Pagina

De 'pagina' dimensie geeft de namen van pagina's op uw site weer. Het is een van de meest gebruikte afmetingen in Adobe Analytics, omdat het inzicht biedt in welke pagina's op uw site het beste presteren.

Deze dimensie houdt verband met de Sectie Site en Server afmetingen. De pagina is korrelig, de Server is het minst korrelig, en de sectie van de Plaats is tussen twee.

Deze dimensie vullen met gegevens

Deze dimensie haalt gegevens van terug pageName querytekenreeks in Aanroepen in de paginaweergave (t()). Aanroepen voor het bijhouden van koppelingen (tl()) verwijdert deze dimensie altijd, zelfs als de pageName queryreeks bestaat.

AppMeasurement verzamelt deze gegevens met de pageName variabele. Als de pageName variabele is niet gedefinieerd, maar wordt gebruikt voor de pageURL variabele.

Dimension-items

Items van Dimensionen bevatten de namen van pagina's op uw site. Uw organisatie bepaalt welke specifieke afmetingspunten u wilt gebruiken. Sommige organisaties gebruiken rechtstreeks document.title, terwijl anderen een aangepaste breadcrumb maken. Welke methode u ook gebruikt, zorg ervoor het verenigbaar is en dat u het in een registreert document ontwerp oplossing.

NOTE
Analysis Workspace gebruikt standaard de laatste toewijzing, met de optie om een willekeurig toewijzingsmodel te gebruiken.
recommendation-more-help
46b8682c-fda6-4669-9355-1a44923e549e