Rapportsuitebeheer

Een rapportsuite definieert de volledige, onafhankelijke rapportage voor een van de volgende gegevensopslaginstellingen:

  • Eén website (meest standaard)

  • Een deel of subset van één website

  • Een globaal segment dat uit de aantallen van verscheidene plaatsen bestaat om totalen te krijgen

De oplossingen van Analytics groeperen en rapporteren over deze gegevensopslag. Met Beheer Report Suite Manager kunt u de regels definiëren die bepalen hoe gegevens in een rapportsuite worden verwerkt.

Wanneer u zich bij om het even welke oplossing van Adobe Analytics aanmeldt, selecteert u één te gebruiken rapportreeks (behalve wanneer u roll-ups gebruikt die rapportreeksen combineren).

Een rapportsuite openen:

Analytics > Admin > All admin > Report suites

NOTE
Virtuele rapportsuites worden beheerd via Analytics > Components > Virtual report suites. Raadpleeg de Documentatie over virtuele rapportsuite.

Beschrijvingen van rapportmanager section_0C94DC9EACDA4F5891F5CD63EE80B125

In de volgende tabel worden de elementen in de Report Suite Manager pagina.

Element
Beschrijving
Rapportsuite selecteren

De Report Suite Manager benadrukt een geselecteerde rapportreeks. U kunt veelvoudige rapportreeksen selecteren met Ctrl+klikken of Shift+klikken.

Een geselecteerde rapportsuite blijft geselecteerd totdat u een andere rapportsuite selecteert.

Download
Genereert een spreadsheet van Excel van alle montages voor de momenteel geselecteerde rapportreeksen.
Zoeken
Hiermee zoekt u een specifieke rapportsuite in de lijst Rapportsuite. Het zoekgereedschap bevat zowel een standaardzoekopdracht op basis van namen als een geavanceerde zoekpagina voor diepgaande zoekopdrachten.
Groepen
Hiermee kunt u uw rapportsuites organiseren in aangepaste groepen. U kunt tot veelvoudige rapportreeksen snel toegang hebben die gelijkaardige montages delen of die u gezamenlijk geeft.
Opgeslagen zoekopdrachten
Een dynamische groep die de klasse Geavanceerd zoeken gebruiken om een reeks criteria te definiëren die de leden bepaalt. Terwijl u rapportsuites toevoegt of wijzigt in het dialoogvenster Report Suite Managerde Opgeslagen zoekopdracht voegt automatisch die rapportsuites toe die aan zijn criteria voldoen.
Rolluizen

Een rollup is één rapportreeks die de volgende gegevens van verscheidene andere rapportreeksen combineert.

Zie Rollup-rapportoplossingen.

Instellingen bewerken
Wanneer u een rapportreeks uitgeeft, worden de uitgeeft toegepast op alle geselecteerde rapportreeksen.
Nieuw maken
Zie Nieuwe rapportsuite.
Kolommen aanpassen
Hiermee kunt u kolommen kiezen die u wilt toevoegen aan de Report Suite Manager.
Rapportsuite-id
Zie Nieuwe rapportsuite.
Titel site

Identificeert rapportsuites in Hulpmiddelen Admin, en in de drop-down lijst van de rapportreeks in de kopbal van het marketing rapport.

Zie Nieuwe rapportsuite.

Basis-URL

Bepaalt het basisdomein voor de rapportreeks.

Zie Nieuwe rapportsuite.

recommendation-more-help
2969e653-1f9b-4947-8b90-367efb66d529