmerkingen en versienummers van de code in uw implementatie te behouden, kunt u Adoben met het oplossen van mogelijke problemen.

/* Adobe Consulting Plugin: getPreviousValue v3.0 */
function getPreviousValue(v,c){var k=v,d=c;if("-v"===k)return{plugin:"getPreviousValue",version:"3.0"};var a=function(){if("undefined"!==typeof window.s_c_il)for(var c=0,b;c<window.s_c_il.length;c++)if(b=window.s_c_il[c],b._c&&"s_c"===b._c)return b}();"undefined"!==typeof a&&(a.contextData.getPreviousValue="3.0");window.cookieWrite=window.cookieWrite||function(c,b,f){if("string"===typeof c){var h=window.location.hostname,a=window.location.hostname.split(".").length-1;if(h&&!/^[0-9.]+$/.test(h)){a=2<a?a:2;var e=h.lastIndexOf(".");if(0<=e){for(;0<=e&&1<a;)e=h.lastIndexOf(".",e-1),a--;e=0<e?h.substring(e):h}}g=e;b="undefined"!==typeof b?""+b:"";if(f||""===b)if(""===b&&(f=-60),"number"===typeof f){var d=new Date;d.setTime(d.getTime()+6E4*f)}else d=f;return c&&(document.cookie=encodeURIComponent(c)+"="+encodeURIComponent(b)+"; path=/;"+(f?" expires="+d.toUTCString()+";":"")+(g?" domain="+g+";":""),"undefined"!==typeof cookieRead)?cookieRead(c)===b:!1}};window.cookieRead=window.cookieRead||function(c){if("string"===typeof c)c=encodeURIComponent(c);else return"";var b=" "+document.cookie,a=b.indexOf(" "+c+"="),d=0>a?a:b.indexOf(";",a);return(c=0>a?"":decodeURIComponent(b.substring(a+2+c.length,0>d?b.length:d)))?c:""};var l;d=d||"s_gpv";a=new Date;a.setTime(a.getTime()+18E5);window.cookieRead(d)&&(l=window.cookieRead(d));k?window.cookieWrite(d,k,a):window.cookieWrite(d,l,a);return l};
/******************************************** END CODE TO DEPLOY ********************************************/

De plug-in gebruiken

De getPreviousValue function gebruikt de volgende argumenten:

 • v (tekenreeks, vereist): De variabele met de waarde die u wilt doorgeven aan de volgende afbeeldingsaanvraag. Een veelgebruikte variabele is s.pageName om de vorige paginawaarde op te halen.
 • c (tekenreeks, optioneel): de naam van het cookie waarin de waarde wordt opgeslagen. Als dit argument niet is ingesteld, wordt standaard ingesteld op "s_gpv".

Wanneer u deze functie aanroept, wordt de tekenreekswaarde in het cookie geretourneerd. De insteekmodule stelt vervolgens de vervaldatum van het cookie opnieuw in en wijst er de variabelewaarde aan toe vanuit de v argument. Het cookie verloopt na 30 minuten inactiviteit.

Voorbeelden

// 1. Sets prop7 to the cookie value contained in gpv_Page
// 2. Resets the gpv_Page cookie value to the page variable
// 3. If the page variable is not set, reset the gpv_Page cookie expiration
s.prop7 = getPreviousValue(s.pageName,"gpv_Page");

// Sets prop7 to the cookie value contained in gpv_Page, but only if event1 is in the events variable.
if(inList(s.events,"event1")) s.prop7 = getPreviousValue(s.pageName,"gpv_Page");

// Sets prop7 to the cookie value contained in gpv_Page, but only if the page variable is currently set on the page
if(s.pageName) s.prop7 = getPreviousValue(s.pageName,"gpv_Page");

// Sets eVar10 equal to the cookie value contained in s_gpv, then sets the s_gpv cookie to the current value of eVar1.
s.eVar10 = getPreviousValue(s.eVar1);

Onwaarschijnlijke Kwartels

Als de variabele gekoppeld is aan de v wordt ingesteld op een nieuwe waarde en getPreviousValue de insteekmodule wordt uitgevoerd, MAAR er wordt NIET tegelijkertijd een analytische serveraanroep verzonden, de nieuwe v de argumentwaarde wordt nog steeds beschouwd als de "vorige waarde" de volgende keer dat de insteekmodule wordt uitgevoerd.
Stel bijvoorbeeld dat de volgende code op de eerste pagina van het bezoek wordt uitgevoerd:

s.pageName = "Home";
s.prop7 = getPreviousValue(s.pageName,"gpv_Page");
s.t();

Deze code produceert een servervraag waar pageName is "Home" en prop7 is niet ingesteld. De oproep tot getPreviousValue slaat de waarde van op pageName in de gpv_Page cookie. Stel dat onmiddellijk daarna op dezelfde pagina de volgende code wordt uitgevoerd:

s.pageName = "New value";
s.prop7 = getPreviousValue(s.pageName,"gpv_Page");

Aangezien de t() Deze functie wordt niet uitgevoerd in dit codeblok. Er wordt geen andere afbeeldingsaanvraag verzonden. Wanneer echter getPreviousValue deze keer wordt de functiecode uitgevoerd, prop7 wordt ingesteld op de vorige waarde van pageName ("Huis"), dan slaat de nieuwe waarde van op pageName ("Nieuwe waarde") in het dialoogvenster gpv_Page cookie. Ga er vervolgens van uit dat de bezoeker naar een andere pagina navigeert en dat de volgende code op deze pagina wordt uitgevoerd:

s.pageName = "Page 2";
s.prop7 = getPreviousValue(s.pageName,"gpv_Page");
s.t();

Wanneer de t() functie wordt uitgevoerd, wordt een afbeeldingsaanvraag gemaakt waar pageName is "Pagina 2" en prop7 is "Nieuwe waarde", wat de waarde was van pageName wanneer de laatste aanroep naar getPreviousValue heeft plaatsgevonden. De prop7 waarde van "Home" is nooit opgenomen in een afbeeldingsaanvraag, ook al is "Home" de eerste waarde die aan pageName.

Versiehistorie

3.0 (19 maart 2021)

 • Versienummer toegevoegd als contextgegevens.

v2.0 (7 oktober 2019)

 • Puntrelease (volledige logica herschrijven).
recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690